Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik: Boolesk algebra D1:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik: Boolesk algebra D1:1"— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik: Boolesk algebra D1:1
Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder

2 Styrteknik: Boolesk algebra D1:2
George Boole, I dagligt tal formulerar vi satser eller påståenden som kan vara sanna eller falska. Satserna sätts samman med de logiska operationerna och, eller och icke. Ex: det är soligt och det är varmt => jag ska bada det är soligt eller det är varmt => jag ska bada A OCH B = U; A AND B = U; A.B = U; AB = U A ELLER B= U; A OR B = U; A+B = U ”Alla bilar är röda eller blå” (Finns det blå-röda bilar?) ”Sväng till vänster eller höger vid korsningen” Eller operationen är inte självklar jfr Exclusive OR, XOR

3 Styrteknik: Boolesk algebra D1:3
Boolesk Algebra - definition Axiom 0+0 = 0; 11 = 1 1+1 = 1; 00 = 0 0+1 = 1; 01 = 0 0’ = 1; 1’ = 0 0 = 1; 1 = 0 Konstanter (variabelvärden) 0 (Falsk) 1 (Sann) Operationer + (ELLER, OR) . (OCH, AND) ’ (ICKE, NOT) (ICKE, NOT)

4 Styrteknik: Boolesk algebra D1:4
Räknelagar för en variabel X+X = X; XX = X X+X’ = 1; XX’ = 0 X+1 = 1; X0 = 0 X+0 = X; X1 = X (X’)’ = X

5 Styrteknik: Boolesk algebra D1:5
Exempel på räknelagar för flera variabler X+YZ = (X+Y)(X+Z) X+XY = X (Absorption) X(X+Y) = X (Absorption) XY+X’Z = XY+X’Z+YZ (Consensus) (X+Y)’ = X’Y’ (De Morgan) (XY)’ = X’+Y’ (De Morgan)

6 Styrteknik: Boolesk algebra D1:6
Exempel 1 Alla kombinationer av insignalerna kan testas Visa att X+X’Y = X+Y X+X’Y = X1+X’Y = X1+X’Y = (consensus) X1+X’Y+1.Y = X+X’Y+Y = X+Y Vänster led = Höger led! X Y X X’Y X+X’Y X+Y Vänster led = Höger led!

7 Styrteknik: Boolesk algebra D1:7
Exempel 2 Förenkla YZ’+XYZ+X’Z YZ’+XYZ+X’Z = YZ’+XYZ+X’Z+YZ = YZ’+XYZ+X’Z+YZ = (..YZ(X+1)..=>.. YZ..) YZ’+X’Z+YZ = Y(Z’+Z)+X’Z = (..(Z’+Z)..=>..1..) Y+X’Z Förenkling ger YZ’+XYZ+X’Z = Y+X’Z

8 Styrteknik: Boolesk algebra D1:8
Exempel 3 Förenkla XY’+X’Y+XY XY’+X’Y+XY= (..XY.. Läggs till) XY’+X’Y+XY+XY = X(Y’+Y)+Y(X’+X) = X+Y Förenkling ger XY’+X’Y+XY = X+Y

9 Styrteknik: Boolesk algebra D1:9
Förenklingar innebär att logiken kan göras med färre grindar! Enligt ex 3: XY’+X’Y+XY = X+Y

10 Styrteknik: Boolesk algebra D1:10
Övningar från Automating Manufacturing Systems, kapitel 6


Ladda ner ppt "Styrteknik: Boolesk algebra D1:1"

Liknande presentationer


Google-annonser