Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gute-RTK Etableringsprojekt Gute-RTK Kick-off-möte Visby 1 februari 2006 DANIEL JOHANSSON Lantmäteriet, Informationsförsörjning – Geodesi Lantmäterigatan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gute-RTK Etableringsprojekt Gute-RTK Kick-off-möte Visby 1 februari 2006 DANIEL JOHANSSON Lantmäteriet, Informationsförsörjning – Geodesi Lantmäterigatan."— Presentationens avskrift:

1 Gute-RTK Etableringsprojekt Gute-RTK Kick-off-möte Visby 1 februari 2006 DANIEL JOHANSSON Lantmäteriet, Informationsförsörjning – Geodesi Lantmäterigatan 2, 801 82 GÄVLE Tel: 026-63 36 86 Mobil: 070-595 44 57 daniel.johansson@lm.se www.swepos.com

2 Gute-RTK Ettårigt etableringsprojekt för SWEPOS nätverks-RTK-tjänst för positionsbestämning med centimeternoggrannhet på Gotland!

3 Gute-RTK Stationer Projektet kommer att omfatta –SWEPOS-stationen i Visby –Ansluter mot redan existerande SWEPOS-stationer på Öland och Sveriges ostkust –Fyra nya projektstationer: Hoburgen, Katthammarsvik, Klintehamn och Langhammar

4 Gute-RTK Nätutformning Täckningsområde med homogen prestanda (prickat) Befintlig SWEPOS-station Planerad förtätning av SWEPOS

5 Gute-RTK Hoburgen Hoburgens fyr: Diskussion pågår med Sjöfartsverket.

6 Gute-RTK Klintehamn

7 Gute-RTK Katthammarsvik

8 Gute-RTK Fårö (Svens)

9 Gute-RTK Varför nätverks-RTK? Behövs bara en avancerad GPS- utrustning för att utföra detaljmätning med centimeter- noggrannhet Egen referensstation behöver ej etableras  tidsbesparing Sömlöst täckningsområde för användaren Jämn och hög kvalitet på mätningarna Möjlighet till kontinuerlig kvalitetskontroll av utsända data Avstånd till referens – 30km

10 Gute-RTK Täckningsområde Referensstation Täckningsområde RTK +

11 Gute-RTK Alternativ Alt 1. Användaren skickar sin position via GSM eller GPRS (mobilt Internet) till nätverks-RTK- servern och får tillbaka korrigerade RTK-data i ett standard-format. Alt 2. RTK-data med tillhörande korrektions-modell distribueras via radio i fabrikant-format till användaren som har en beräk- ningsenhet kopplad till GPS- mottagaren.

12 Gute-RTK SWEPOS driftledningscentral Gävle Position RTCM Virtuell referens GPS referens- stations data Steg för steg: 1.Användaren startar rovern. 2.Då användaren ansluter till nätverks-RTK-servern skickas samtidigt aktuell position. 3.Nätverks-RTK-programmet ”skräddarsyr” korrektioner för användarens position. 4.Korrektionerna sänds tillbaka kontinuerligt till användaren. 5.Användaren kan börja mäta. Hur fungerar nätverks-RTK?

13 Gute-RTK Alternativ 2 Distribution av nätverks-RTK via envägskommunikation

14 Gute-RTK Syfte Etablering / ett års drift av nätverks-RTK på Gotland Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för nätverks- RTK Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF 99 till lokala system

15 Gute-RTK Fördjupad erfarenhet av användning av nätverks-RTK Underlag för att bedöma hur nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för detaljmätning med GPS Effektmål

16 Gute-RTK Produktmål Ett nät av fasta referensstationer för nätverks- RTK på Gotland för produktionsmätning med nätverks-RTK, som sedan övergår i SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst Rapporter om nätets funktionalitet Användarseminarium för erfarenhetsutbyte

17 Gute-RTK Aktiviteter

18 Gute-RTK Planeringsfas 1 januari – 28 februari Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer Hoburgen – Möjlig plats för station??

19 Gute-RTK Implementerings- och verifieringsfas 1 mars – 30 april Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Verifiering av fältutrustning

20 Gute-RTK Utbildning Grundläggande utbildning för nya GPS-användare Kostnadsfritt 2-dagars kurs 24-25 resp. 26-27 april i Visby

21 Gute-RTK Preliminärt kursprogram Dag 1 Inledning, presentation, genomgång av kursupplägg Introduktion till satellitpositionering –Information om GPS, GLONASS och Galileo –Positionsbestämningsmetoder –Översikt över GPS-utrustning DGPS Fasta referensstationer och GPS-tjänster, med tyngdpunkt på SWEPOS Fältövning med absolutmätning och DGPS Referens- och koordinatsystem Planering inför morgondagen (satellitprognos) Genomgång av standard-RTK och nätverks-RTK

22 Gute-RTK Preliminärt kursprogram Dag 2 Föreläsning – Fältarbetsmetodik och framtidens metoder Fältövning – nätverks-RTK Anslutning mot SWEPOS med cm/dm-noggrannhet SWEPOS automatiska beräkningstjänst SWEPOS/Lantmäteriets informationstjänst –Transformation online –RIX 95-samband

23 Gute-RTK Uppstartsdagar Planerade till vecka 18 (2-5 maj) Funktionskontroll av egen utrustning Eventuell inläggning av transformationssamband Alla fabrikat samma dag? Detaljerad info kommer senare En “hektisk” uppstartsdag I projektet “Position Mitt”

24 Gute-RTK Produktions- mätningsfas 1 maj 2006 – 30 april 2007 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och resultat från frivilliga testmätningar

25 Gute-RTK Utvärderingsfas Löpande under året Utvärdering av funktionsrapporter och frivilliga testmätningar samt sammanställning av lägesrapporter

26 Gute-RTK Intressenter Gotlands Energi AB Gotlandsbolaget Lantmäterimyndigheten, Gotlands län Länsstyrelsen, Gotlands län Nybergs Entreprenad AB Pentacon AB Gotlands kommun, Stadsarkitektkontoret Gotlands kommun, Tekniska Förvaltningen Vägverket

27 Gute-RTK Organisation / styrgrupp Projektet styrs av styrgrupp bestående av Bo Jonsson, SWEPOS – Lantmäteriet (sammankallande) Curt Jalmelid – Gotlands kommun, Stadsarkitektkontoret Daniel Johansson, SWEPOS – Lantmäteriet (projektledare) Krister Edström – Nybergs Entreprenad AB Lars Nordlander – Gotlands Energi AB Pelle Johansson – Lantmäteriet Visby/ Stockholm

28 Gute-RTK Organisation / projektgrupp Varje intressent utser deltagare till projektgruppen som kontinuerligt får praktisk information av projektledaren.

29 Gute-RTK Synpunkter? Redovisad projektbeskrivning är ett förslag. Synpunkter mottages antingen nu eller skriftligen efter mötet (daniel.johansson@lm.se) Projektbeskrivningen kommer att fastställas någon vecka efter eftermiddagens styrgruppsmöte Den preliminära projektbeskrivningen finns i sin helhet på ”Er flik” på www.swepos.com

30 Gute-RTK

31

32 Utrustning GPS/RTK roverutrustning GSM/GPRS-modem GSM-abonnemang GPRS-abonnemang Låneutrustning

33 Gute-RTK GPS/RTK roverutrustning Skall konfigureras för att sända NMEA/GGA-meddelanden ungefär var 30:e sekund Skall konfigureras för att ta emot korrektioner i RTCM-format Mottagaren bör kunna hantera data från virtuella referensstationer Mottagaren bör kunna hantera transformation till lokalt system Antennmodellering Kunna hantera NTRIP protokoll (vid anslutning via Internet (GPRS)) Inställningarna har med tiden blivit standard  Er leverantör kan hjälpa till!

34 Gute-RTK GSM/GPRS-modem Inköp av GSM/GPRS-modem till GPS-utrustningen. Tala med er instrumentleverantör!

35 Gute-RTK GSM-abonnemang Alt 1. Vodafone Telematik. Kan beställas genom Lantmäteriet. Alt 2. Telia Telematik, Lantmäteriets avtal (Lantmäteriet står för avtalet men fakturan skickas direkt till användaren). Alt 3. Eget abonnemang.

36 Gute-RTK GSM-abonnemang Vodafone Telematik Fasta avgifter –Inträdesavgift 195 kr –Månadsavgift 105 kr/mån Uppkopplingsavgifter –0:67 kr/min, alla dagar dygnet runt –Ingen öppningsavgift

37 Gute-RTK GSM-abonnemang Telia Telematik (Lantmäteriets avtal) Fasta avgifter –Ingen inträdesavgift –Månadsavgift 48 kr/mån Uppkopplingsavgifter –0:53 kr/min, alla dagar dygnet runt –0:22 kr/uppkoppling

38 Gute-RTK GPRS som datakanal Bra tillsammans med RTCM ver. 3.0 Modem som hanterar GPRS nödvändigt

39 Gute-RTK Prisexempel – GPRS [1] [1] Kostnader är beräknade för RTCM-korrektioner mot 8 satelliter vilket motsvarar 0,7 MB i timmen för RTCM 3.0 och 1,9 MB i timmen för RTCM 2.2/2.3/2.4. Antalet uppkopplingar per timme antas vara 4. Det sk TCP/IP-’overheadet’ har satts till 40% [2][2] Statskontorets ramavtal 6779/05. Uppkopplad per månad GSM/ GPRS RTCM- version AvtalMånads-kostnad [1] [1] 10 timmarGSMValfriLantmäteriet40+327 -”-GPRSver 2.3Stat. Online 3 [2] [2] 28 + 133 -”-GPRSver 3.0Stat. Online 328 + 49 40 timmarGSMValfriLantmäteriet40 + 1307 -”-GPRSver 2.3Stat. Online 1028 + 418 -”-GPRSver 3.0-”-28 + 154 100 timmarGSMValfriLantmäteriet40 + 3268 -”-GPRSver. 2.3Stat. Online 5028 + 855 GPRSver. 3.0-”-28 + 315 250 timmarGPRSver 3.0Stat. Online 15028 + 525 720 timmarGPRSver 3.0Stat. Online 45028 + 756

40 Gute-RTK GPRS-abonnemang Telia Online Connect Månadsavgift 28 kr/ månad

41 Gute-RTK RTCM 3.0 Ny, mer kompakt version av överföringsformatet RTCM –Idag används RTCM ver. 2.3 –RTCM 3.0 reducerar data-mängden med upp till 60% jämfört med RTCM 2.3 Tillgängligt sedan 15 aug. –Vi hoppas att de användare som har möjlighet går över till RTCM ver. 3.0 RTCM ver. 2.3 finns kvar under övergångsperiod

42 Gute-RTK Avtal Skickas ut inom ett par veckor (när projektbeskrivningen är fastlagd) Vi behöver veta önskemål om betalningsperioder

43 Gute-RTK Låneutrustningar Preliminärt ok från Geograf (Trimble), Leica och Topcon Tillgängliga i projektet under ca 6 månader Låneschema med rotation? Fler intresserade av lån? Mer info innan uppstartsdagarna… Exempel på olika modeller

44 Gute-RTK Peter Nilsson, Oskarshamns kommun – erfarenheter från tidigare projekt!


Ladda ner ppt "Gute-RTK Etableringsprojekt Gute-RTK Kick-off-möte Visby 1 februari 2006 DANIEL JOHANSSON Lantmäteriet, Informationsförsörjning – Geodesi Lantmäterigatan."

Liknande presentationer


Google-annonser