Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 1 Elektronisk tentamen och vad kan studentrepresentanterna göra för dess införande på den egna institutionen? Studentrepresentanternas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 1 Elektronisk tentamen och vad kan studentrepresentanterna göra för dess införande på den egna institutionen? Studentrepresentanternas."— Presentationens avskrift:

1 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 1 Elektronisk tentamen och vad kan studentrepresentanterna göra för dess införande på den egna institutionen? Studentrepresentanternas wappbjudning 16.4 resp. 24.4.2012 Tove Forslund, Lärcentret www.abo.fi/personal/etent www.abo.fi/student/etent

2 E-tent  Åbo: I PharmaCity (gemensamt med TY; 15 platser)  vardagar kl. 8-22  Vasa: E2 (1 dator)  vardagar kl. 8-20 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 2 Tentutrymme där studerandena kan tentera via dator under videoövervakning

3 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 3 Fördelar med e-tent  studenterna kan tentera flera tenter än tidigare (men inte samma tent flera gånger än läraren tillåter!)  möjlighet att tentera på valfria tider under tidpunkt specificerad av läraren  ämnena/lärarna slipper de praktiska arrangemangen kring tentamina för enskilda studerande  korrigeringen av tentamina går snabbare (lättare läsa svar skrivna på dator, tentsvaren genast tillgängliga för läraren via egen dator)  korrigerandet av flervalsfrågor kan automatiseras  i längden sparar läraren tid då frågor inte behöver skapas för varje tentamen (dvs. i de fall då det för en viss kurs har byggts upp en frågebank)  tentsvaren arkiveras av systemet, kan gå tillbaka och jämföra tentsvar + ser vem som tentat när  kan ge feedback i samband med vitsordsbedömningen

4 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 4 Vilka typer av tenter passar e-tent för? Generellt passar e-tentsformatet särskilt bra för tenter där det inte är viktigt att alla får samma frågor och skriver tenten samtidigt.  Individualiserade tenter som tenteras enligt överenskommelse med läraren – mognadsprov – tentamen för läskurser, fördjupade kurser, forskarstudier  Sommartenter  Tenter för vilka det går att bygga upp en frågebank – boktenter – språkens nivåtest (självrättande frågor)  Omtentamen (t.ex. istället för på allmän tentamensdag) – individuella omtentamina – som alternativ för att avlägga viss tentamen  1,2 och 4 h tenter  Notera möjligheten att tenta både i Åbo och Vasa!

5 I vilka ämnen har e-tent använts?  TF: Praktisk teologi  SVI: Sociologi  StatsVet: Statskunskap, offentlig förvaltning  RVI: Folkrätt  BioVet: Farmaci, Biokemi  IT: Informationssystem Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 5 OBS! E-tent blev möjligt i Vasa först i mars 2012 och e-tent lämpar sig inte för ämnen där man bör få skriva tentsvar för hand (ex. formler) eller bör få ta med material till tenten (ex. formelsamlingar)

6 Vad kan studentrepresentanterna göra för att införa e-tent på den egna institutionen?  Informera studenterna vid ditt ämne, uppmana dem att be om möjligheten att få e-tenta  Ta upp ärendet på ämnesrådslagsmöten – Argument för e-tent: Stöder genomströmningen: – studenterna kan tentera flera tenter än tidigare (begränsas inte av att det finns för få tenttillfällen eller av att tenttiderna inte passar) – Obs sommartentmöjlighet! Notera övriga fördelar med e-tent och vilka typer av tenter det passar för – Ta reda på ifall dina studiekompisar på ämnet vill ha e- tentmöjlighet  Föreslå på kurser att man ska få tenta (också) som e-tent (ex. omtenterna)  Be att du själv får avlägga tenter som e-tent Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 6 information + uttryckt behov

7 Infoblad på www.abo.fi/student/etent www.abo.fi/student/etent Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 7

8 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 8 Exempel på användning av e-tent vid statskunskap och offentlig förvaltning  Typer av tenter – Mognadsprov (studenten jobbar på annan ort) – Som alternativ till kurstent (så att det inte ”äter av” allmän tentdag) – Fördjupade kurser (läskurser)  Olika sätt konstruera tenterna – Frågebank > frågorna lottas ut åt tentanderna – Tentbank > kombination av frågor = tent lottas åt tentanderna – Indidualiserad tent specifikt åt en viss tentand/grupp

9 Lärcentret, Åbo Akademi | Fänriksgatan 3 | 20500 Åbo 9  Helt praktiskt vid Statsvet: Ämnessekreteraren – beställer tentbotten via blanketten – matar in frågor – skapar tenten – öppnar tenten för studenterna för den tidpunkt tenten ska vara öppen – får info via e-post då student tenterat och loggar då in och printar ut tentsvaren åt resp. lärare (som får läsa ”maskinskrivet” tentsvar) – för in vitsordet i tentmoodle (efter det kan studenten anmäla sig till samma tent på nytt vid behov)

10 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 10 Så här gör läraren om han/hon vill erbjuda studenterna möjligheten att e-tenta 1.Kontrollera att e-tent lämpar sig för den typ av tent du erbjuder 2.Beställ en e-tent minst en vecka innan studenten ska tentera (görs på blankett)  Om du själv vill skapa tenten i ett e-tentområde i moodle beställ endast ett e-tentområde 3.Kontrollera att studenten vet hur han/hon gör för att tentera via e-tent (se webbinfon för studenter) 4.Korrigera tenten via e-tentsystemet (se guide) eller instens etent-kontaktperson printar ut tenten åt läraren Se www.abo.fi/personal/etentwww.abo.fi/personal/etent

11 Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 11 Så här gör studenten för att e-tenta: 1.Kontrollera att du kan e-tenta det du önskar 2.Boka en tent genom att logga in i systemet för e-tent (direktlänk tenttis.utu.fi)tenttis.utu.fi 3.Nyckel till tentutrymmet – I Åbo: Hämta en nyckel till tentutrymmet från studentexpeditionen i Gripen (detta system kommer att förenklas) och gå till tentutrymmet i PharmaCity – I Vasa: Hämta en nyckel från studentexpeditionen, B1 (inga tillbehör får tas in i rummet, kan uppbevaras i skåp utanför utrymmet/Åbo alt. i C2/Vasa) 4.Skriv din tentamen – Skriv din tent på den dator du bokat – Guide för hur du tenterar finns bredvid datorn i tentutrymmet. Problem under tenten? Blankett för meddelande om avbruten tent Se www.abo.fi/student/etentwww.abo.fi/student/etent


Ladda ner ppt "Åbo Akademi, Lärcentret/Forslund 1 Elektronisk tentamen och vad kan studentrepresentanterna göra för dess införande på den egna institutionen? Studentrepresentanternas."

Liknande presentationer


Google-annonser