Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Regionfullmäktiges uppdrag till BTH - införandet av hälsovalet ur ett medborgarperspektiv -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Regionfullmäktiges uppdrag till BTH - införandet av hälsovalet ur ett medborgarperspektiv -"— Presentationens avskrift:

1 1 Regionfullmäktiges uppdrag till BTH - införandet av hälsovalet ur ett medborgarperspektiv -

2 2 BTH ska beakta medborgarnas synpunkter och upplevelser avseende: Information om Hälsoval Listning hos vårdgivare samt ev byte av vårdgivare Upplevd attityd hos olika vårdgivare ur patientperspektivet Faktisk förbättring av tillgängligheten Vilka faktorer som är viktiga för medborgaren vid val av vårdgivare

3 3 Grunder i arbetet Gemensam rapport till regionfullmäktige. Rapporten ska innehålla resultaten av arbetet och ev förslag till beslut Samarbetet med hälsovalskontoret är centralt. Arbete ska lägga grunden för en fortsatt uppföljning av hälsovalet ur ett medborgarperspektiv.

4 4 Aktiviteter/verktyg Aktiviteter ”på stan”/öppna bord med frågekort (fn ca 2300 svar i databasen) Storforum och andra aktiviteter med patient – och pensionärsorganisationer Brukarråd Kommunbesök Fokusgrupper Vårdbarometern (befolkningsenkät) Nationella patientenkäten Annan statistik, t ex listningsstatistik

5 5 Rapport Framåtsyftande Målgrupp – fler än regionfullmäktige? Tidplan –RF 29/6 –RS 10/6 –BTH NO 20/5, BTH SO 28/5, NV ?, SV ? –Rapportskrivning under april, avstämningar –Aktiviteter beredningarna avslutade i mars

6 6 Fokusgrupper Genomföras under mars NV: Fokusgrupper med ungdomar och brukare NO: Fokusgrupper med ungdomar och personer ”i – mitten – av livet”. SO: Fokusgrupper med småbarnsföräldrar SV: Fokusgrupper med brukare

7 7 Fokusgrupp - metoden Ett tydligt syfte: Vad vill man nå? Vilka frågor ska diskuteras? Avgränsningar Med vilka vill man diskutera? Samtalet leds av en samtalsledare som är neutral och inte deltar i själva diskussionen Samtalet dokumenteras på något sätt Frågeguide med öppna frågor som samtalsledaren följer upp En bra lokal BTH – ledamöter deltar inte i gruppen utan följer ”från sidan”, kan avrunda – följa upp.

8 8 Upplägg av frågeguide I hemmet - via telefon, webb, etc På väg till och från vårdenheten I reception/väntrum Mottagning/behandling Uppföljning - recept, remiss, lab.svar Före – under - efter


Ladda ner ppt "1 Regionfullmäktiges uppdrag till BTH - införandet av hälsovalet ur ett medborgarperspektiv -"

Liknande presentationer


Google-annonser