Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SÄRART OCH UTESLUTNING är begreppen handikapp och funktionsnedsättning nedvärderande? Christian Munthe Filosofiska institutionen Göteborgs Universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SÄRART OCH UTESLUTNING är begreppen handikapp och funktionsnedsättning nedvärderande? Christian Munthe Filosofiska institutionen Göteborgs Universitet."— Presentationens avskrift:

1 SÄRART OCH UTESLUTNING är begreppen handikapp och funktionsnedsättning nedvärderande? Christian Munthe Filosofiska institutionen Göteborgs Universitet

2 Identitet och tillhörighet u Logisk identitet: att vara a snarare än b => relativt till... u Dynamisk identitet: att vara en del av X snarare än Y => relativt till X’s och Y’s logiska identiteter u Upplevd identitet: Föreställningen om/upplevelsen av människan A som någon annan än människan B F Självbild – dubild – vibild – dombild F Socialt och individuellt ömsesidigt beroende u Rum, tid, möjligheter, begreppsbildning u Kvalitativ vs. numerisk: vilka olikheter (egenskaper) är grund för åtskillnad (tillhörighet)? u All identitet medför tillhörighet, men... F Måste all identitet medföra åtskillnad? F Kan “allt vara ett”? F Kanske inte på alla sätt och alla plan samtidigt...

3 Diskrimineringens logik n A. BESKRIVNING u Utpekande av grupper (identitet) u Tydlig särart (identitet) u Skarp åtskillnad av individer på basis av tillhörighet till utpekade grupper (tillhörighet) n B. VÄRDERING u Nedvärdering av vissa grupper jämfört med andra u Nedvärdering av vissa individer jämfört med andra på basis av hur den grupp de tillhör värderas u Uteslutning av nedvärderade individer från fördelar som andra åtnjuter (från uppskattning till materiell välfärd) n A möjligt utan B n B möjligt utan A n I praktiken bakas ofta A och B ihop på ett komplicerat vis n Men att A avvisas medför inte att B faller och vice versa

4 Handikapp och funktionsnedsättning n Utpekande => särart => identitet => tillhörighet u Sociala kriterier (H-k) u Vetenskapliga kriterier (F-n) n Värdering => negativ särart u De sociala kriterierna består av faktorer som innebär att en individ inte “klarar sig” eller “fungerar bra” u De vetenskapliga kriterierna består av faktorer som gör att en individ avviker från “det normala” eller “välfungerande” n Båda begreppen är nedvärderande: det är per definition sämre att vara handikappad eller funktionsnedsatt än att inte vara det. n Om faktorerna upphör att vara negativa eller om nya faktorer blir negativa, så kräver begreppens logik att kriterierna ändras. n Tröghet: den upplevda identiteten släpar som regel efter förändringar i faktisk identitet => fördomar

5 Uteslutning n Handikappade och funktionsnedsatta är de facto uteslutna från många fördelar som tillkommer andra n Detta är till en del sant “per definition”, MEN... n Social kompensation kan upphäva mycket av den uteslutning som är direkt relaterad till särarten u Vad H-k och F-n människor får möjlighet till u Vad vi andra unnar oss n Nedvärderingen som är inbyggd i begreppen är ett viktigt argument för kompensation n Varken särarten eller nedvärderingen behöver således medföra uteslutning n För uteslutning krävs en moral enligt vilken svagare ska bestraffas för sin svaghet n Om kompensationen är god så förloras särarten => förlorad tillhörighet och upplevd indentitet => tröghetsproblem


Ladda ner ppt "SÄRART OCH UTESLUTNING är begreppen handikapp och funktionsnedsättning nedvärderande? Christian Munthe Filosofiska institutionen Göteborgs Universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser