Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referenssystem och GNSS i praktiken Anders Alfredsson Lantmäteriet – Geodesi 026-63 37 37 Anders Alfredsson, 2010-01-14, Informationsseminarium,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referenssystem och GNSS i praktiken Anders Alfredsson Lantmäteriet – Geodesi 026-63 37 37 Anders Alfredsson, 2010-01-14, Informationsseminarium,"— Presentationens avskrift:

1 Referenssystem och GNSS i praktiken Anders Alfredsson Lantmäteriet – Geodesi Anders Alfredsson, , Informationsseminarium, SWEPOS, Stockholm

2 Översikt Transformation mellan SWEREF 99 och… RT 90 kommunala system RH 2000 RH 70 Lagring/redovisning av GNSS-mätningar Översikt - övergång till SWEREF 99 och RH 2000

3 SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ λ, h Kommunalt system x, y RIX 95- samband Transformation RT 90 x, y Nationellt samband RH 2000 H SWEN08_RH2000 Geoidmodell RH 70 H SWEN08_RH70 GNSS-mätning – transformationer -dåtid, nutid och framtid Restfelsmodell Kartprojektion SWEREF 99 plana koordinater N, E

4 SWEREF 99 – plana omvandlingar SWEREF 99 SWEREF 99 TMSWEREF Medelmeridian 15.0 E18.0 E Skalreduktionsfaktor N-avdrag0 m E-tillägg m m lat long

5 SWEREF 99 - höjdomvandlingar SWEREF 99 lat long RH 2000RH 70 GeoidmodellSWEN08_RH2000SWEN08_RH70 ellh

6 Två olika transformationssamband: Direktprojektion (TM) SWEREF 99 lat long  RT 90 2,5 gon V 7-parametertransformation (3DH) SWEREF 99 cart  RT 90 cart Båda sambanden ger fel i samma storleksordning RMS ca 7 cm Max.fel ca 2 dm … men felen är fördelade på olika sätt; skillnaden vanligen mindre än 1 dm, men max.diff. ca 3 dm Restfelsmodell för direktprojektion finns i GTRANS 3.63 Nationellt samband SWEREF 99  RT 90

7 parametertransformation (äldre metod) Direktprojektion N,E SWEREF 99 φ,λ SWEREF 99 X,Y,Z SWEREF 99 X,Y,Z RT 90 φ,λ RT 90 x,y RT 90 φ,λ SWEREF 99 x,y RT 90 N,E SWEREF 99 Nationellt samband, SWEREF 99  RT 90

8 Transformation från SWEREF 99 lat/long till RT 90 lat/long kan göras med korrektionsmodellen SWEREF99RT90 i vissa GNSS-mottagare. Version 3 innehåller korrektioner i ca gridpunkter Verifierat i ca 9000 punkter Genomsnittlig avvikelse 3 mm Största avvikelse 35 mm Invers modell saknas! Nationellt samband SWEREF 99  RT 90

9 SWEREF 99 TM N,E i nationell projektion (15°) SWEREF 99 lat, long SWEREF 99 dd mm N,E i aktuell projektionszon Kommunalt/lokalt system x,y TM TM (ev. TM + 2DH eller 3DH + TM) RT 90 x,y i nationell projek- tion (2,5 gon V) RT 90 lat, long RT 90 x,y i aktuell projektionszon TM TM (ev. TM + 2DH eller 3DH + TM) TM = Transversal Mercatorprojektion 2DH = 2-dimensionell Helmerttransformation 3DH = 3-dimensionell Helmerttransformation SWEREF 99  kommunala system – RIX 95-samband

10 RIX 95-samband - exempel

11 Mät in några kända punkter i anslutning till mätområdet Beräkna transformations- parametrar (normalt plan Helmerttransformation) Transformera mätningarna Beräkningen kan göras i GNSS-utrustningen Mätning i inhomogena system – lokal inpassning

12 Korrektionsmodell Används för att räta upp data från ett lokalt till ett överordnat referenssystem Deformationsmodell Används för att deformera mätningar så att de ”passar in” i ett lokalt referenssystem Interpolationen kan göras i vissa GNSS-utrustningar Mätning i inhomogena system – restfelsmodell

13 H=h-N N H h Jordyta Geoid Ellipsoid Höjdkorrektion vid GNSS-mätning

14 Omvandling av höjden h över GRS 80- ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 2000 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från geoidmodellen SWEN08_RH2000 Bygger på gravimetrisk geoidmodell KTH 08 Restfelskorrigerad Medelfel mm i hela Sverige Samband SWEREF 99  RH 2000

15 Del av SWEN08_RH2000

16 GPS/avvägningsresidualer SWEN05_RH2000 GPS/avvägningsresidualer SWEN08_RH2000 GPS/avvägningsresidualer

17 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 70 (RHB 70) utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från geoidmodellen SWEN08_RH70 Beräknad från huvudmodellen SWEN08_RH2000 genom att utnyttja höjdsystemsskillnaden mellan RH 70 och RH Jämförbar noggrannhet som SWEN08_RH2000 Samband SWEREF 99  RH 70

18 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i ett lokalt höjdsystem utförs enligt formeln: H lokal = h – N lokal där N lokal hämtas från en lokalt anpassad geoidmodell som bör beräknas enl. följande: N lokal = N SWEN08_RH2000 – ΔH lokal ΔH lokal = H lokal – H RH 2000 H RH 2000 bör bestämmas genom avvägning (anslutning av höjdnätet till RH 2000) Samband SWEREF 99  lokalt höjdsystem

19 Mätningen görs i SWEREF 99, men transformeras ännu ofta till annat system För att rätt återföra mätningarna till SWEREF 99, t.ex. vid systembyte krävs: Inverstransformation, d.v.s. information om ursprungssystem + dokumentation av transformationsvägen Alternativ: Lagra även SWEREF-koordinaterna Lagring/redovisning av GNSS-mätningar

20 Införandeläget

21 Införande av SWEREF 99 i myndigheter 36 svarande, varav tre ej berörs av införandet Åtta myndigheter utöver Lantmäteriet har genomfört sin övergång till SWEREF 99 Ytterligare sex har delvis genomfört övergången Ett tiotal planerar att genomföra övergången under 2010

22 Införande av RH 2000 i myndigheter 36 svarande, varav 18 ej berörs av införandet Fyra myndigheter har genomfört sin övergång till RH 2000 Ytterligare tre har delvis genomfört övergången Ett fåtal planerar att genomföra övergången under 2010 En sammanställning av enkätsvaren kommer att publiceras på

23 – allmän information om geodesi, referenssystem etc. – samband mellan nationella och kommunala referenssystem – om införande av SWEREF 99 och RH 2000 Svarsgrupp geodesi Mer information


Ladda ner ppt "Referenssystem och GNSS i praktiken Anders Alfredsson Lantmäteriet – Geodesi 026-63 37 37 Anders Alfredsson, 2010-01-14, Informationsseminarium,"

Liknande presentationer


Google-annonser