Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referenssystem och GNSS i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referenssystem och GNSS i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Referenssystem och GNSS i praktiken
Anders Alfredsson Lantmäteriet – Geodesi Anders Alfredsson, , Informationsseminarium, SWEPOS, Stockholm

2 Översikt Transformation mellan SWEREF 99 och… RT 90 kommunala system
RH 2000 RH 70 Lagring/redovisning av GNSS-mätningar Översikt - övergång till SWEREF 99 och RH 2000

3 GNSS-mätning – transformationer -dåtid, nutid och framtid
SWEREF 99 Geodetiska koordinater φ λ , h Transformation RT 90 x, y Nationellt samband Geoidmodell Kartprojektion SWEREF 99 plana koordinater N, E RH 2000 H SWEN08_RH2000 RIX 95- samband SWEN08_RH70 Restfelsmodell Kommunalt system x, y RH 70 H

4 SWEREF 99 – plana omvandlingar
lat long SWEREF 99 TM SWEREF Medelmeridian 15.0 E 18.0 E Skalreduktionsfaktor 0.9996 1.0 N-avdrag 0 m E-tillägg m m

5 SWEREF 99 - höjdomvandlingar
SWEREF 99 lat long ellh RH 2000 RH 70 Geoidmodell SWEN08_RH2000 SWEN08_RH70

6 Nationellt samband SWEREF 99  RT 90
Två olika transformationssamband: Direktprojektion (TM) SWEREF 99 lat long  RT 90 2,5 gon V 7-parametertransformation (3DH) SWEREF 99 cart  RT 90 cart Båda sambanden ger fel i samma storleksordning RMS ca 7 cm Max.fel ca 2 dm … men felen är fördelade på olika sätt; skillnaden vanligen mindre än 1 dm, men max.diff. ca 3 dm Restfelsmodell för direktprojektion finns i GTRANS 3.63

7 Nationellt samband, SWEREF 99  RT 90
Direktprojektion φ,λSWEREF 99 x,yRT 90 N,ESWEREF 99 7-parametertransformation (äldre metod) N,ESWEREF 99 φ,λSWEREF 99 X,Y,ZSWEREF 99 X,Y,ZRT 90 φ,λRT 90 x,yRT 90

8 Nationellt samband SWEREF 99  RT 90
Transformation från SWEREF 99 lat/long till RT 90 lat/long kan göras med korrektionsmodellen SWEREF99RT90 i vissa GNSS-mottagare. Version 3 innehåller korrektioner i ca gridpunkter Verifierat i ca 9000 punkter Genomsnittlig avvikelse 3 mm Största avvikelse 35 mm Invers modell saknas!

9 SWEREF 99  kommunala system – RIX 95-samband
SWEREF 99 TM N,E i nationell projektion (15°) TM TM SWEREF 99 dd mm N,E i aktuell projektionszon SWEREF 99 lat, long TM (ev. TM + 2DH eller 3DH + TM) Kommunalt/lokalt system x,y RT 90 x,y i nationell projek-tion (2,5 gon V) lat, long x,y i aktuell projektionszon TM TM (ev. TM + 2DH eller 3DH + TM) TM = Transversal Mercatorprojektion 2DH = 2-dimensionell Helmerttransformation 3DH = 3-dimensionell Helmerttransformation

10 RIX 95-samband - exempel

11 Mätning i inhomogena system – lokal inpassning
Mät in några kända punkter i anslutning till mätområdet Beräkna transformations-parametrar (normalt plan Helmerttransformation) Transformera mätningarna Beräkningen kan göras i GNSS-utrustningen

12 Mätning i inhomogena system – restfelsmodell
Korrektionsmodell Används för att räta upp data från ett lokalt till ett överordnat referenssystem Deformationsmodell Används för att deformera mätningar så att de ”passar in” i ett lokalt referenssystem Interpolationen kan göras i vissa GNSS-utrustningar

13 Höjdkorrektion vid GNSS-mätning
Jordyta Geoid Ellipsoid H=h-N

14 Samband SWEREF 99  RH 2000 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 2000 utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från geoidmodellen SWEN08_RH2000 Bygger på gravimetrisk geoidmodell KTH 08 Restfelskorrigerad Medelfel mm i hela Sverige

15 Del av SWEN08_RH2000

16 GPS/avvägningsresidualer
GPS/avvägningsresidualer SWEN05_RH2000 GPS/avvägningsresidualer SWEN08_RH2000

17 Samband SWEREF 99  RH 70 Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i RH 70 (RHB 70) utförs enligt formeln: H = h - N där N hämtas från geoidmodellen SWEN08_RH70 Beräknad från huvudmodellen SWEN08_RH2000 genom att utnyttja höjdsystemsskillnaden mellan RH 70 och RH 2000. Jämförbar noggrannhet som SWEN08_RH2000

18 Samband SWEREF 99  lokalt höjdsystem
Omvandling av höjden h över GRS 80-ellipsoiden i SWEREF 99 till höjden H över havet i ett lokalt höjdsystem utförs enligt formeln: Hlokal = h – Nlokal där Nlokal hämtas från en lokalt anpassad geoidmodell som bör beräknas enl. följande: Nlokal = NSWEN08_RH2000 – ΔHlokal ΔHlokal = Hlokal – HRH 2000 HRH 2000 bör bestämmas genom avvägning (anslutning av höjdnätet till RH 2000)

19 Lagring/redovisning av GNSS-mätningar
Mätningen görs i SWEREF 99, men transformeras ännu ofta till annat system För att rätt återföra mätningarna till SWEREF 99, t.ex. vid systembyte krävs: Inverstransformation, d.v.s. information om ursprungssystem + dokumentation av transformationsvägen Alternativ: Lagra även SWEREF-koordinaterna

20 Införandeläget

21 Införande av SWEREF 99 i myndigheter
36 svarande, varav tre ej berörs av införandet Åtta myndigheter utöver Lantmäteriet har genomfört sin övergång till SWEREF 99 Ytterligare sex har delvis genomfört övergången Ett tiotal planerar att genomföra övergången under 2010

22 Införande av RH 2000 i myndigheter
36 svarande, varav 18 ej berörs av införandet Fyra myndigheter har genomfört sin övergång till RH 2000 Ytterligare tre har delvis genomfört övergången Ett fåtal planerar att genomföra övergången under 2010 En sammanställning av enkätsvaren kommer att publiceras på

23 Mer information – allmän information om geodesi, referenssystem etc. – samband mellan nationella och kommunala referenssystem – om införande av SWEREF 99 och RH 2000 Svarsgrupp geodesi


Ladda ner ppt "Referenssystem och GNSS i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser