Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsberättelse Avesta Volley 2010/2011. Avesta volleys 38e verksamhetsår har varit ett mycket innehållsrikt år där föreningen jobbat hårt med föreningens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsberättelse Avesta Volley 2010/2011. Avesta volleys 38e verksamhetsår har varit ett mycket innehållsrikt år där föreningen jobbat hårt med föreningens."— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsberättelse Avesta Volley 2010/2011

2 Avesta volleys 38e verksamhetsår har varit ett mycket innehållsrikt år där föreningen jobbat hårt med föreningens 4 V (Vision, Verksamhetsidé, Värdeord och Verksamhetsplan). Den nybildade styrelsen ägnade en heldag i juni åt att jobba med bland annat vår kort och långsiktiga verksamhetsplan för föreningen, där ni sidorna framöver kan läsa vad den kortsiktiga planeringen utmynnade i för detta verksamhetsår och vår förening. Styrelsen har därefter genomfört tio styrelsemöten under året. Under hösten deltog styrelsen och tränarna tillsammans i SISU:s utbildning Föreningslära, något jag sticker ut hakan och påstår gör Avesta volley unika vad det gäller föreningskunskap bland kommunens föreningar. Under året har vi även utbildat oss genom SISU:s kurser i Idrottonline vid två tillfällen och jobbat fram föreningens nya hemsida http://www1.idrottonline.se/AvestaVolley-Volleyboll/ http://www1.idrottonline.se/AvestaVolley-Volleyboll/ Vid årets slut konstaterar vi att vi sammanlagt lockat strax över 50 medlemmar till föreningen. Vi har även -kommit en bra bit på väg vad det gäller föreningens nystart där vi jobbar långsiktigt och målmedvetet med vår verksamhetsplan. -vid flertalet tillfällen marknadsfört föreningens verksamhetsområden och aktiviteter mot allmänheten. -jobbat med verksamhetsidén som är att erbjuda volleyboll för tjejer och killar på en nivå som passar individen, samt helt i linjen för vår vision att vara en aktiv och fungerande förening där spelare, tränare och funktionärer trivs och vill vara delaktiga. -knutit an fem sponsorer som bidragit ekonomiskt och stöttat vår verksamhet. Föreningens värdeord är Glädje, Delaktighet och Gemensamt ansvar sammanfattar väldigt bra verksamhetsåret 2010/2011. Fredrika Hultén, ordförande

3 Beachvolley Verksamhetsåret 2010/2011 startade med Beachturneringen 19/6 som lockade ca. 50 spelare fördelat på tolv lag. Turneringen arrangerades utav tre av våra duktiga f.d. seriespelande tjejer och blev en mycket lyckad start på sommarens beachverksamhet i Åsbo. Varje onsdag sommaren igenom stod föreningen för tillhandahållande av beachbollar till allmänheten. Våra fyra beachplaner var så gott som alla onsdagar upptagna och igång med vana spelare, mindre vana spelare och rena nybörjare. Sommarens beachverksamhet avslutades 21/8 med Beach DM i klasserna Dam och Mix. Segrare i damklassen blev Anna Lindström och Louise Ericsson. Segrare i Mixklassen blev Anna Lindström och Jan Albertsson. Föreningen påbörjade i slutet av sommaren en uppröjning av området runt planerna för att inför sommaren 2011 fortsätta upprustningen av planerna och området.

4 Kidsvolley Genom Idrottslyftet genomfördes en Kidsvolleyutbildning 19/8. Paul Engström från SVBF höll i kursen som i och med detta startade föreningens nya verksamhet Kidsvolley. Totalt deltog elva personer från föreningen, två lärare från Avesta kommun och sex personer från Säters VBK. Höstens nio träningstillfällen lockade ett tiotal barn som vid ett eller fler tillfällen deltog under träningarna i Markus eller Domarhagen. Emma Rehn, Magdalena Lundin och Anna Ohlén ansvarade för träningarna med lite hjälp av Margareta Ohlén, Frida Hassel och Johanna Gustavsson. Under V.9 genomförde föreningen två Sportlovsträningar. När vårens 9:e och sista träningstillfälle avslutades konstaterar vi att sammanlagt 18 barn provat på föreningens nya verksamhet, Kidsvolley.

5 Motionsvolley När föreningen i september öppnade upp portarna för Motionsvolley i Markusskolan, blev vi glatt överraskade då ett 13-tal personer deltog redan första träningen. Vår motionsverksamhet har blivit en riktig succé och där vi mot slutet av vårens sammanlagda 30-tal träningar konstaterar att vi har haft över 30 personer som under hösten och/eller våren deltagit på våra träningstillfällen. Eftersom Markusskolan har begränsat utrymme och endast möjlighet till att ha ett nät uppe och tolv spelare igång samtidigt, har föreningen vid fyra tillfällen under året bokat in extraträningar i Domarhagsskolan. Under Volleydagen, som Korpen Avesta arrangerar, deltog föreningen med tre anmälda lag och gick segrande ur Damklassen. 6 mars arrangerade föreningen i samarbete med Korpen ett sammandragstillfälle kallat VolleyDiggarDan´ som även det blev en riktig succé med sammanlagt 16 deltagande lag fördelat på sex damlag, fem herrlag och fem mixlag.


Ladda ner ppt "Verksamhetsberättelse Avesta Volley 2010/2011. Avesta volleys 38e verksamhetsår har varit ett mycket innehållsrikt år där föreningen jobbat hårt med föreningens."

Liknande presentationer


Google-annonser