Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ost-RTK Bild 1Tina Kempe, 2004-04-19 Etableringsprojekt Ost-RTK Kick-offmöte Kalmar 29 april 2004 Tina Kempe Lantmäteriet / SWEPOS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ost-RTK Bild 1Tina Kempe, 2004-04-19 Etableringsprojekt Ost-RTK Kick-offmöte Kalmar 29 april 2004 Tina Kempe Lantmäteriet / SWEPOS"— Presentationens avskrift:

1 Ost-RTK Bild 1Tina Kempe, 2004-04-19 Etableringsprojekt Ost-RTK Kick-offmöte Kalmar 29 april 2004 Tina Kempe Lantmäteriet / SWEPOS christina.kempe@lm.se

2 Ost-RTK Bild 2Tina Kempe, 2004-04-19 Ost-RTK Etableringsprojekt för SWEPOS nätverks-RTK-tjänst under ett år för positions-bestämning med centimeternoggrannhet i östra Götaland Omfattar –SWEPOS-stationerna Oskarshamn och Norrköping –Redan existerande projektstationerna Hällevik, Häradsbäck, Ljungby, Stockaryd, Aneby, Mjölby och Oxelösund –Projektstationerna Kungsholmsfort, Grönhögen, Konga, Örsjö, Gärdslösa, Rottne, Böda, Pauli-ström, Blankaholm, Björkfors och Gryt

3 Ost-RTK Bild 3Tina Kempe, 2004-04-19 Nätutformning

4 Ost-RTK Bild 4Tina Kempe, 2004-04-19 Relativ mätning Referensstation

5 Ost-RTK Bild 5Tina Kempe, 2004-04-19 Relativ mätning – realtid Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst) Kodmätning: DGPS Bärvågsmätning: RTK

6 Ost-RTK Bild 6Tina Kempe, 2004-04-19 Varför nätverks-RTK? Behövs bara en avancerad GPS- utrustning för att utföra detaljmät- ning med centimeternoggrannhet. Egen referensstation behöver ej etableras  tidsbesparing Sömlöst täckningsområde för användaren Möjlighet till kontinuerlig kvalitets- kontroll av utsända data

7 Ost-RTK Bild 7Tina Kempe, 2004-04-19 Täckningsområde Referensstation Täckningsområde RTK +

8 Ost-RTK Bild 8Tina Kempe, 2004-04-19 Alternativ Alt 1. Användaren skickar sin position via GSM till nätverks-RTK-servern och får till- baka korrigerade RTK-data i ett standard- format. Alt 2. RTK-data med tillhörande korrektions-modell distribueras via radio i fabrikant-format till användaren som har en beräk-ningsenhet kopplad till GPS- mottagaren. Alt. 3. RTK-data med tillhörande korrek- tionsmodell distribueras via Internet/GPRS i fabrikantformat till användaren som har en beräkningsenhet kopplad till GPS-mottagaren.

9 Ost-RTK Bild 9Tina Kempe, 2004-04-19 Alternativ 1 Distribution av nätverks-RTK via tvåvägskommunikation

10 Ost-RTK Bild 10Tina Kempe, 2004-04-19 Alternativ 2 Distribution av nätverks-RTK via envägskommunikation

11 Ost-RTK Bild 11Tina Kempe, 2004-04-19 Alternativ 3 SWEPOS  LMV Position Beräkning eller RTCM ver 3 Internet/GPRS (Ntrip- protokoll) Distribution av nätverks-RTK via envägskommunikation

12 Ost-RTK Bild 12Tina Kempe, 2004-04-19 Syfte Etablering / ett års drift av nätverks- RTK i östra Götaland Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för nätverks- RTK Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF 99 till lokala system Vilka vinster finns i att introducera nätverks-RTK i befintliga organisationer som arbetar med detaljmätning?

13 Ost-RTK Bild 13Tina Kempe, 2004-04-19 Fördjupad erfarenhet av användning av nätverks-RTK Underlag för att bedöma hur nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för detaljmätning med GPS Effektmål

14 Ost-RTK Bild 14Tina Kempe, 2004-04-19 Produktmål Ett nät av fasta referensstationer för nätverks- RTK i östra Götaland för produktionsmätning med nätverks-RTK, som sedan övergår i SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst

15 Ost-RTK Bild 15Tina Kempe, 2004-04-19 Aktiviteter

16 Ost-RTK Bild 16Tina Kempe, 2004-04-19 Aktiviteter

17 Ost-RTK Bild 17Tina Kempe, 2004-04-19 Planeringsfas 1 april - 15 maj Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

18 Ost-RTK Bild 18Tina Kempe, 2004-04-19 Implementerings- och verifieringsfas 15 maj - 1 juli Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Verifiering av fältutrustning

19 Ost-RTK Bild 19Tina Kempe, 2004-04-19 Utrustning

20 Ost-RTK Bild 20Tina Kempe, 2004-04-19 Utbildning Grundläggande utbildning för nya GPS-användare Kostnadsfritt för max 2 personer/intressent- organisation Planerat till 1-2 resp. 3-4 juni

21 Ost-RTK Bild 21Tina Kempe, 2004-04-19 Förslag till kursprogram Dag 1 Inledning, presentation och genomgång av kurs- uppläggning Introduktion till satellitpositionering Översikt över mottagare och beräkningsprogram Genomgång av fasta referensstationer och GPS- tjänster Fältövning, absolutmätning och mätning med DGPS Referens- och koordinatsystem Genomgång av DGPS Observationsekvationer och felkällor Genomgång av standard-RTK och nätverks-RTK

22 Ost-RTK Bild 22Tina Kempe, 2004-04-19 Förslag till kursprogram Dag 2 Fältövning, standard-RTK och nätverks-RTK Genomgång av anslutning mot SWEPOS med cm- /dm-noggrannhet Web-baserad automatisk beräkningstjänst på SWEPOS Beräkning av referensstationen vid RTK-mätningen SWEPOS informationstjänst Åtkomst av data från SWEPOS Användning av efterberäknade bandata Koordinattransformation Restfelshantering Transformation av RTK-detaljerna från den fritt uppställda basstationen

23 Ost-RTK Bild 23Tina Kempe, 2004-04-19 Introduktionsdagar Preliminärt 8-10 juni, samt 24-25 augusti Funktionskontroll av egen utrustning Eventuellt inläggning av transformationssamband Ett, max två, fabrikat vid varje genomgång.

24 Ost-RTK Bild 24Tina Kempe, 2004-04-19 Produktions- mätningsfas 1 juli 2004 - 1 juli 2005 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och resultat från frivilliga testmätningar

25 Ost-RTK Bild 25Tina Kempe, 2004-04-19 Utvärderingsfas Löpande under året Utvärdering av funktionsrapporter och frivilliga testmätningar samt sammanställning av lägesrapporter

26 Ost-RTK Bild 26Tina Kempe, 2004-04-19 Finansiering Arbetstid LMV (geodetiska utvecklingsenheten) täcks inom ramen för SWEPOS-projektet Intressenterna står för egen tid och resor

27 Ost-RTK Bild 27Tina Kempe, 2004-04-19 Finansiering Utrustning och drift LMV tillhandahåller –data från två SWEPOS-stationer och åtta befintliga projektstationer –server och nätverks-RTK- programvara –övervakning av de nya stationerna finansieras inom ordinarie SWEPOS- drift Driftkostnad inkl. kapitalkostnad uppskattas till 150 000 kr/år och station

28 Ost-RTK Bild 28Tina Kempe, 2004-04-19 Finansiering Kostnader för en projektstation under ett år.

29 Ost-RTK Bild 29Tina Kempe, 2004-04-19 Finansiering Sammanställning - kostnader som ska betalas av projektet:

30 Ost-RTK Bild 30Tina Kempe, 2004-04-19 Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år Kommuner, 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år Kommuner, > 50.000 invånare, 50 000 kr/år Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr Övriga intressenter, 50.000 kr/år Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefonkostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början. Fördelning av kostnader

31 Ost-RTK Bild 31Tina Kempe, 2004-04-19 Organisation / styrgrupp Projektet styrs av styrgrupp bestående av kommungrupp - 2-3 pers. per län statliga fastighetsbildningsmynd. - 1-2 pers. statliga verk/organisationer - 1 pers. SWEPOS - 1 pers. övriga intressenter - 1 pers. en utsedd person som sammankallande projektledaren som föredragande

32 Ost-RTK Bild 32Tina Kempe, 2004-04-19 Organisation / projektgrupp Varje intressent utser en till två deltagare till projektgruppen som leds av projektledaren Bemanning till båda grupperna fastställs vid avtalsunderteckningen

33 Ost-RTK Bild 33Tina Kempe, 2004-04-19 Synpunkter? Redovisad projektbeskrivning är ett förslag. Synpunkter mottages antingen nu eller skriftligen efter mötet (christina.kempe@lm.se) Projektbeskrivningen kommer att fastställas vid nästa styrgruppsmöte

34 Ost-RTK Bild 34Tina Kempe, 2004-04-19 Utrustning GPS/RTK roverutrustning GSM-modem GSM-abonnemang Telefonnummer till nätverks- RTK-programmet

35 Ost-RTK Bild 35Tina Kempe, 2004-04-19 GPS/RTK roverutrustning Skall konfigureras för att sända NMEA/GGA-meddelanden ungefär var 30:e sekund Skall konfigureras för att ta emot korrektioner i RTCM-format Mottagaren bör kunna hantera data från virtuella referensstationer Mottagaren bör kunna hantera transformation till lokalt system Antennmodellering

36 Ost-RTK Bild 36Tina Kempe, 2004-04-19 GSM-modem Inköp av GSM-modem till GPS- utrustningen. Tala med er instrumentleverantör! Anslutningsavgift till nätverksservern 1300 kr/ linje

37 Ost-RTK Bild 37Tina Kempe, 2004-04-19 GSM-abonnemang Alt 1. Vodafone Telematik. Beställs genom Lantmäteriet. Alt 2. Telia Telematik, Lantmäteriets avtal (Lantmäteriet står för avtalet men fakturan skickas direkt till användaren). Alt 3. Eget abonnemang.

38 Ost-RTK Bild 38Tina Kempe, 2004-04-19 GSM-abonnemang Vodafone Telematik Fasta avgifter –Inträdesavgift 195 kr –Månadsavgift 105 kr/mån Uppkopplingsavgifter –0:67 kr/min, alla dagar dygnet runt –Ingen öppningsavgift

39 Ost-RTK Bild 39Tina Kempe, 2004-04-19 GSM-abonnemang Telia Telematik (Lantmäteriets avtal) Fasta avgifter –Ingen inträdesavgift –Månadsavgift 66 kr/mån (obundet); 100 kr/mån (bundet) Uppkopplingsavgifter –0:53 kr/min, alla dagar dygnet runt –0:20 kr/uppkoppling

40 Ost-RTK Bild 40Tina Kempe, 2004-04-19 Avtal Skickas ut under maj för underskrift Vi behöver veta önskemål om betalningsperioder –Standardperioder är 15 september 2004 och 15 juni 2005

41 Ost-RTK Bild 41Tina Kempe, 2004-04-19 Vi behöver veta... Vilken utrustning som kommer att användas, fabrikat/typ Intresse att delta i kurs Intresse att låna utrustning under delar av projekttiden Ni som inte redan besvarat förfrågan om detaljerad information – vi är tacksamma om ni kan göra detta snarast.


Ladda ner ppt "Ost-RTK Bild 1Tina Kempe, 2004-04-19 Etableringsprojekt Ost-RTK Kick-offmöte Kalmar 29 april 2004 Tina Kempe Lantmäteriet / SWEPOS"

Liknande presentationer


Google-annonser