Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundundersökning mars 2010 Operatör: Tågkompaniet Trafikslag: Tåg Sträcka: Gävle – Mjölby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Tågkompaniet Trafikslag: Tåg Sträcka: Gävle – Mjölby."— Presentationens avskrift:

1 Kundundersökning mars 2010 Operatör: Tågkompaniet Trafikslag: Tåg Sträcka: Gävle – Mjölby

2 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 2 Rikstrafiken genomför årligen kundundersökningar för att följa upp och utvärdera upphandlad trafik, ge operatörerna ett verktyg i deras arbete att höja den kundupplevda kvaliteten samt för att sprida information om kollektivtrafiken och Rikstrafiken. Huvudsyftet med kundundersökningarna är att få kunskap om hur nöjda kunderna är som reser med den av Rikstrafiken upphandlade trafiken. 2010 års kundundersökning har genomförts på totalt 39 linjer, vilka fördelade sig enligt följande: 10 buss-, 7 flyg-, 18 tåg-, 2 nattåg- och 2 färjelinjer. Bakgrund och syfte

3 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 3 Fältarbetet för Rikstrafikens kundundersökning 2010 genomfördes i mars. Denna sträcka mättes på helger samt vardagar, fördelat i båda riktningarna, Gävle-Mjölby samt Mjölby-Gävle. Antal mätta turer på sträckan: 7 st. Antal utdelade enkäter: 815 st Antal insamlade enkäter: 760 st Svarsfrekvens: 93,3% Bortfall: 6,7% Resultaten har viktats mot statistik om antal resenärer på vardag och helg, under mätveckorna. Metodbeskrivning

4 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 4 På betygsfrågorna får användarna ge betyg mellan 1 – 7, där 1 = lägsta betyget och 7 = högsta betyget. Samtliga betygsfrågor får ett indextal mellan 0 och 100 där 100 står för ’total nöjdhet’ - högsta betyg på frågan och 0 för motsatsen, betyget 1 på frågan. Indextalen beräknas på följande sätt: Index = (Medelvärde – 1) x (100/6) Indexnivåerna klassificeras enligt följande indelning: Index 0 – 50 = helt oacceptabelt 51 – 54 = mycket dålig 55 – 60 = dålig 61 – 69 = medelbetyg / genomsnitt 70 – 74 = bra 75 – 79 = mycket bra 80 – = utomordentligt bra Klassificering av indexnivåer

5 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 5 Sammanfattning Helhetsintrycket av resan får ett index på 78 år 2010, vilket motsvarar betyget mycket bra. En mycket hög andel av resenärerna skulle rekommendera andra att resa med denna tåglinje. Både att boka biljetter till resan samt hämta ut biljetterna anses vara mycket enkelt. Resenärerna är nöjda med informationens tydlighet, på stationen men framförallt ombord på tåget. Att stiga ombord på tåget upplevs som mycket enkelt, vilket även äldre resenärer anser. Resenärerna känner sig mycket trygga och säkra när de reser med tåg på denna linje. Temperaturen anses vara behaglig ombord på tågen, fast vi kan se en nedgång sedan förra året. Resenärerna anser att det är mycket enkelt att resa med bagage. Personalen ombord på tågen anses vara mycket serviceinriktade. Tågen anses vara mycket välstädade. Tidhållningen på tågen ligger på en mycket bra nivå och har fått bättre värden än förra året. För att öka nöjdheten hos resenärerna på denna linje är de vanligaste spontana önskemålen från resenärerna lägre priser (25%) och fler avgångar (13%).

6 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 6 Jag är nöjd med tidhållningen på den här resan. Det är bekväma sittplatser ombord. Det är behaglig temperatur ombord. Det är välstädat ombord. Personalen ombord är serviceinriktad. Det finns tydlig information på stationen för att jag ska få den information jag behöver om min resa. Informationen från personalen ombord är tydlig. Informationen på skyltningen ombord är tydlig. Det känns tryggt och säkert att resa med detta fordon. Det är enkelt att resa med bagage. Det var enkelt att stiga ombord.

7 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 7 Vilka förväntningar hade du på denna resa? Det var enkelt att boka biljetter till den här resan. Det var enkelt att hämta ut biljetter till den här resan. Biljetterna till denna resa är prisvärda. Vad anser du om utbudet av mat ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vad anser du om kvaliteten p å maten ombord? (Frågan ställs ej för denna linje) Vilket är ditt totala helhetsintryck av denna resa? Hur troligt är det att du rekommenderar andra att resa med denna linje?

8 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 8

9 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 9

10 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 10

11 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 11

12 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 12

13 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 13

14 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 14

15 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 15

16 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 16

17 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 17

18 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 18

19 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 19

20 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 20

21 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 21

22 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 22

23 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 23

24 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 24

25 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 25

26 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 26

27 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 27 ”Lite billigare biljetter vore trevligt.” ”Ha en mer kontinuerlig tågservering ombord. Tycker även att det är lite synd att toaletterna ofta är ur funktion.” ”Det skulle vara bra med fler avgångar.” ”Kanske lite mer komfortabla säten med större benutrymme.” ”Varmare i tåget, jag fryser.” ”Vid tågförsening och byte till ett annat tåg som jag har missat så har ni inte hjälpt till att hitta lösningar utan bett mig ringa SJ.” ”Destinationen på skylten på perrongen var inte densamma, som det stod på tåget, lite förvirrande. Bordet på stolsryggen var defekt.” Finns det något vi skulle kunna göra för att du ska bli mer nöjd som kund?

28 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 28

29 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 29

30 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 30

31 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 31

32 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 32

33 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 33

34 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 34

35 Rikstrafiken Kundundersökning våren 2010Tågkompaniet Gävle - Mjölby 35


Ladda ner ppt "Kundundersökning mars 2010 Operatör: Tågkompaniet Trafikslag: Tåg Sträcka: Gävle – Mjölby."

Liknande presentationer


Google-annonser