Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 19 Inköp och försäljning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 19 Inköp och försäljning."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 19 Inköp och försäljning

2 Företagsekonomi 2 Centralt innehåll
Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med detta behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar. Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.

3 Inköp från olika leverantörer (på kredit)
Konto Leverantörsskulder - detta behöver specificeras så att man ser de olika leverantörerna var för sig Försäljning till olika kunder (på kredit) Konto Kundfordringar – detta behöver specificeras så att man ser de olika kunderna var för sig

4 Reskontra = underbokföring
Leverantörsreskontran är en specifikation av leverantörsskulderna Visar t.ex. hur mycket företaget är skyldigt en viss leverantör I leverantörsreskontran bokförs ökningar i kredit och minskningar i debet (precis som i leverantörsskulderna)

5 Kundreskontran Är en specifikation av kundfordringarna Visar t.ex. hur mycket en viss kund är skyldig och när den ska betala I kundreskontran bokförs ökningar i debet och minskningar i debet (precis som i kundfordringarna)

6 Om köparen inte är nöjd med varorna , kan köparen reklamera och säljaren medge prisavdrag eller erbjuda ny vara. Säljaren skickar då en KREDITFAKTURA (eller minusfaktura eller kreditnota)

7 Betalningsvillkor Kredittid Förfallodag Dröjsmålsränta

8 Varför vill företag vänta så länge som möjligt med att betala sin faktura?
Hur bör man som säljare hantera reklamationer från kund?

9 Ann Wetterström Nacka Enskilda gymnasium 2013 ht


Ladda ner ppt "Kapitel 19 Inköp och försäljning."

Liknande presentationer


Google-annonser