Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

pedagogisk dokumentation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "pedagogisk dokumentation"— Presentationens avskrift:

1 pedagogisk dokumentation 2013-11-26
Läroplansträff pedagogisk dokumentation

2 Dagens program Kort genomgång av texten Fika
Lärande samtal om pedagogisk dokumentation Redovisning Planering förskolechef -piloter

3 Pedagogisk dokumentation
Det är inget man gör vid speciella tillfällen utan det sker i ordinarie verksamhet Det är inte möjligt att fånga allt! Handlar alltid om att urskilja relationer i verksamheten

4 Olika exempel Tratten – visar på ett tydligt sätt hur man kan utmana barnet och utveckla verksamheten Leran – visar på vikten av goda förberedelser hos de vuxna. Vilka lärsituationer kan skapas med en genomtänkt idé hos de vuxna

5 Pedagogisk dokumentation
Identifiera vad som pågår Ser vad som uppfyller barnens intresse och vad de är fokuserade på för tillfället Möjliggör att föra vidare diskussioner med barnen och i personalgruppen

6 Samla in material Spaltdokumentation Fotografera Ta upp ljud Att filma
Skriva anteckningar Sker hela tiden i den löpande verksamheten

7 Hur blir det pedagogiskt?
Inläsning tillsammans med barnen och med personalen Handlar om att skapa frågor och frågeställningar Öppna ögonen och försök se vad som händer i dokumentationen Vi måste våga släppa det färdiga resultatet!

8 Hur blir det pedagogiskt?
Läsning med personalen sker efter läsning med barnen Syftet är att få underlag för vidare planering av verksamheten Bestäm hur ni ska gå vidare med er planering utifrån barnens frågor och era analyser av dem Läs dokumentationen med olika fokus t ex språk, matematik, värdegrund

9 Fika

10 Ramar för samtal Tid 70 min Utse en samtalsledare Utse en sekreterare
Håll tiderna Var noga med att ställa förståelsefördjupande frågor till varandra, då uppstår intressanta resonemang och ett lärande uppstår Var noga med sammanfattningen och försök att se vad som fungerar bra och vad vi behöver utveckla

11 Lärgruppsfrågor Hur kan vi få pedagogisk dokumentation att bli en del av vardagsarbetet? Hur kan vi använda oss av den dokumentation som vi gör för att läsa, analysera och planera vår verksamhet?

12 Sammanfattning av era samtal
Hur fungerade samtalet? Vilka erfarenheter har ni gjort i gruppen? Ser ni några mönster? Vad är framgångsrikt när det gäller pedagogisk dokumentation i planeringsarbetet? Hur går ni vidare? Hur ska ni använda dagens lärdomar på er egen förskola när ni kommer tillbaka? Hur ska ni sprida den till era kollegor?

13 Dagens sista punkt…… Hur ska vi sprida dagens lärdomar till våra kollegor på förskolan? Vilka aktiviteter ska vi göra och när? Vad gör förskolechefen och vad gör piloterna?


Ladda ner ppt "pedagogisk dokumentation"

Liknande presentationer


Google-annonser