Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013 Välkomna ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013 Välkomna ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013 Välkomna ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker, analysavdelningen 010-486 73 86

2

3 Antal personer berörda av varsel, Norrbottens län 2002- 2012 ÅrAntal varslade 20041 014 20051 200 20061 113 2007600 20082 350 20092 605 20101 178 2011878 2012 (t.o.m. april)395

4

5

6

7 Näringslivet

8

9 Näringslivet inkl småföretag och alla tillägg

10 Ett urval av upplevda bristyrken de senaste sex månaderna

11 Bedömning av arbetsmarknadsläget ett år framåt för ett urval av yrken..

12 Tillträdande ungdomar och åldersavgångar Norrbottens län 2012-2016

13 Avgångar 65 år

14 Utsatta grupper som bedöms få svårast att finna ett arbete under prognosperioden är:  ungdomar med bristfällig utbildning  personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga  personer med högst förgymnasial utbildning  utomeuropeiskt födda  arbetssökande i åldersgruppen 55-64 år där stora delar av arbetslösa finns inom tillbakagående yrken

15 Utmaningar för länets arbetsmarknad  Stora pensionsavgångar äger rum och fortgår under de närmaste åren i merparten av länets kommuner.  Öka arbetskraftsdeltagandet för utsatta grupper.  Säkerställa det långsiktiga behovet av nyckelpersoner inom exempelvis byggverksamhet, tillverkningsindustri och sjukvård.  Öka intresse för arbete inom vård- och omsorg (stort antal pensionsavgångar).  Fortsatt bostadsbrist riskerar att skapa en ”fly in – fly out- situation”. Bostadsbristen hämmar även en positiv sysselsättningsutveckling.


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter för Norrbottens län 2013 Välkomna ! Göran Nilsson Marknadsområdeschef Norra Norrland, 010-486 74 96 Timo Mulk-Pesonen Arbetsmarknadsanalytiker,"

Liknande presentationer


Google-annonser