Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering ISO 39001 David Wilde GNS – Väg, 2012-10-17 Baserad på information hämtad ur ISO/FDIS 39001:2012(E)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering ISO 39001 David Wilde GNS – Väg, 2012-10-17 Baserad på information hämtad ur ISO/FDIS 39001:2012(E)"— Presentationens avskrift:

1 Implementering ISO David Wilde GNS – Väg, Baserad på information hämtad ur ISO/FDIS 39001:2012(E)

2 Implementering av ISO i Trafikverket Projekt, ingående aktiviteter –GAP-analys. Utredningsarbete där relation krav/arbete utreds. –Seminarier som förankringsforum fortlöpande genom processen. Tidplan –Höst 2012 – Förstudie Inriktning/omfattning av säkerhetsarbete (avsnitt 4) Trafikverkets grundläggande förutsättningar (avsnitt 5) –Vår 2013 – Inventering Inriktning/omfattning på säkerhetsarbete (avsnitt 4) Dokumentation arbetssätt och processer (avsnitt 6-10) –Höst 2013 – Granskning Arbetssätt i relation till krav i ISO (avsnitt 6-10) och identifierad inriktning/omfattning. –Projektslut Dec 2013 (Slutleverans höst 2013)

3 Resultat av projektet Är Trafikverket certifierbart? En kartläggning av vilka av Trafikverkets aktiviteter och processer som påverkas av kraven i ISO (Samt hur de påverkas.) En GAP-analys av kraven i ISO i relation till Trafikverkets säkerhetsarbete. Nödvändigt arbete inom Trafikverket för att kunna implementera de krav som anges i ISO i sina processer. Kalibrering med ISO 9001, ISO 14001, Vägsäkerhetslagen och Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för järnväg

4 Projektdeltagande David Wilde, projektledare Anders Lie Helena Höök Claes Tingvall Anders Lundström Susanne Kallman Lars Eriksson Fler tillkommer vid seminarierna (workshops)

5 Metod – Implementering ISO 39001, Annex A: Guide för implementering av standarden Plan (Steg 1 - planera) Do (Steg 2 - genomföra) Check (Steg 3 - kontrollera) Act (Steg 4 - agera)

6 ISO Verksamhet Produkt som levereras Styrning av verksamheten Hur implementerar vi? ISO 39001, Annex A: Guide för implementering av standarden Plan (Steg 1 - planera) Do (Steg 2 - genomföra) Check (Steg 3 - kontrollera) Act (Steg 4 - agera)

7 ISO Verksamhet Arbetsgivare Beställare Aktör Myndighet Inriktning för organisationens säkerhetsarbete Produkt som levereras Styrning av verksamheten Step 1: Plan

8 ISO Verksamhet Arbetsgivare Aktör Myndighet Inriktning för organisationens säkerhetsarbete Produkt som levereras Policy, engagemang Step 1: Plan Beställare

9 ISO Verksamhet Arbetsgivare Aktör Myndighet Inriktning för organisationens säkerhetsarbete 6. Planning 7. Support 8. Operation 9. Performance evaluation 10. Improvement 4. Context of organization 5. Leadership Produkt som levereras Policy, engagemang Step 1: Plan Beställare

10 ISO Verksamhet Arbetsgivare Aktör Myndighet Inriktning för organisationens säkerhetsarbete 6. Planning 7. Support 8. Operation 9. Performance evaluation 10. Improvement 4. Context of organization 5. Leadership Produkt som levereras Policy, engagemang Step 2: Do Beställare

11 Safety Management System Register/Documents/120525_SMS_wheel_leaflet%20v3.pdfhttp://www.era.europa.eu/Document- Register/Documents/120525_SMS_wheel_leaflet%20v3.pdf


Ladda ner ppt "Implementering ISO 39001 David Wilde GNS – Väg, 2012-10-17 Baserad på information hämtad ur ISO/FDIS 39001:2012(E)"

Liknande presentationer


Google-annonser