Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organiserandets fundament Samordna Styra Kontrollera Taylor(ism) Arbetsdelning Klara ordervägar Klar ansvarsfördelning Offentlig organisation och styrning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organiserandets fundament Samordna Styra Kontrollera Taylor(ism) Arbetsdelning Klara ordervägar Klar ansvarsfördelning Offentlig organisation och styrning."— Presentationens avskrift:

1 Organiserandets fundament Samordna Styra Kontrollera Taylor(ism) Arbetsdelning Klara ordervägar Klar ansvarsfördelning Offentlig organisation och styrning. 20.2 2011 Göteborg

2 Kommuner – en del av offentlig sektor Offentlig organisation och styrning. 20.2 2011 Göteborg

3 E3 PrivatOffentligt Ägarna Enighet Styrelse Marknad Vinst Civilrätt  Medborgarna  Oenighet  Politiker  Skatter eller avgifter  Legitimitet  Offentlig rätt

4 Kommuner – speciella organisationer Välfärdskommun – inte välfärdsstat Stora – sin egen störste arbetsgivare Arbetsmarknadens lägst o högst utbildade Längst ned i den offentliga org.kedjan ”Diversehandel” Också ofrivilliga kunder ”The ugly sister” – Tullbergs ”The municipality trap” Offentlig organisation och styrning. 20.2 2011 Göteborg

5 5 New Public Management och kommunerna En ökad uppdelning av offentliga organisationer i ”företagiserade” enheter, mer kontrakts-baserad konkurrens via skapandet av interna marknader och periodiska kontrakt. Ledarstil á la privata företag, ekonomisk disciplin i handhavandet av resurser samt handgriplig ledning från högsta ledningen. Explicita mätbara standarder för uppföljning och utfall och en betoning på betydelsen av att organisationens output kontrolleras. (Furusten & Lerdell 1998)

6 NPM:s uttrycksformer BUM Kontroll istället för förtroende Privatiseringar Skapa marknader Offentlig organisation och styrning. 20.2 2011 Göteborg

7 10.12.20097 Offentlig eller privat? Organisering Huvud- mannaskap OffentligPrivat FinansieringOffentligPrivatOffentligPrivat RegleringOffentligPrivatOffentligPrivat Produktions utförande OffentligPrivatOffentligPrivatOffentligPrivatOffentligPrivat Offentlig eller Privat sektor OFF BLANDFORMER HYBRIDER PRIVAT Källa: Bearbetning av Christensen & Laegeid samt Lundqvist

8 8 Stora förhoppningar  Utredarens bedömning:  I de kommuner och landsting som väljer att införa valfrihetssystem kommer små företag och i synnerhet kvinnligt företagande att gynnas. …  Detta medför att utredaren gör bedömningen att antalet små företag kommer att öka samt att vi kommer att få se en större mångfald av företag och organisationer som tillhandahåller vård- och omsorgstjänster. Källa: SOU 2008:15, LOV att välja – Lag om Valfrihetssystem

9 Exempel – Eget val i hemtjänsten i Linköping Offentlig organisation och styrning. 20.2 2011 Göteborg

10 10 Vad har hänt – lokalt? Figur 4: Åskådliggörande av kön vad gäller ägande. Privata utförare inom Eget Val i Linköpings kommun, oktober 2009.

11 11 Vad har hänt – lokalt? Figur 1: Privata organisationer auktoriserade för Eget Val i Linköpings kommun – uppdelade efter spridning i landet.

12 12 Vad har hänt – lokalt? Figur 5: Hemtjänsttimmar inom Eget Val i Linköpings kommun, privata utförare. Uppdelning efter kön vad gäller ägande.

13 113 Vad har hänt – lokalt? Figur 3: Godkända utförare inom Eget Val i Linköpings kommun, privata och offentliga organisationer. Uppdelning efter storlek och antal utförda hemtjänsttimmar i september 2009.

14 Varför? Politiska organisationen skapar flera marknader: städning, inköp, kost, omsorg, larm Men servicehus Offentlig organisation och styrning. 20.2 2011 Göteborg

15 Strategier Stora privata - servicehus o marknaderna Medelstora – selektiva o bevakande Små – avstår eller misslyckas Sociala – avstår Kommunala – måste och vässar Offentlig organisation och styrning. 20.2 2011 Göteborg

16 Vad har NPM inneburit? Ökad affärsmässighet? Standardiseringar Regleringar Kontroll Ökande administration (av olika slag) Påverkar alla organisationer! 116

17 Forskningsbehov Vad händer? Vad händer för vem och vilka? Dvs vad sker i det som synes ske? Offentlig organisation och styrning. 20.2 2011 Göteborg


Ladda ner ppt "Organiserandets fundament Samordna Styra Kontrollera Taylor(ism) Arbetsdelning Klara ordervägar Klar ansvarsfördelning Offentlig organisation och styrning."

Liknande presentationer


Google-annonser