Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Den långsiktiga modellen-tillväxt Tillväxttaktens betydelse: Ex1. Antag att real BNP i Sverige växer med 1.5% i 40 år BNP = (1.015)^40= 1.8 ggr BNP idag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Den långsiktiga modellen-tillväxt Tillväxttaktens betydelse: Ex1. Antag att real BNP i Sverige växer med 1.5% i 40 år BNP = (1.015)^40= 1.8 ggr BNP idag."— Presentationens avskrift:

1

2 Den långsiktiga modellen-tillväxt Tillväxttaktens betydelse: Ex1. Antag att real BNP i Sverige växer med 1.5% i 40 år BNP = (1.015)^40= 1.8 ggr BNP idag Ex2. Antag att real BNP i Sverige växer med 3 % i 40 år BNP = (1.03)^40= 3.3 ggr BNP idag

3 Ex. 3 Länder som Hong Kong, Taiwan och Phillipinerna etc. med tillväxt kring 6% ökade real BNP 5 ggr på 30 år dvs. en generation från 1960 -1990. Ex. 4 Real BNP i USA växte med 1.75% från 1870 - 1990, vilket gjorde USA till världens rikaste nation. Om USA istället hade växt 1 % långsammare under denna period hade landet haft ungefär samma levnadsstandard som Mexico 1990.

4 Tillväxttaktens bestämningsfaktorer Produktionsfunktion: Y = F(N,K,A) Arbetskraft: N Kapital K: realkapital (maskiner, byggnader etc.) Teknologi A: Allt som påverkar produktiviteten hos N och K.

5 Produktionsfunktionens egenskaper Konstant skalavkastning: om N, K ökar med x % ökar även Y med x %. Kapital och arbete har avtagande gränsavkastning (figur)

6 Arbetsmarknaden Efterfrågan på arbetskraft: vinst max: W = MPL * P eller W/P = MPL (figur) Utbud av arbetskraft: –Substitutionseffekt: högre realön gör det mer lönt att arbeta –Inkomsteffekt: högre reallön gör att man har råd att arbeta mindre Figur

7 Jämvikt på arbetsmarknaden figur Potentiell BNP: Y*=F(N*,K,A)

8 Solows tillväxtmodell Y=F(N*,K,A) Antag N* konstant Kapitalet deprecierar med d % varje år Ekonomin har en sparkvot s så att totalt sparande är: S=sY I steady-state (jämvikt) är investeringarna just så stora att kapitalförslitningen (deprecieringen) uppvägs. sY = dK

9 Solows modell: Figur Stabilitet: sY > dK  K ökar sY < dK  K minskar

10 Effekt av högre sparkvot figurer

11 Effekt av handelsliberalisering: Baldwin’s Turboeffekt figurer

12 Konvergens Figur ur boken

13 ”Growth Accounting” - Tillväxtbokföring En typisk neoklassisk produktionsfunktion (Cobb- Douglas): Y =F(N,K,A)= A K N På tillväxtform Numerisk ex.

14 Tillväxt Mätningar indikerar att tillväxten till största delen kommer från ökning i A. Tillväxtteori som försöker förklara de tekniska framstegen kallas endogen tillväxt teori

15 Endogen tillväxtteori Högre teknologi (A) beror på: – ökning i humankapitalet –ökning i kunskapskapitalet –ökad tillgång på specialiserade maskiner Antag följande produktionsfunktionen för teknologi:  A=T(N A,K A,A) A ingår i sin egen produktionsfunktion. En högre kunskapsstock gör det t.ex. lättare att lära mer. Eller existensen av datorer gör det lättare att utveckla andra nya maskiner. Det är nu inte alls säkert att MPA är avtagande ! Antag att  A=AT(N A,K A ) eller  A/A=T(N A,K A )

16 Endogen tillväxtteori Modellen har konstant tillväxt i A och därför i Y. Tillväxttakten beror på N A,K A (  A/A=T(N A,K A )) Om resurserna som går till att producera ny teknologi (N A,K A ) ökar, kommer också den långsiktiga tillväxttakten att öka! Exempel på ting som skulle kunna öka tillväxten: –Handelsliberalisering –Satsningar på utbildning –Skattefördelar för R&D –Skattefördelar för investeringar


Ladda ner ppt "Den långsiktiga modellen-tillväxt Tillväxttaktens betydelse: Ex1. Antag att real BNP i Sverige växer med 1.5% i 40 år BNP = (1.015)^40= 1.8 ggr BNP idag."

Liknande presentationer


Google-annonser