Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ramla snubbla halka. Sjukhusrapporterade skadade år 2000-2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ramla snubbla halka. Sjukhusrapporterade skadade år 2000-2007."— Presentationens avskrift:

1 Ramla snubbla halka

2 Sjukhusrapporterade skadade år 2000-2007

3 Skadade fotgängare 2000-2007

4 Ur Göteborgs-Posten 2 oktober 2011 ”Ytterligare en person har fallit och skadat sig på de ojämna gatstenarna i centrum. Nu krävs Mölndals stad på ersättning. Det var i slutet av september som en 78-årig kvinna trampade snett på gatstenarna. Hon föll och kördes till Mölndals sjukhus där det kunde konstateras tre sprickor på bäckenbenet. ” ”Ännu en fallolycka i centrum”

5 Varför uppmärksamma fallolyckorna? De ingår inte i den allmänna trafikolycksredovisningen Fallolyckor rapporteras sällan i massmedia utom på vintern Det finns ingen samlad bild av konsekvenserna De drabbar hårdast de äldsta medborgarna, mest kvinnor De är svåra och kostnadskrävande att åtgärda Ansvaret för skötseln av gångytorna är splittrat

6 Skadade i trafikmiljön 2000-2009

7 Skadegrader hos fotgängare 2000-2009 ramlat/halkat påkörd av personbil Hur många och hur svårt skadade

8 Allvarligt och måttligt skadade 2000-2009 1937 1.Fotgängare i fallolyckor1937 2.Cyklister i singelolyckor1105 3.Bilister i kollision mellan personbilar 352 4.Fotgängare påkörda av personbilar 218 5.Cyklister påkörda av personbilar 191

9 Män Kvinnor

10 Underlaget…

11 Jämförelse mellan två vinterperioder

12 Preliminärt utfall 2011 trafikolyckor

13 Preliminärt utfall 2011 fallolyckor

14 Insatsområden 1.Öka medvetenheten om fotgängarnas problem 2.Ökad kvalitet på utformning, drift och underhåll 3.Ansvar för vinterväghållning, pågår hos SLK 4.Fotgängarnas förutsättningar 5.”Fall i vagn” 6.Forskning, utveckling och demonstration

15 Övergripande mål Halvering på femårsperioder År 2020 Färre än tre omkomna i trafiken År 2020 Färre än 75 skadade

16 Mot målet 2020

17 Vision Vi har ett rikt stadsliv där alla oavsett ålder, ursprung eller förutsättningar kan röra sig säkert i trafiken. Såväl invånare som arbetspendlare anser det säkert att röra sig i Göteborgstrafiken. Närmiljön ger barnen möjlighet att klara sig på egen hand under uppväxten och de äldre förflyttar sig utan oro för sin säkerhet i gatumiljön. Ingen skall dödas eller skadas allvarligt i trafiken i Göteborg


Ladda ner ppt "Ramla snubbla halka. Sjukhusrapporterade skadade år 2000-2007."

Liknande presentationer


Google-annonser