Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Spel och genus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Spel och genus."— Presentationens avskrift:

1 Spel och genus

2 Varför är det relevant att prata om genus & roller i samband med spel?

3 Tjejer som underrepresenterade i spelsammanhang –en myt?
Dator-/tv-och internetspelanvändare 9-79 år en genomsnittlig dag/vecka (%) Genomsnittlig dag Totalt % Män % Kvinnor % Genomsnittlig vecka Källa: Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2011–2013.

4 Ökning En ökande andel kvinnliga spelare, 50% av datorspelarna
Över 10% av studenterna på spelutbildningar är idag kvinnor.

5 It´s a mans world?! Status och hierarkier mellan olika typer av spel, spelare och spelstilar. Återfinns i spelarkulturerna men även bland speldesigners och spelforskare. Mansdominerade genrer högre status Den berättelse som dominerar i spelen i dag handlar om en man, ofta en soldat. Det kan också vara en ung pojke som ska ge sig ut och upptäcka världen. Varför ska bara mäns berättelser få komma fram?  Tjejer räknar sig själva inte som gamers…

6 Ytterligare skäl till att inkludera en kvinnlig publik
Utestängning från stor populärkulturell sfär inte ok! Försöka bryta den trend som avspeglar intressen och perspektiv hos dem i samhället som har makt (i detta fallet betyder det att manliga, heterosexuella perspektiv premieras)

7 GENUS – olika perspektiv
Biologiskt Könen ses som olika. Eftersom män och kvinnor är biologiskt olika så antas de också vara olika i avseende på egenskaper, talanger och intressen. Därför sågs det också som naturligt att män och kvinnor hade olika roller i samhället. Socialkonstruktivism Man skiljer på kön (=biologiskt) och genus (=socialt). Genus ses som socialt konstruerat och ett resultat av uppfostran och påverkan från omgivningen. Män och kvinnor är i grund och botten lika men uppmuntras till att bli olika allteftersom de växer upp. Queerteori Även här ses genus som konstruerat men man går längre än socialkonstruktivisterna. Både genus och kön har flytande gränser. En kvinnlig kropp motsvaras inte nödvändigtvis av ett kvinnligt genus

8 Syn på genus speglar spelutvecklaren
Det synsätt man har på genus kommer att avgöra hur man väljer att utforma sina spel, om man vill designa på ett sätt som även inbegriper tjejer. Biologiskt –göra andra typer av spel för tjejer. Socialkonstruktivistisk –få dem att upptäcka spelet och se att de faktiskt gillar det. Se till att de inte blir bortstötta av innehåll som inte är väsentligt för spelet (t.ex sexistiskt och rasistiskt innehåll). Queerteoretisk –t.ex. öppna upp för många positioner, inte låsa fast berättelser och karaktärer i heteronormativa ramar.

9 Spel och genus historiskt
Till en början, företrädesvis manlig målgrupp för datorspel (med tänkta ”manliga” intresseområden som action, våld och sex). Biologisk syn på genus: ”tjejer är ändå inte intresserade av spel, så vi behöver inte tänka på hur en kvinnlig målgrupp uppfattar spelen”.

10 Pink games 1990-talet: ”pink games” (med tänkta ”kvinnliga” intresseområden som relationer, romantik, omvårdnad). Fortfarande biologisk syn: ”tjejer har andra intressen än killar så spelen måste ges annat innehåll om vi ska få tjejerna att börja spela”.

11 2000-talet: ökad bredd i äventyrs-och actionspel
2000-talet: ökad bredd i äventyrs-och actionspel. Jämnare könsfördelning bland spelare, fler kvinnliga karaktärer, fler möjliga positioner möjliga för kvinnliga karaktärer. Men fortfarande ganska stereotyp bild av kön och sexualitet i vissa avseenden...

12 Lara Croft –feminist icon or cyberbimbo?
Enbart det faktum att det nu fanns kvinnlig representation kan ses som ett feministiskt framsteg. Men å andra sidan så kan Laras kroppsproportioner ses som ett tecken på det könsstereotypa och på Laras status av sexobjekt snarare än agerande subjekt.

13 IDAG ” The results show a systematic over-representation of males, white and adults and a systematic under-representation of females, Hispanics, Native Americans, children and the elderly”. Hur politiskt korrekt ska spelvärlden vara?

14 Kamp för mångfald inom spelvärlden
Super Marit Feminist frequency – Anita Sarkeesian

15 Vad kan man göra som spelutvecklare och designer?
Bygga in incitament för spelare att testa andra spel och spelstilar som de kanske inte hade tänkt sig från början. Utforma marknadsföring så att alla spelare, även kvinnliga spelare, känner sig inbjudna (eller åtminstone inte bortstötta). Inte utforma karaktärer och/eller story på ett sätt som nedvärderar vissa människor beroende på kön, etnicitet, sexuell läggning etc.

16 Viktigt! Tanken är INTE att tvinga er att utforma era spel på ett visst sätt och följa en viss mall. Utan att TÄNKA och REFLEKTERA över den egna praktiken: Vem är jag? Vad bär jag på för perspektiv och antaganden om världen? Hur utformar jag mina spel? Vem gör jag spelen för? Vem är min målgrupp? Finns det andra grupper som jag missar? Hur uppfattar spelare ur olika grupper mitt spel och dess innehåll?


Ladda ner ppt "Spel och genus."

Liknande presentationer


Google-annonser