Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PQA 2006-11-28 Presentation SECO TOOLS. 2 4 936 MSEK i försäljning 2005. Ca 4 000 anställda. Mer än 35 egna säljbolag. Tillsammans med distributörer och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PQA 2006-11-28 Presentation SECO TOOLS. 2 4 936 MSEK i försäljning 2005. Ca 4 000 anställda. Mer än 35 egna säljbolag. Tillsammans med distributörer och."— Presentationens avskrift:

1 PQA 2006-11-28 Presentation SECO TOOLS

2 2 4 936 MSEK i försäljning 2005. Ca 4 000 anställda. Mer än 35 egna säljbolag. Tillsammans med distributörer och agenter representerade i mer än 55 länder. Seco Tools aktien introducerades på Stockholms Fondbörs i augusti 1989, huvudaktieägare Sandvik AB med ca 60% av aktierna. PQA 2006-11-28 Seco Tools koncernen

3 3 Seco Tools historia  Fagersta AB startade produktionen av hårdmetall 1931.  Namnet Seco (latin för ”Jag skär”) antogs 1936.  Seco Tools blev eget bolag 1974 (tidigare division inom Fagersta AB). PQA 2006-11-28

4 4 Produkterna Maskin Verktygs- hållare Hållare Vändskär Seco Tools produktsortiment PQA 2006-11-28

5 5 Ett komplett produktprogram Svarvning Fräsning Håltagning Verktygssystem PQA 2006-11-28

6 6 Teknologin Kolstål 1900 Snabbstål 1920 Hårdmetall 1940 Belagd HM 1960 Multibelagd HM 1970 CBN, PCD.. 1980 100min 25min 5min 2min 1min 0,5min Produktivitetsutveckling PQA 2006-11-28

7 7 Konkurrenter 2006 1. Sandvik Coromant 2. Kennametal 3. Iscar 4. Seco Tools No 4 i världen No 3 i Europa Secos position PQA 2006-11-28

8 8 KEMIKALIEHANTERING/PRODUKTVALSARBETE. Råvaror:  Volframkarbid  Kobolt  Legeringskemikalier PQA 2006-11-28

9 9 KEMIKALIEHANTERING/PRODUKTVALSARBETE. Processkemikalier:  Vätgas, Argon, Kväve, Koldioxid, Kolmonoxid, Svavelväte, Titantetraklorid, Acetonitril, m.m.  Kylvätskor, Kyloljor, Tvättvätskor, Etanol  Övriga förbrukningskemikalier, tillsammans ca 800 stycken kemiska produkter. PQA 2006-11-28

10 10 System för kemikaliehantering  Enkel Excel-lista med löpnummer, produktnamn, leverantör.  Egen skapad databas i Lotus Notes.  Inköp av ett ”färdigt” kemikaliehanteringssystem. PQA 2006-11-28

11 11 System för kemikaliehantering  Nuvarande system ger oss verktyg att efterfölja lagstiftningens krav, samt krav i standarder, t ex ISO-14001. PQA 2006-11-28

12 12 Rutin för inköp av ny kemisk produkt  Beställare av kemisk produkt skickar ansökningsblankett + säkerhetsdatablad till kemikaliegruppen.  Kem.grp träffas varje månad och går igenom en fastlagd dagordning, där nya kemikalier bedöms.  Svar lämnas till beställaren och produkten förses med ett artikelnummer om produkten godkänns. Detta gör att beställaren kan skicka en inköpsanmodan till inköps- avdelningen. PQA 2006-11-28

13 13 Rutin för inköp av ny kemisk produkt  Om den nya produkten är en kemikalie som kommer i kontakt med ”skären” så måste denna kontakt kontrolleras så att kemikalien inte påverkar ”skäret” på ett inte önskvärt sätt.  Denna kontroll utförs i vårt kem.lab  Kemikalien kommer inte att godkännas för användning i processen förrän svar erhållits från kem.lab PQA 2006-11-28

14 14 Rutin vid utveckling av Seco produkt.  I projektmodellen för utveckling av nya produkter ingår också att göra en inventering och bedömning av hur tillverkningsprocessen för produkten kommer att påverka miljön. PQA 2006-11-28

15 15 Rutin för befintliga kemikalier  För befintliga kemikalier i systemet har kemikaliegrp. ansvar för att inventera, riskbedöma och byta ut dessa, om det finns möjlighet.  En handlingsplan är nyligen lagd för genomgång mot Prio- listan. PQA 2006-11-28

16 16 Seco´s kemikaliesystem PQA 2006-11-28

17 17 Seco´s kemikaliesystem PQA 2006-11-28

18 18 Seco´s kemikaliesystem PQA 2006-11-28


Ladda ner ppt "PQA 2006-11-28 Presentation SECO TOOLS. 2 4 936 MSEK i försäljning 2005. Ca 4 000 anställda. Mer än 35 egna säljbolag. Tillsammans med distributörer och."

Liknande presentationer


Google-annonser