Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Islam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Islam."— Presentationens avskrift:

1 Islam

2 Islam Egentligen är alla människor muslimer, enligt islam.
Tron på en Gud (Allah) Koranens status som Guds ord (Guds slutgiltiga budskap) Tanken om att religion och vardagslivet är ett Ordet islam betyder underkastelse och lydnad. Men det är mångtydigt och betyder även b la. fred, frid, rättvisa och rättfärdighet. Alltså: genom underkastelse når du frid.

3 Trosbekännelse Det finns ingen Gud (Allah) förutom Gud och Muhammed är Guds sändebud. Monoteistisk Den som tror på fler gudar begår den största av alla synder, Shirk. Allah har 99 namn och därför är det 99 kulor på radbandet. Allah Akbar betyder Gud är större Muslim betyder fredsstiftare

4 Islams utbredning i världen

5 De fem pelarna Trosbekännelsen- Shahadah Bön – Salah
Det finns ingen Gud förutom Gud, och Muhammed är Guds sändebud Bön – Salah Välgörenhet - Zakat Fasta (Ramadan) - Sawm Vallfärden – Hajj Vallfärden går till Kabaa

6 Regler Mat Inom Islam förbjuds människan att äta
blodmat, griskött, kött av djur som dött på annat sätt än genom slakt och kött av rovdjur. Att undvika griskött är mer än att bara undvika korv, fläsk, skinka, späck, kalvsylta, leverpastej, osv. Margarin, godis, färdigköpta kakor…

7 Regler Dryck Förbudet mot alkohol i Islam är absolut och
innefattar också förbud mot att framställa, Transportera, handla med och försälja alkoholhaltiga drycker, samt förbud mot att delta i fester där alkoholförtäring ingår. Mediciner som innehåller alkohol är endast tillåtet om det inte finns motsvarande mediciner utan alkohol.

8 Regler Droger Allt som fördunklar sinnena och tankeförmågan är
otillåtet, och samma regel gäller för droger som t.ex. marijuana, kokain, opium mm och all slags hantering med dem, som för alkohol, är förbjudet. Tillåtet = Halal Otilllåtet = Haram

9 Gud & människan Guds enhet Öde – Insha’Allah
Gud är större – Allah Akbar Shirk – Att förneka Gud Människor är i grunden goda, och muslimer Muhammed är en (högt vördad) människa, ej gudomlig

10 Text & Tradition: Koranen
Gud – Ängeln Gabriel - Muhammed Ej ifrågasättbar Tolkas dock olika av olika grupper Motsvarar ungefär Jesus inom kristendomen

11 Text & Tradition: Haditer
Berättelser om Muhammeds liv Tolkningshjälp till Koranen Vissa saker (t.ex. bönetider) finns bara i Hadit Starka & svaga Haditer

12 Högtider Fastemånaden – Ramadan Fastebrytandet - Eid Al-Fitr
Augusti i år Fastebrytandet - Eid Al-Fitr Offerhögtiden – Eid al-Adha Minne av Abraham

13 Synen på… Teori & praktik Andra religioner Ondska
”Bokens folk” – Judar, Kristna och andra monoteister (Ibland även Hinduer) Ondska Människan är god, Iblis (djävlulen) kan bara fresta oss om vi tillåter det.

14 Synen på… Kvinnor Tolkning och kultur Vem är förtryckt? Slöjor
Rättigheter Synen på…

15 Jihad Stora Jihad Lilla Jihad Viktigast Intern kamp
“If they seek peace, then seek you peace. And trust in God for He is the One that heareth and knoweth all things.“ Sura 8:61 Hot mot Ummah, självförsvar


Ladda ner ppt "Islam."

Liknande presentationer


Google-annonser