Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion

2 Sidnummer 2 Mål Lära sig grunderna i 900 (och förstå relationen till tabell 2) Förstå när historia och geografisk aspekt och biografi ska klassas i 900 och när de ska klassas någon annanstans Förstå de huvudsakliga tilläggstabellerna i 900 (913–919, 930–990, 940–990) Kunna bygga korrekta 900-nummer med användning av de större tilläggstabellerna

3 Sidnummer 3 900 Historia och geografi Geografi och resor Biografi Världshistoria, särskilda händelser, nuvarande förhållanden, civilisationer men Historia, geografisk aspekt, personer relaterade till ett särskilt ämne går till ämnet

4 Sidnummer 4 900 Historia och geografi 900Historia, geografi och historiska hjälpvetenskaper 900.1-.9Standardindelningar under historia och geografi 910Geografi och resor 920Biografi, genealogi, insignier 930-990Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar

5 Sidnummer 5 Översikt över historia 901-903Standardindelningar under historia 904Samlade framställningar av händelser 905-908Standardindelningar under historia 909Världshistoria 930-990Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar

6 Sidnummer 6 Huvudegenskaper för 901-909 (1) Standardindelningar som inte är begränsade till världsdel, land eller ort Två särskilda indelningar: 904Samlade framställningar av händelser 909Världshistoria

7 Sidnummer 7 Huvudegenskaper för 901-909 (2) Tre modifierade standardindelningar 902[.23]Kartor, planritningar, diagram  912 907.2Historisk forskning T1—072 begränsad till historisk forskning Särskilda anvisningar om historiker och historiografer 908[.9]Etniska och nationella grupper  909.04

8 Sidnummer 8 904 Samlade framställningar av händelser The 100 greatest disasters of all time904 904.5Händelser av naturlig orsak Natural disasters 904.5 904.7Händelser orsakade av mänskligt agerande Battles904.7

9 Sidnummer 9 909 Världshistoria Allmän världshistoria Historia avseende etniska och nationella grupper (inte begränsat till område) Allmän världshistoria efter period Allmän historia över områden, platser, regioner i allmänhet men Historia över särskilda områden (världsdelar, länder, orter) klassas under 930-990

10 Sidnummer 10 909 Exempel 909 Världshistoria The earth and its peoples: a global history 909 Great events in history909

11 Sidnummer 11 Tabell 5. Etniska och nationella grupper Grupper av personer efter etniskt och nationellt ursprung Tillfogas genom notation 089 i tabell 1 och genom anvisningar i tabeller och schemat

12 Sidnummer 12 909.04 Historia avseende etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer 909.04 notation 05-9 från tabell 5, t.ex. judarnas världshistoria 909.04924. Tillfoga därefter 0* och tillfoga de nummer som följer 909 under 909.1-909.8, t.ex. judarnas världshistoria under 1700-talet 909.0492407

13 Sidnummer 13 909.04 Exempel African diaspora: a global perspective 909.0496 (909.04 + T5—96) African diaspora in the 18th century 909.049607 (909.04 + T5—96 + 0 + 7 [från 909.7])

14 Sidnummer 14 Historia över särskilda platser 930Forntida världens historia före ca 499 940-990Moderna världens historia, historia om utomjordiska världar 940Europas historia Västra Europa 950Asiens historia Orienten Fjärran östern 960Afrikas historia 970Nordamerikas historia 980Sydamerikas historia 990Historia över övriga delar av världen och utomjordiska världar

15 Sidnummer 15 Arkeologi 930.1 Arkeologi: tvärvetenskapliga verk 931-939 Arkeologi över områden som återfinns i notation 3 i tabell 2 (T2—3) 940-990 Arkeologi över moderna perioder; forntida och förhistorisk arkeologi i områden som inte återfinns i notation 3 i tabell 2

16 Sidnummer 16 Huvudegenskaper för 930-990 Basnummer byggda från tabell 2 (schemat ger inte alla länder och orter) Två viktiga tilläggstabeller: –930-990 (anges med * i schemat) –940-990 (anges med ‡ i schemat) Särskilda anvisningar genom hela schemat

17 Sidnummer 17 Nummerbyggnad under 930-990 Börja med basnummer (9 + T2) Området måste utgöra “ungefärligen det hela” i T2 (Annars är ingen fortsatt indelning tillåten) Läs 930-990 manualanvisning och studera flödesschema All nummerbyggnad styrs av tilläggstabeller och särskilda anvisningar Följ anvisningarna!

18 Sidnummer 18 930-990 Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar Civilisationer och händelser Klassificera här tvärvetenskapliga verk om geografi och historia i den forntida världen, om särskilda världsdelar, länder, orter Tillfoga till basnummer 9 notation T2—3-T2—9 från tabell 2, t.ex. allmän historia om Europa 940, om England 942, om Norfolk, England 942.61. Tillfoga därefter ytterligare enligt följande: [se tilläggstabell under 930-990]

19 Sidnummer 19 Basnummer under 930-990 (9 + T2) Forntida Egyptens historia 932 (9 + T2—32) Frankrikes historia 944 (9 + T2—44) Marseilles historia 944.912 (9 + T2—44912) Moderna Egyptens historia 962 (9 + T2—62)

20 Sidnummer 20 Mönster vid nummerbyggnad 930-990 Tilläggstabell Sverige - historia 948.5 (9 + T2) Sverige - historia - bildverk 948.500222 (9 + T2 + 0 + T1 (standardindelning i tilläggstabell) Sverige - historia - 1700-talet – bildverk 948.50360222 (9 + T2+ historisk period från schemat + T1 )

21 Sidnummer 21 930-990 Exempel (1) History of the Germans in British Columbia 971.100431 971.1*British Columbia 004Etniska och nationella grupper (tilläggstabell under 930-990) 31Tyskar (T5—31)

22 Sidnummer 22 930-990 Exempel (2) History of the Germans in Vancouver, British Columbia 971.13300431 971.1*British Columbia 33Vancouver (T2—71133) 004 Etniska och nationella grupper (tilläggstabell under 930-990) 31Tyskar (T5—31)

23 Sidnummer 23 930-990 Exempel (3) Pictorial history of Vancouver, British Columbia, in the 19th century 971.133020222 971.1*British Columbia 33Vancouver (T2—71133) 021800-talet (från 971.102 enligt anvisningar under 01-09 Historiska perioder under 930-990 tilläggstabell) 0222Bilder och liknande illustrationer (T1—0222)

24 Sidnummer 24 930-990 Exempel (4) Archaeology of the ancient Maya in Petén department, Guatemala 972.812016 972.81 *Guatemala 2 Departementet Petén (T2—72812) 016 Mayaperioden, ca. 300-ca. 900 (från 972.81016 enligt anvisningar under 01-09 historiska perioder under 930-990 tilläggstabell) OBS: Anvisningar i tilläggstabell under 930-990 vid 004 Etniska och nationella grupper: “Klassificera inhemska grupper i förhistorisk tid med perioden”

25 Sidnummer 25 930-990 Exempel (5) Vimmerby : en stad i Småland 948.6 (9 + T2—486) [När våra kommunindelningar blir godkända blir numret: 948.6328 (9 + T2—486328)]

26 Sidnummer 26 930-990 Exempel (6) Människornas Visby : en ciceron till Visbys medeltid 948.6 (9 + T2—486 ingen tidsindelning eftersom Visby inte utgör ungefärligen hela Götaland) [När våra kommunindelningar blir godkända blir numret: 948.69201 (9 + T2—48692 + 0 + 1 [enligt instruktioner under 930-990]) OBS: Historisk period tas från landet även när det är lokalhistoria

27 Sidnummer 27 Historia inom ett ämne Skogen blev till guld : skoglig utveckling under 1950-60-talen 634.90948509045 (634.9 + T1--09 + T2—485 + T1--09045) OBS: Ett ämnes historia förs till ämnet

28 Sidnummer 28 Observera att man kan lägga till ytterligare från T1 efter -093-099 --01 Prognoser --021 Statistik --022 Illustrationer --028 Konservering, bevaring, restaurering --03Lexikon, uppslagsverk, konkordanser --05 Seriella resurser 074 Utställningar --09 (den första geografiska indelningen anger ursprungsområde och den andra orten där ämnet är, återfinns eller tillämpas. T.ex polska politiska flyktingar i Kanada 325.21094380971 )

29 Sidnummer 29 940-990 tilläggstabell för krig Med undantag för de modifieringar som anges under särskilda ingångar, tillfoga till varje indelning märkt med ‡ enligt följande: 08 Historia och beskrivning gällande särskilda grupper Klassificera fiendesympatisörer, pacifister under 1. 089 Etniska och nationella grupper Tillfoga till basnummer 089 notation T5—05-T5—9 från tabell 5, t.ex. araber med hänsyn till krig 089927 [se tilläggstabell under 940-990]

30 Sidnummer 30 Krig Vissa krig har sina egna nummer, t.ex. Första världskriget 940.3, Andra världskriget 940.53 Manualanmärkning under 930–990 täcker omfattande aspekter på krig; undersektioner omfattar: –Krig: Pågående krig –Krig: Samlingar om krig –Krig: Slag och andra militära aktiviteter –Krig: Militära enheter –Krig: Personliga berättelser –Krig: Ockuperade länder –Krig: Ett områdes historia inte med krigets historia

31 Sidnummer 31 Exempel på krig (1) 940.27 ‡Franska revolutionen och Napoleon I, 1789-1815 Klassificera här Napoleonkrigen i särskilda europeiska länder, t.ex. kriget i Spanien (spanska frihetskriget), 1807-1814 ‡Tillfoga enligt anvisningar under 940-990 OBS: Inte alla krig under den här perioden klassificeras här, t.ex. Vendéekriget, 1793-1800, klassificeras under 944.042

32 Sidnummer 32 Exempel på krig (2) Jews during Napoleonic Wars 940.27089924 (940.27 + T1—089 + T5—924) Naval operations in the Napoleonic Wars 940.2745 (940.27 + 45 [från tilläggstabell under 940-990])

33 Sidnummer 33 910 Geografi och resor 910.01-.02Filosofi och teori; naturgeografi 910.2-.9Standardindelningar; reseskildringar och faciliteter för resenärer 911Historisk geografi 912Grafisk framställning av jordens yta och av utomjordiska världar 913-919Geografi och resor gällande den forntida världen och särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar

34 Sidnummer 34 Viktiga ämnen under 910 Tvärvetenskapliga verk om turism och resor910 Resehandböcker om världen 910.202 Reseskildringar 910.4 Faciliteter för resenärer910.46 Områden, regioner, platser i allmänhet 910.91 Geografer, resenärer, upptäcktsresande oavsett ursprungsland 910.92 Upptäckt och utforskning gjord av särskilda länder 910.93–910.99

35 Sidnummer 35 910 Exempel Introduction to tourism910 Guide to round-the-world travel910.202 Adventures at sea910.45 Resorts around the world910.462 World guide to beaches910.9146 (91 + T1—09 + T2—146) Voyages of Captain James Cook 910.92

36 Sidnummer 36 910 Exempel Upptäcktsresande 910.92 Upptäcktsresande, samlingsbiografier 910.922

37 Sidnummer 37 911-912 Exempel Historical atlas of Italy911.45 (911 + T2—45) Map of Tuscany912.455 (912 + T2—455)

38 Sidnummer 38 Huvudegenskaper för 913-919 Basnummer byggs från tabell 2 (schemat ger inte alla länder och orter) Viktig tilläggstabell under 913-919

39 Sidnummer 39 Nummerbyggnad under 913-919 Börja med basnummer (91 + T2) Området måste utgöra “ungefärligen det hela” i T2 (Annars är ingen fortsatt indelning tillåten) Läs 913-919 manualanvisning och studera flödesschema All nummerbyggnad styrs av tilläggstabeller och särskilda anvisningar Följ anvisningarna!

40 Sidnummer 40 913-919 Geografi och resor gällande den forntida världen och särskilda världsdelar, länder, orter; utomjordiska världar Klassificera här övergripande verk om forntida och modern geografi och resor gällande särskilda världsdelar, länder, orter Tillfoga till basnummer 91 notation T2—3-T2—9 från tabell 2, t.ex. Englands geografi 914.2, Norfolks geografi, England 914.261. Tillfoga därefter ytterligare enligt följande: [se tilläggstabell under 913-919]

41 Sidnummer 41 Basnummer under 900 (91 + T2) 913.2Geografi och resor gällande forntidens Egypten (91 + T2—32) 914.4 Geografi och resor gällande Frankrike (91 + T2—44)

42 Sidnummer 42 Vanliga indelningar under resor 04Resor, upptäckter, utforskning, guideböcker 06Faciliteter för resenärer 062Turistanläggningar 064Bed and breakfast 066Vandrarhem 068Campingplatser [se tilläggstabell under 913-919]

43 Sidnummer 43 Mönster vid nummerbyggnad för ämnen inom resor 913-919 tilläggstabell 91 + T2 + 04 indelning från 913-919 tilläggstabell + historiskt periodnummer efter 0 under 930-990 91 + T2 + 061 från 913-919 tilläggstabell + historiskt periodnummer efter 0 under 930-990 91 + T2 + 064, 066, eller 068 från 913-919 tilläggstabell + historiskt periodnummer efter 0 under 930-990

44 Sidnummer 44 913-919 Exempel (alla publicerade under 2010) Walking tours of Paris914.43610484 (91 + T2—44361 + 04 + 84 [från 944.084]) Guide to Sydney hotels 919.44106172 (91 + T2—9441 + 061 + 72 [från 994.072]) Guide to bed and breakfasts in Norway 914.810645 (91 + T2—481 + 064 + 5 [från 948.105])

45 Sidnummer 45 913-919 Exempel ( forts.) Reseskildringar En resa i fäderneslandet år 1811 till fots914.850404 (91 + T2—485 + 04 + 04 [från 948.504])

46 Sidnummer 46 920Biografi, genealogi, insignier 920.001-009Standardindelningar för biografi som disciplin (flera modifierade standardindelningar) 920.02Allmänna samlingsbiografier 920.03-.09Allmänna samlingsbiografier efter särskilda världsdelar, länder, orter 920.7Personer efter kön (resten av 920.1-928 alternativa nummer) 929Genealogi, namn, insignier

47 Sidnummer 47 920.03-.09 Allmänna samlingsbiografier efter särskilda världsdelar, länder, orter 920.03-.09 Allmänna samlingsbiografier efter särskilda världsdelar, länder, orter Tillfoga till basnummer 920.0 notation T2--3- T2--9 från tabell 2, t.ex. allmänna samlingsbiografier över personer boende i England 920.042

48 Sidnummer 48 920.0 Exempel Historiens 100 viktigaste svenskar920.0485 (920.0 + T2--485)

49 Sidnummer 49 Sammanfattning (1) Struktur under 900: 900Historia, geografi och historiska hjälpvetenskaper 904Samlade framställningar av händelser 909Världshistoria 910Geografi och resor 920Biografi, genealogi, insignier 930-990Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar

50 Sidnummer 50 Sammanfattning (2) Historisk, geografisk aspekt och personer relaterade till ett särskilt ämne förs till ämnet 930–990 Forntida världens historia; historia om särskilda världsdelar, länder, orter; historia om utomjordiska världar –Byggs med hjälp av tabell 2, notation 3–9 –Inom geografisk område, struktureras efter historiska perioder


Ladda ner ppt "Sidnummer1 900 Historia och geografi Tabell 2 Introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser