Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rosta och Baronbackarna – från folkhemsboende till mångkulturellt riksintresse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rosta och Baronbackarna – från folkhemsboende till mångkulturellt riksintresse."— Presentationens avskrift:

1 Rosta och Baronbackarna – från folkhemsboende till mångkulturellt riksintresse

2 Idealbilden av det goda samhälle, skulle realiseras i Örebro… Hur blev det och hur berättar vi om den här perioden? Hur berättar de som bor där? För vem berättar vi? Vilken kunskap behövs för olika syften?

3 Se möjligheterna: Kommunal inventering för Föp RI-beskrivning, kunskapsunderlag Skolmaterial, Kalejdoskop Barnen i centrum, Skapande skola Infosatsning i samverkan med ÖBO

4 Riksintresset centrala Örebro Kommunalt efterfrågat kunskapsunderlag Behov av förtydligande och karaktärisering Utvidgning Dialogprocess Alternativa berättelser

5 Residensstad, som speglar utvecklingen från medeltida fäste, vid mötet mellan viktiga kommunikationsleder, till dagens av främst 1600-talet, 1800-talets senare del och det tidiga 1900-talet präglade stadsmiljö. Dominerande slottsanläggning i mötet mellan Svartåns vattenled och den nord-sydliga åsvägen. Stadsplan, som har enstaka medeltida drag, i rätvinklig rutnätsstruktur från 1650-talet, fullföljdes på 1850-talet samt utvidgades vid 1900-talets början. Riksintresset omfattar också den medeltida Nikolaikyrkan, bebyggelse i den förindustriella tidens lägre skala samt mer storstadsmässig stenbebyggelse från tiden kring sekelskiftet 1900 och tiden före andra världskriget. Här återfinns också residensstadens karaktärsbyggnader, parker och grönstråk.

6 En kulturhistorisk värdefull infrastruktur ger: Möjligheter till goda livsmiljöer Möjligheter att uppleva och utforska Möjligheter till regional utveckling Möjligheter att verifiera Möjligheter i integrations- arbetet Möjlighet att utveckla redan ianspråktagna resurser=Hållbarhet osv…


Ladda ner ppt "Rosta och Baronbackarna – från folkhemsboende till mångkulturellt riksintresse."

Liknande presentationer


Google-annonser