Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PKP/DALK Eydís Ólafsdóttir Updatemöte 25-26/10 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PKP/DALK Eydís Ólafsdóttir Updatemöte 25-26/10 2012."— Presentationens avskrift:

1 PKP/DALK Eydís Ólafsdóttir Updatemöte 25-26/10 2012

2  Penetrerande keratoplastik  Bara nödvändigt om alla hornhinnans skikt är sjuka  DALK – “Deep Anterior Lamellar Keratoplasty“  Vi använder den s k “Big Bubble“-tekniken  Alla lager utom endotelet är sjuka  Keratokonus typfallet  Hornhinnedystrofier och ärr Indikationer

3  Viktigt!  Andra synförbättrande åtgärder som t ex kontaktlinser skall har provats men inte fungerat.  Eventuellt glaukom måste vara välreglerat  Kom ihåg att prognosen fortfarande är dålig för patienter som har haft herpesinfektion i kornea När operera?

4 DALK vs PKP Synresultat lika med eller bättre än PKP (DM-DALK) Minskad avstötningsrisk Långsammare endotelcellsförlust Minskad dekompensationsrisk Starkare ögonvägg Lägre astigmatism Topikala steroider kan sättas ut tidigare Suturer kan tas bort tidigare Mer tillgänglig vävnad för transplantation

5  Reproducerbarhet i kirurgisk teknik  Svårt att dissekera så bara MD återstår  Sämre synskärpa om mer än 50 µm av stroma är kvar  Risk för perforation (=konvertering till PKP)  Lång inlärningsperiod  Längre operationstid Begränsningar med DALK

6  Intraoperativt  Sällsynta vid PKP  Perforation i ~ 20% vid DALK  Tidigt och sent postoperativt  Långsam epitelisering  Suturproblem  Keratit  Avstötning  Glaukom  Dekompensation Komplikationer

7  Stromal vaskularisation  Ung patient  Stort eller excentriskt placerat transplantat  Tidigare herpesinfektion  Främre synekier  Tidigare förlorat transplantat  Tidigare främre segmentinflammation  Korneal ytsjukdom Riskfaktorer för avstötning

8  Viktigt med SNABB behandling  Topikala steroider  Opnol varje timme vaken tid  Ev systemisk steroidpuls  Metylprednisolon 3-5 mg/kg i v puls  Sedan Prednisolon p o 1 mg/kg dagligen i 5 dagar Behandling av avstötning

9  Kontroller på USÖ  Alltid dag 1, 1 vecka och 1 månad  Kontroller på hemorten  2 mån, 4 mån, 6 mån  Därefter var 3:e månad tills suturena tagits bort  Slutresultat till Svenska Cornearegistret efter 1 år  Ögondroppar  Opnol 1 x 4 i 1 mån, 1 x 3 i 2 mån, 1 x 2 i 2 mån och 1 x 1 i 1 mån  Suturer  Borttagning 12 – 18 mån postop, ska finnas suturfibros  Lösa suturer måste åtgärdas omedelbart Uppföljning

10  Måste alltid åtgärdas omedelbart  Transplanterad patient med rött öga, irritation, ljuskänslighet, synnedsättning eller inre retning  Epiteldefekt/stromal reaktion runt suturer eller synligt lös sutur  Högt ögontryck  Åtgärda antingen vid hemortskliniken eller kontakta kornealkirurg på USÖ Viktigt!!!

11  Första operationen våren 2012  Hittills 7 fall  1 konvertering till PKP  3 st pre-Descemets DALK  3 st Big Bubble DALK  Snabb synutveckling på de som blev ”äkta” DALK DALK – mina erfarenheter

12 Video

13 Postop bilder


Ladda ner ppt "PKP/DALK Eydís Ólafsdóttir Updatemöte 25-26/10 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser