Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eydís Ólafsdóttir Updatemöte 25-26/

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eydís Ólafsdóttir Updatemöte 25-26/"— Presentationens avskrift:

1 Eydís Ólafsdóttir Updatemöte 25-26/10 2012
PKP/DALK Eydís Ólafsdóttir Updatemöte 25-26/

2 Indikationer Penetrerande keratoplastik
Bara nödvändigt om alla hornhinnans skikt är sjuka DALK – “Deep Anterior Lamellar Keratoplasty“ Vi använder den s k “Big Bubble“-tekniken Alla lager utom endotelet är sjuka Keratokonus typfallet Hornhinnedystrofier och ärr

3 När operera? Viktigt! Andra synförbättrande åtgärder som t ex kontaktlinser skall har provats men inte fungerat. Eventuellt glaukom måste vara välreglerat Kom ihåg att prognosen fortfarande är dålig för patienter som har haft herpesinfektion i kornea

4 DALK vs PKP Synresultat lika med eller bättre än PKP (DM-DALK)
Minskad avstötningsrisk Långsammare endotelcellsförlust Minskad dekompensationsrisk Starkare ögonvägg Lägre astigmatism Topikala steroider kan sättas ut tidigare Suturer kan tas bort tidigare Mer tillgänglig vävnad för transplantation

5 Begränsningar med DALK
Reproducerbarhet i kirurgisk teknik Svårt att dissekera så bara MD återstår Sämre synskärpa om mer än 50 µm av stroma är kvar Risk för perforation (=konvertering till PKP) Lång inlärningsperiod Längre operationstid

6 Komplikationer Intraoperativt Tidigt och sent postoperativt
Sällsynta vid PKP Perforation i ~ 20% vid DALK Tidigt och sent postoperativt Långsam epitelisering Suturproblem Keratit Avstötning Glaukom Dekompensation

7 Riskfaktorer för avstötning
Stromal vaskularisation Ung patient Stort eller excentriskt placerat transplantat Tidigare herpesinfektion Främre synekier Tidigare förlorat transplantat Tidigare främre segmentinflammation Korneal ytsjukdom

8 Behandling av avstötning
Viktigt med SNABB behandling Topikala steroider Opnol varje timme vaken tid Ev systemisk steroidpuls Metylprednisolon 3-5 mg/kg i v puls Sedan Prednisolon p o 1 mg/kg dagligen i 5 dagar

9 Uppföljning Kontroller på USÖ Kontroller på hemorten
Alltid dag 1, 1 vecka och 1 månad Kontroller på hemorten 2 mån, 4 mån, 6 mån Därefter var 3:e månad tills suturena tagits bort Slutresultat till Svenska Cornearegistret efter 1 år Ögondroppar Opnol 1 x 4 i 1 mån, 1 x 3 i 2 mån, 1 x 2 i 2 mån och 1 x 1 i 1 mån Suturer Borttagning 12 – 18 mån postop, ska finnas suturfibros Lösa suturer måste åtgärdas omedelbart

10 Viktigt!!! Måste alltid åtgärdas omedelbart
Transplanterad patient med rött öga, irritation, ljuskänslighet, synnedsättning eller inre retning Epiteldefekt/stromal reaktion runt suturer eller synligt lös sutur Högt ögontryck Åtgärda antingen vid hemortskliniken eller kontakta kornealkirurg på USÖ

11 DALK – mina erfarenheter
Första operationen våren 2012 Hittills 7 fall 1 konvertering till PKP 3 st pre-Descemets DALK 3 st Big Bubble DALK Snabb synutveckling på de som blev ”äkta” DALK

12 Video

13 Postop bilder


Ladda ner ppt "Eydís Ólafsdóttir Updatemöte 25-26/"

Liknande presentationer


Google-annonser