Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digitalt kartunderlag i vattenärenden 2010-12-14 Gösta Regnéll Våtmarksstrateg Miljöavdelningen Foto: Lina Armyr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digitalt kartunderlag i vattenärenden 2010-12-14 Gösta Regnéll Våtmarksstrateg Miljöavdelningen Foto: Lina Armyr."— Presentationens avskrift:

1 Digitalt kartunderlag i vattenärenden 2010-12-14 Gösta Regnéll Våtmarksstrateg Miljöavdelningen Foto: Lina Armyr

2 Dikningsföretag Samfälligheter med Rättigheter Underhållsansvar Knepiga regler kring ändringar

3 Handlingar finns … Hos dikningsföretagets aktförvarare (ibland) Hos Länsstyrelsen (”arv” från Lantbruksnämnderna vid deras nedläggning 1993)

4 Bra planeringsunderlag för Våtmarker & Vattendrags- restaurering ÖP VA & Dagvattenplanering Vägutbyggnader Fastighetsaffärer (Samfälligheter ej inskrivna i fastighetsboken)

5 Vad pågår? F d Malmöhus län – digitalisering klar F d Kristianstads län pågår

6 Brister i materialet? Kristianstads län ej klart Länkning återstår att ordna, men handlingar levereras redan aktvis som pdf. Materialet börjar i princip 1920 (Lantbruksnämnderna inrättas)

7 Var? http://geoservices.lst.se/Dikningsföretag/ Foto: Linda Armyr

8 Före 1920, då? Lantmäteriet I sällsynta fall –tingsrättsdomar –vattendomar

9 Lantmäteriets material Stort, men för Lantmäteriet obetydligt och perifert Skannat Saknar geografisk sökväg på karta

10 Pilotprojekt i samarbete: HUT Skåne, Lantmäteriet och LST HUT Skåne projektägare Lantmäteriet positiva; levererar inskannade kartor; lst har listor Tänkt produkt: presentation på samma karta som Länsstyrelsens Start hösten 2011, om finansieringen löses

11 TÄCKdikningskartorna, då? Också intressant för –planering –reglerbar dränering? MEN –20 000 kartor (?) –Ingen leveransplikt – arkivet kan aldrig bli fullständigt eller korrekt –Ej samma juridiska betydelse

12 Reglerbar dränering?

13 Stora delar av Skåne lämpar sig för reglerbar dränering (Wesström, SLU) (Grönt är bäst)

14 Täckdikningsprojekt? Möjlig projektstart 2012 för att ge visst digitalt stöd.


Ladda ner ppt "Digitalt kartunderlag i vattenärenden 2010-12-14 Gösta Regnéll Våtmarksstrateg Miljöavdelningen Foto: Lina Armyr."

Liknande presentationer


Google-annonser