Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grafonomi FFG vt 05. Tal – skrift Talet primärt - skriften sekundär Fram till början av 1900 större intresse för skriftspråket Fortfarande studerar många.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grafonomi FFG vt 05. Tal – skrift Talet primärt - skriften sekundär Fram till början av 1900 större intresse för skriftspråket Fortfarande studerar många."— Presentationens avskrift:

1 Grafonomi FFG vt 05

2 Tal – skrift Talet primärt - skriften sekundär Fram till början av 1900 större intresse för skriftspråket Fortfarande studerar många i praktiken skriften Transkriberat tal är också ett slags skrift

3 Tal – skrift Svårt studera tal utan att transkribera det Men i och med transkriberingen har man gjort skrift av det IPA segmentellt - svårt fånga prosodi och samartikulation Det finns också stora skillnader mellan talad och skriven svenska, grammatiskt, lexikaliskt, kommunikativt

4 Tal – Skrift Flyktigt, ej lagrat Sändare och mottagare samtidigt närvarande Multimodal kommu-nikation medfokus på tal Snabb produktion, kort tanketid Kontinuerligt Tydliga spår av redigering Feedbackmöjligheter I real time Mindre ansvar för produkten Beständigt, lagrat Sändare och mottagare ej samtidigt närvarande Färre uttrycksmedel Långsam produktion, snabbare avkodning (läsning) Diskret Ej tydliga spår av redigering Ej feedbackmöjligheter Ej i real time Ansvar för produkten

5 Skriftutveckling Piktogram Ideogram Logogram kinesiska Rebusprincipen Stavelsskriftjapanska Alfabetisk skriftgrekiska (kons. Hebreiska, arabiska) Särdragsskriftkoreanska, Tengwar Fonetisk skriftIPA

6 Piktogram, ideogram Piktogram representerar föremål i världen, inte namn för dessa föremål. Ideogram - bilderna börjar representera idéer snarare än föremål. Ingen av dessa representerar ord (eller ljud) i ett visst språk. De representerar idéer. Man gör vanligen inte texter av dessa.

7 Logogram När piktogram/ideogram blir slarvigt ritade etc fixeras så småningom en viss ljudföljd till ett visst innehåll. Ordet. Logogram representerar ord. Kinesiska tecken representerar ordbetydelser (men ej ljud). Talare av olika kinesiska dialekter som har svårt att förstå varandra kan läsa samma skrivna text.

8 Rebusprincipen När ett tecken inte visuellt liknar innehållet som det representerar blir det en symbol som representerar en ljudföljd. Symbolens innehåll har försvunnit. Symboler för flerstaviga ord blir stavelser i flerstaviga ord.

9 Rebusskrift 'eye' och 'I' kan båda representeras av bilden av ett öga. Tecknet går från att representera ett innehåll till att representera ett ljud (ljudföljd)

10 Uttalsbaserade skriftsystem Stavelseskrift t ex japanska Alfabetisk skrift Ett tecken för varje fonem, i princip, men stämmer ej helt pga historisk ljudutveckling, inlån m m först ofta konsonantskrift Särdragsskrift IPA

11

12 Obs! Fonem finns även i språk utan skrift. Möjligen skärps fonemmedvetandet vid läs- och skrivinlärningen.

13 Andra fonetisk/fonologiska företeelser i skrift? Prosodi: Intonation Betoning Längd Rytm Reduktioner Assimilationer …

14 Illustrationer För illustrationer av olika skriftsystem etc sök i Google på: Piktogram, ideogram Kinesiska Kanji Hiragana Katakana Tengwar (t ex www.geocities.com/TimesSquare/4948/tengwar/) ScriptLog (demo finns) IPA

15 Facit, portugisiskt språkprov Teresa, respondemos a este questionário? O premio é um fim de semana na Serra da Estrela


Ladda ner ppt "Grafonomi FFG vt 05. Tal – skrift Talet primärt - skriften sekundär Fram till början av 1900 större intresse för skriftspråket Fortfarande studerar många."

Liknande presentationer


Google-annonser