Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Extrainsatt årsmöte 26 september 2013. Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare tillika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Extrainsatt årsmöte 26 september 2013. Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare tillika."— Presentationens avskrift:

1 Extrainsatt årsmöte 26 september 2013

2 Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare tillika rösträknare 5.Godkännande av föredragningslista 6.Mötets behöriga utlysande 7.Fastställande av stadgeförändring 8.Mötet avslutas

3 1. Mötet öppnas - Föredragande: Olof Suneson 2. Val av mötesordförande - Föredragande: Olof Suneson - Förslag till beslut: Oscar Sellhed 3. Val av mötessekreterare - Föredragande: Oscar Sellhed

4 4. Val av justerare tillika rösträknare - Föredragande: Oscar Sellhed 5. Godkännande av föredragningslista - Föredragande: Oscar Sellhed

5 6. Mötets behöriga utlysande - Föredragande: Oscar Sellhed - Annonserat på hemsidan den 12 september. Samtliga handlingar tillgängliga via hemsidan den 23 september. - Förslag till beslut: Att anse mötet behörigen utlyst

6 7. Fastställande av stadgeförändring - Ändring av § 35 Röstningsförfarande Modernisering som gör elektronisk röstning möjlig enligt stadga. Möjliggör fortfarande analog röstning. Uppdaterade regler kring valgenomförandet som värnar om sekretessen för röstlängd, röstning och rösträkning. - Förslag till beslut: Att fastställa ändringarna i § 35.

7 8. Mötet avslutas - Föredragande: Oscar Sellhed


Ladda ner ppt "Extrainsatt årsmöte 26 september 2013. Föredragningslista 1.Mötet öppnas 2.Val av mötesordförande 3.Val av mötessekreterare 4.Val av justerare tillika."

Liknande presentationer


Google-annonser