Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsregister - klinisk uppföljning Kvalitetsregister –Se till stora grupper –Utveckla vården –Se samband, systematik –Generaliserbarhet –Bortfall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsregister - klinisk uppföljning Kvalitetsregister –Se till stora grupper –Utveckla vården –Se samband, systematik –Generaliserbarhet –Bortfall."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsregister - klinisk uppföljning Kvalitetsregister –Se till stora grupper –Utveckla vården –Se samband, systematik –Generaliserbarhet –Bortfall –Reliabla mätningar –Använda valida instrument –(KCP) Klinisk uppföljning –Enskilda patienter –Förbättra för den enskilde eller mina patienter –Informationen intressant bara för mina syften –Reliabla mätningar –Använda valida instrument –(Stjärnan)

2 Samordning av stjärnan och kvalitesregister Gemensam patient info Gemensam basdata – bakgrundsdata Olika nivåer på data??? –Stjärnan kliniskt tillvalsinstrument i annat register –Andra lösningar –Diskussioner pågår

3 Framtida utmaning Utmaningen att få ihop båda perspektiven –Registreringarna skall ha sådan kvalitet så de duger för kvalitetsregister –Registreringen skall ge mig något som kliniker

4 Hur är det idag - bortfall Varför registreras inte bakgrund år 1 Varför följer man inte upp det kommande år –Förändring är ett utfallsmått Är patienter avslutade i så stor utsträckning att det förklarar bortfallet mellan åren???!! Suicid ??

5 Antal registreringar på samma patienter som registrerades första gången under 2005. Antal år 1Saknas redan år 1 Con Sat120383 Life Q125234 GAF F121571 GAF S121670 Anhörig583703 Distress120185 Spec951335 Boende626660 Soc kont1731113 Antal Barn426824 Skola1651112 Civilstånd439847 Försörjning628658 Relationer1671119

6 Vad säger databasen Psykospatienter visar ingen förbättring efter 4 år, men……. –1/3 försämrad –1/3 oförändrad –1/3 förbättrad Vilka patienter kan man generalisera detta till? Finns det någon systematik som förklarar skillnaden mellan grupperna?

7 Första Tydliga symtom Vård kontakt Mätning 1 År1 Mätning 4 År 4 ÅLDER Mean 17,6; sd 10,8 Mean 26,9 Sd 9,5 Mean 1; sd 3 44,8 11,8 N=967 47 10,6 N=289 Generaliserbarheten Vilka patienter kan man generalisera till ?


Ladda ner ppt "Kvalitetsregister - klinisk uppföljning Kvalitetsregister –Se till stora grupper –Utveckla vården –Se samband, systematik –Generaliserbarhet –Bortfall."

Liknande presentationer


Google-annonser