Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minispirometri – maximal nytta? Konsultationsscreening med COPD-6 mätning inom riskgrupper för KOL i primärvårdsmiljö Jakob Järhult, ST-läkare, Råå Vårdcentral.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minispirometri – maximal nytta? Konsultationsscreening med COPD-6 mätning inom riskgrupper för KOL i primärvårdsmiljö Jakob Järhult, ST-läkare, Råå Vårdcentral."— Presentationens avskrift:

1 Minispirometri – maximal nytta? Konsultationsscreening med COPD-6 mätning inom riskgrupper för KOL i primärvårdsmiljö Jakob Järhult, ST-läkare, Råå Vårdcentral

2 Minispirometer / COPD-6 mätare och KOL-diagnostik Konsultationsscreening av KOL på Råå Vårdcentral Minispirometrins plats i primärvården? Jakob Järhult, ST-läkare

3 KOL är ett underdiagnostiserat tillstånd Primärvården har begränsade resurser för spirometrier Jakob Järhult, ST-läkare

4 KOL-diagnostik Spirometri efter bronkdilatiation: FEV 1 /VC <0,7 om <65 år FEV 1 /VC 65 år (svenskt tillägg) Om FVC är större än VC används detta värde. Jakob Järhult, ST-läkare

5 COPD-6 mätare Jakob Järhult, ST-läkare FEV 1 / FEV 6 (FEV i % av förväntat)

6 Jakob Järhult, ST-läkare

7 Hur väl överensstämmer COPD-6 mätning med spirometri? Andelen KOL-patienter du hittar beror på vilken gräns man sätter för att COPD-6 mätningen ska räknas som patologisk En studie (Thorn et al) har visat sensibilitet och specificitet på ca 80 % vid en cut-off på 0.73 (FEV1/FEV6) samt vid cut-off på 0.70 är specificiteten 89% men sensibiliteten 53%! Vid cut-off på 0.73 blir NPV på ca 90 % i en population med KOL-prevalens på ca 25 %. Dvs ca 10 % är falskt negativa. Jakob Järhult, ST-läkare

8 Tar ca 10 minuter utan revtest Begränsningar jämfört med spirometri är tex: - FVC/VC beräknas ej - möjlighet att bedöma kvalitén saknas Konsensus saknas, en studie visar sensibilitet kring 80 % om cut-off FEV1/FEV6 är 0.73 I en population med ca 25 % KOL -> NPV ca 90 % Jakob Järhult, ST-läkare Sammanfattning minispirometer:

9 KOL-screening på Råå VC Konsultationsscreening med COPD-6 mätning inom riskgrupper för KOL i primärvårdsmiljö KOL är en underdiagnostiserad sjukdom Kan vi hitta fler KOL-patienter på ett effektivt sätt med hjälp av COPD-6 mätning i riskgrupper? Jakob Järhult, ST-läkare

10 Inklusionskriterier Ålder 45-75 år Rökare eller fd rökare ≥ 15 paketår Exklusionskriterium känd astma/KOL Jakob Järhult, ST-läkare

11 KOL Läkar- eller astma/KOL- sköterske- besök COPD-6 + fråge- formulär Patologiska värden Spirometri Läkarkontakt Normala värden Ev rökav- vänjningsstöd Läkarkontakt vid behov Uppföljning på Astma/KOL-mott. Ev rökavvänjningsstöd Rökare / fd rökare 45-75 år ≥15 paketår FEV1/FEV6<0,73 (FEV % < 0.80) Jakob Järhult, ST-läkare Ej KOL

12 Ur frågeformulär: Har Du sedan tidigare känd lungsjukdom, t.ex. Ja Nej  astma eller KOL? Röker Du?Ja Nej  Har Du rökt tidigare i livet?Ja Nej  Om du slutat röka, för ungefär hur många år sedan slutade du?: _________ år sedan. Ungefär hur många år har du rökt? ________ år Ungefär hur många cigaretter per dag har du rökt i genomsnitt? _______ st/dag Har du haft ett yrke där du under längre tid utsatts för rök, damm eller andra luftrörsirriterande partiklar?Ja Nej  Om ja, vilket yrke? _________________ Har du tidigare genomgått lungfunktionsundersökning/spirometri?Ja Nej  - Om Ja, vilket år? __________ Jakob Järhult, ST-läkare

13 Uppfyller inklusionskriterier (17 st) COPD-6 patologisk (7 st) Spirometri: KOL (6 st) Spirometri: normal (1 st) COPD-6: normal (10 st) 2 st stadium 1 4 st stadium 2 Jakob Järhult, ST-läkare

14 Bedömda pat (26 st) COPD-6 patologisk (9 st) Spirometri: KOL (8 st) Spirometri: normal (1 st) COPD-6: normal (17 st) Jakob Järhult, ST-läkare

15 Resultat COPD-6SpirometriNya KOL-pat 2011 -146 2012 (inklusionskriteier uppfyllda) 1776 2012 (alla som genomgått COPD-6 mätning) 2698 Jakob Järhult, ST-läkare

16 Ej påvisad KOL (n=11) KOL (n=6) Ålder59 år63 år Paketår3537 Aktiv rökare72 %33 % Tid spiro45 %17 % FEV1/FEV60,780,66 FEV1 %9175 Jakob Järhult, ST-läkare

17 Resultat Litet material som antyder att färre spirometrier behöver göras per upptäckt KOL-patient. COPD-6- mätningar tillkommer. I princip hittas KOL-patienter i stadium 1 och 2 Confounder: ökat fokus på KOL → ger ökad klinisk selektion av Läkaren Tidsvinst? Jakob Järhult, ST-läkare

18 Minispirometrins plats i primärvården Jakob Järhult, ST-läkare

19 Reflektioner Falskt negativa resultat på COPD-6 mätning. Patienter söker oss för annat än KOL-suspekta besvär: - HUR frågar vi dem om de vill göra COPD-6 mätning - Vilken information ger vi dem i förväg om COPD-6 mätning och om sjukdomen KOL? - Vilka fördelar och nackdelar finns det för dessa patienter att upptäcka KOL i tidigt stadium? Hur ser vi på konsultationsscreening hos fd rökare? Jakob Järhult, ST-läkare

20

21 Minispirometrins roll i Primärvården Jakob Järhult, ST-läkare Relativ snabb undersökning behäftad med begränsningar jämfört med spirometri. Kan minispirometri vara en del i en sållningsprocess där falskt negativa resultat är acceptabla? Etiskt övervägande kring hur och vilka vi ev screenar på mottagningen samt konsekvenserna av detta – tveksamhet kring fd rökare. Konsensus kring minispirometri saknas - spirometri golden standard vid klinisk misstanke om KOL.

22 Tack! Jakob Järhult, ST-läkare


Ladda ner ppt "Minispirometri – maximal nytta? Konsultationsscreening med COPD-6 mätning inom riskgrupper för KOL i primärvårdsmiljö Jakob Järhult, ST-läkare, Råå Vårdcentral."

Liknande presentationer


Google-annonser