Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Kursmål Att förstå samspelet mellan kund och lager/terminal Att få god.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Kursmål Att förstå samspelet mellan kund och lager/terminal Att få god."— Presentationens avskrift:

1 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Kursmål Att förstå samspelet mellan kund och lager/terminal Att få god kännedom om de olika organisatoriska delarna i en lager-/terminalverksamhet MLH

2 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Förfrågan Behov Offert Avtal Samarbete Partnerskap MLH..\..\KY\Utbildning Offert.doc..\..\KY\Utbildning Avtal.doc

3 Intern/extern kommunikation Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt 1.Sätt kunden i centrum 4. Arbeta med processer 3.Arbeta ständigt med förbätt- ringar 2. Basera beslut på fakta 5. Låt alla vara delaktiga ”Företagsledningens engagemang” 6. Skapa helhetsbild MLH

4 Intern/extern kommunikation Sätt kunden i centrum Kunden Behov Uppfyllelse MLH

5 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Basera beslut på fakta Intern upp- följning Revision Kundmöte Omvärlds- förändring MLH

6 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Arbeta ständigt med förbättringar Interna analyser Kund- kontakter Utveckling ”redesign” Omvärlds- förändringar MLH

7 Process utbildning Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Arbeta med processer Kontroll av dokument Förbered plock Åk till Lager- plats Plocka Registrera Order Slut? Åk till Pack- station Registrera J N Pall? N J Plasta Packa i kartong Flytta till avsändning Registrera Lägg i avs.korg Avsluta MLH

8 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Låt alla vara delaktiga Skapa för- ståelse för processerna Förstå vilket värde som skapas Delge alla kritik Delegera ansvar MLH

9 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Skapa en helhets- bild MLH Utbildning Information

10 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Företagsledningens engagemang Skapar vision Sätter mål Tar fram strategier Följer upp

11 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Grupparbete 1 - Diskutera följande frågor: hur sätter man kunden i centrum hur tar man reda på kundens behov hur mäter man hur väl kundens behov uppfylls hur får man alla delaktiga MLH

12 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Grupparbete 1 - Exempel: hur sätter man kunden i centrum kundens behov får styra verksamheten alla känner till kundens behov alla får löpande information MLH

13 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Grupparbete 1 - Exempel: hur tar man reda på kundens behov offertförfrågan löpande uppföljningsmöten enkäter MLH

14 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Grupparbete 1 - Exempel: hur mäter man hur väl kundens behov uppfylls KPI löpande uppföljningsmöten enkäter MLH

15 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Grupparbete 1 - Exempel: hur får man alla delaktiga kunskap om värdet man skapar kunskap om att man betyder något belöning MLH

16 Intern/extern kommunikation Organisation MLH Platschef Arbetsledare Controller IT Kundservice Yttersta CRM ansvaret Uppföljning Samarbete Ansvarar för processerna Operativ kontakt

17 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Platschef Kundkontakter Planering Vision Mål Strategi Uppföljning MLH

18 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Controller Uppföljning Ekonomiska mål Omsättning Resultat Investeringar Personaltäthet MLH

19 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt IT Kundkontakt Utveckling Underhåll Projektledning MLH

20 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Kundservice Inleveranser AnkomstplaneringExcel Kontroll av leveransdokumentWMS Redovisning av mottagna bilarExcel MLH

21 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Kundservice Utleveranser OrderplaneringWMS PlockplaneringPMS Bokning av utleveranserTMS UtleveransrapporterTMS MLH

22 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Kundservice Tullager Dokumentation per tullidWMS/Excel InförtullningTDS TransiteringTDS MLH

23 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Kundservice Inventering RedovisningWMS DokumentationExcel AnalysWMS MLH

24 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Arbetsledare – processer Skapa förståelse Förbättringsarbete Produktivitet MLH

25 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Arbetsledare – Extern KPI Kvalitet Inleveranser i rätt tid Utleveranser i rätt tid rätt innehåll rätt dokument Inventarium avvikelser MLH

26 Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Grupparbete 2 - Diskutera och sätt mått på följande KPI: inleveranser i rätt tid utleveranser i rätt tid rätt innehåll rätt dokument inventarium avvikelser MLH


Ladda ner ppt "Intern/extern kommunikation Kundservice/kundrelationer/ett kundorienterat synsätt Kursmål Att förstå samspelet mellan kund och lager/terminal Att få god."

Liknande presentationer


Google-annonser