Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MARKNADSMISSBRUK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MARKNADSMISSBRUK."— Presentationens avskrift:

1 MARKNADSMISSBRUK

2 SVERIGE Lagen om registrering av aktieinnehav 1971
Lagen om värdepappersmarknaden 1985 Insiderlagen 1990 Insiderstrafflagen 2000 Lagen om anmälningsskyldighet 2000 Marknadsmissbrukslagen 2005

3 FÖR INSIDERHANDEL 1966 Henry G Manne- Insidertrading and the stock market Signal om bolagens aktier är köpvärda eller inte, starkare pga. offentliggörande av köp Bästa sättet för ett företag att få sina aktier rätt värderade Corporate governance-debatten- insiderhandel signalerar för ledningen om det finns dold information i bolaget Dåliga nyheter kan döljas för styrelsen men med ett ekonomiskt incitament kommer det fram Stora aktieägare kan kompensera sig med insiderhandel för risken de tar när de inte diversifierar sina investeringar Inga förlorare finns Långsiktiga aktieägare drabbas marginellt medan short swing handlare drabbas

4 EMOT INSIDERHANDEL Rättviseargument: orättvist att ledningen tjänar extra trots val tilltagna löner, de tar ingen risk eller arbetar för förtjänsten som andra handlare, bolagets vinst skall tillfalla alla aktieägare lika Moralargument: tjänar oavsett om det handlar om dåliga eller bra nyheter, incitament att skapa en så volatil kurs som möjligt, värdet i bolaget förstörs Resultat: Mindre korrekt värdering av bolag pga. andelen informerade investerare blir mindre, mindre likviditet, svårare få fram pengar, bolag flyttar till en mer likvid marknad Investerare flyttar sina pengar till en mer rättvis investeringsform- mindre likviditet om förtroendet skadas

5 Insiderhandel § 1 :definitionen av insiderinformation….icke offentliggjord eller allmänt känd omständighet… Ex. tidning lämnat tryckeriet, bolagets hemsida, kanske chatsida, ej privat aktieklubb Informationen skall väsentligt påverka priset § 2 Den som får info, inte den som har info, t ex analytiker, eller offentligt bud Undantag för brottslig verksamhet Direktivet: utnyttjande av info Svenska lagen: innehav av info med undantag i 5§ Tivox-fallet NJA 2008 s. 292

6 Obehörigt röjande av insiderinformation
§ 7 Den som uppsåtligen röjer insiderinformation…om inte det ses som ett ”normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande” Undantag för allmänt känd information Vad avses som normalt? Arbetstagarledamöter till fackföreningen? C-384/02 Grøngaard & Bang

7 OTILLBÖRLIG MARKNADSPÅVERKAN
§ 8, MMD art 1 p 2: transaktioner eller handelsorder utan legitim orsak som 1) ger eller förväntas ge falska eller vilseledande signaler om tillgång, efterfrågan eller pris på finansiella instrument 2) låser fast priset på ett eller flera finansiella instrument vid en onormal eller konstlad nivå Även utnyttjande av falska förespeglingar omfattas samt spridning genom medierna av information som förväntas ge falska signaler

8 EXEMPEL Skenaffärer, Window dressing el. painting the tape,
Pegging el. pumping, Scalping el. dumping, Lägga ut en (dold) bombmatta, Cornering, Abusive squeezes

9 SIGNALER 2003/124/EG Betydande del av den dagliga omsättningen,
transaktionerna leder till en väsentlig prisförändring, ingen förändring av det verkliga ägandet, transaktionerna är koncentrerade till en kort tidsperiod under dagen som leder till en prisförändring som sedan vänder, givna handelsorder förändrar uppgifterna om bästa köp eller säljkurs och sedan återtas innan avslut, transaktioner som utförs i närheten av en särskild tidpunkt då referenspriser eller värderingar räknas ut.

10 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
Gäller reglerade marknader § 9 Anm. L. & 12 kap. FFFS 2007:17 Insynsregister: förs av Finansinspektionen, sparas i 10 år, offentligt register Kretsen av anmälningsskyldiga: bolagsledning, anställda med information, aktieägare som äger minst 10% av aktierna+ närstående Alla ändringar i innehavet § 10 a Anm.L. Loggbok: gäller alla som har tillgång till insiderinformation, register skall föras av bolaget, sparas i fem år

11 BLACK-OUT PERIODER 15 § Ersätter korttidshandelsförbudet
Handelsförbud 30 dagar innan delårsrapport Gäller bara bolagsledningen + revisorn 10% av köp-eller säljpriset som sanktion


Ladda ner ppt "MARKNADSMISSBRUK."

Liknande presentationer


Google-annonser