Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande begrepp

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande begrepp"— Presentationens avskrift:

1 Grundläggande begrepp
Telestörningsnämnden TSN Grundläggande begrepp Jordfelströmmar Markpotentialer och induktion Direktjordade och impedansjordade system Fredrik Roos E.ON Elnät Sverige AB

2 Strömfördelning vid jordfel
Telestörningsnämnden TSN Strömfördelning vid jordfel Ställverk (1-r) 3I0B (1-r) 3I0A 3I0 3I0B 3I0B 3I0A 3I0A nedledare markledare Ström till jord genom marklinenätet Total ström till jord, IE Se TSN Meddelande Nr 20 IE = r*( 3I0A + 3I0B ), r = reduktionsfaktor

3 Överspänningar Två fenomen inträffar: Rj Markpotentialer Induktion
Telestörningsnämnden TSN Överspänningar Två fenomen inträffar: Markpotentialer Induktion Rj Bild: TeliaSonera

4 Markpotential som funktion av avstånd från jordfelet
Telestörningsnämnden TSN Markpotential som funktion av avstånd från jordfelet Från ”Jordning av stationer och ställverk”, VAST 1987

5 Telestörningsnämnden TSN
Induktion Om ett varierande magnetfält passerar genom en strömslinga uppstår i denna en inducerad ström. E= -k dΦ/dt Speciellt vid teleledningar, som ju kan vara långa och bilda stora slingor, måste detta beaktas för jordfelsströmmar.

6 Telestörningsnämnden TSN
Resistivitet Från IVA Meddelande 183

7 Telestörningsnämnden TSN
Berggrundens art Från IVA Meddelande 183

8 Fulltransformator Autotransformator
Telestörningsnämnden TSN Fulltransformator Autotransformator I1 I1 I2 I2 E1 E1 E2 N1 N2 E2 I1- I2

9 Impedansjordat system
Telestörningsnämnden TSN Impedansjordat system Låg enfasig jordfelsström Tvåfasiga jordfel kan ha hög felström Spänningshöjning på friska faser vid enfasigt jordfel Autotransformator kan ej användas Inducerade störningar på teleledningar är sällsynta

10 Direktjordat system Stor jordslutningsström
Telestörningsnämnden TSN Direktjordat system Stor jordslutningsström Graderad isolation i transformatorer Möjlighet till sparkopplade transformatorer Lägre spänningshöjning på friska faser vid jordfel medför låga isolationskrav relativt isolerade system Ingen självsläckning av ljusbåge Inducerade störningar på teleledningar

11 Sammanfattning Direktjordat respektive impedansjordat system
Telestörningsnämnden TSN Sammanfattning Direktjordat respektive impedansjordat system Markpotentialer vid jordfel Induktion vid jordfel och normal drift Fredrik Roos E.ON Elnät Sverige AB


Ladda ner ppt "Grundläggande begrepp"

Liknande presentationer


Google-annonser