Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundläggande begrepp Jordfelströmmar Markpotentialer och induktion Direktjordade och impedansjordade system Telestörningsnämnden TSN 2010-09-29 Fredrik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundläggande begrepp Jordfelströmmar Markpotentialer och induktion Direktjordade och impedansjordade system Telestörningsnämnden TSN 2010-09-29 Fredrik."— Presentationens avskrift:

1

2 Grundläggande begrepp Jordfelströmmar Markpotentialer och induktion Direktjordade och impedansjordade system Telestörningsnämnden TSN 2010-09-29 Fredrik Roos E.ON Elnät Sverige AB

3 Ställverk Strömfördelning vid jordfel 3I 0A 3I03I0 3I 0B (1-r) 3I 0A Ström till jord genom marklinenätet Total ström till jord, I E I E = r*( 3I 0A + 3I 0B ), 3I 0B Se TSN Meddelande Nr 20 Telestörningsnämnden TSN 3I 0A (1-r) 3I 0B r = reduktionsfaktor markledare nedledare

4 Överspänningar Två fenomen inträffar: Markpotentialer Induktion RjRj Bild: TeliaSonera Telestörningsnämnden TSN

5 Markpotential som funktion av avstånd från jordfelet Från ”Jordning av stationer och ställverk”, VAST 1987 Telestörningsnämnden TSN

6 Induktion Om ett varierande magnetfält passerar genom en strömslinga uppstår i denna en inducerad ström. E= -k dΦ/dt Speciellt vid teleledningar, som ju kan vara långa och bilda stora slingor, måste detta beaktas för jordfelsströmmar. Telestörningsnämnden TSN

7 Resistivitet Från IVA Meddelande 183 Telestörningsnämnden TSN

8 Berggrundens art Från IVA Meddelande 183 Telestörningsnämnden TSN

9 Fulltransformator Autotransformator I1I1 E1E1 N1N1 E1E1 E2E2 I2I2 I 1 - I 2 I1I1 E2E2 I2I2 N2N2 Telestörningsnämnden TSN

10 Impedansjordat system Låg enfasig jordfelsström Tvåfasiga jordfel kan ha hög felström Spänningshöjning på friska faser vid enfasigt jordfel Autotransformator kan ej användas Inducerade störningar på teleledningar är sällsynta Telestörningsnämnden TSN

11 Direktjordat system Stor jordslutningsström Graderad isolation i transformatorer Möjlighet till sparkopplade transformatorer Lägre spänningshöjning på friska faser vid jordfel medför låga isolationskrav relativt isolerade system Ingen självsläckning av ljusbåge Inducerade störningar på teleledningar Telestörningsnämnden TSN

12 Sammanfattning Direktjordat respektive impedansjordat system Markpotentialer vid jordfel Induktion vid jordfel och normal drift Fredrik Roos E.ON Elnät Sverige AB Telestörningsnämnden TSN


Ladda ner ppt "Grundläggande begrepp Jordfelströmmar Markpotentialer och induktion Direktjordade och impedansjordade system Telestörningsnämnden TSN 2010-09-29 Fredrik."

Liknande presentationer


Google-annonser