Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trend med konstant tillväxt Tillväxt och konjunkturcykler Trend med konstant tillväxt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trend med konstant tillväxt Tillväxt och konjunkturcykler Trend med konstant tillväxt."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Trend med konstant tillväxt

4

5

6 Tillväxt och konjunkturcykler Trend med konstant tillväxt

7 Bandpassfilter Musiksignal Diskant Mellanregister Bas Bandpassfilter BNP Hög frekvens, våglängd < 2 år, t.ex. säsong Konjunkturcykel, våglängd 2-8 år Långa vågor, våglängd > 8 år

8 Bandpassfiltrerad BNP

9 Produktionsgapsmetoden Alternativt sätt att separera ut konjunkturen Hur mycket ”borde” produceras givet normal användning av –mängden kapital (anläggningar, maskiner, m.m.), –tillgänglig arbetskraft och –teknologiskt kunnande. Skillnaden mellan faktisk produktion och beräknad normalproduktion = produktionsgap.

10 -5 -4 -3 -2 0 1 2 3 19801985199019952000 % Teori och data Solowresidual Bandpassfilter

11 Konjunkturcyklernas anatomi Procykliska variabler (i takt med BNP): –Investeringar, export, konsumtion, skatter, företagsvinster, produktivitet. Kontracykliska variabler: –Offentliga (transfereringar), (sjukskrivningar), statens budgetunderskott, lön som andel av BNP. Ledande variabler: –Orderingång, produktivitet, kapacitetsutnyttjande, aktiekurser. Fördröjda variabler: –Sysselsättning, priser.

12 Investeringar deprecieringar K/N Kapital per arbetare K/N K’/N


Ladda ner ppt "Trend med konstant tillväxt Tillväxt och konjunkturcykler Trend med konstant tillväxt."

Liknande presentationer


Google-annonser