Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sammanfattning Ämnenas beståndsdelar Fast, flytande och gas Blandning, lösning och rena ämnen (Sida 27 – 64 i kemiboken)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sammanfattning Ämnenas beståndsdelar Fast, flytande och gas Blandning, lösning och rena ämnen (Sida 27 – 64 i kemiboken)"— Presentationens avskrift:

1 Sammanfattning Ämnenas beståndsdelar Fast, flytande och gas Blandning, lösning och rena ämnen (Sida 27 – 64 i kemiboken)

2 Ämnenas beståndsdelar I Allt i universum består av atomer. Atomer är så otroligt små att det är omöjligt att se dem med bara ögat! Visste du att: 90 % av alla atomer i universum är väteatomer! Läs mer på sida 31 i kemiboken. Visste du att: 90 % av alla atomer i universum är väteatomer! Läs mer på sida 31 i kemiboken.

3 Ämnenas beståndsdelar II Atom Små byggstenar som består av elektroner, protoner och neutroner GrundämneÄmnen som bara innehåller en sorts atomer, t.ex. kol (kolatomer), järn (järnatomer), syre (syreatomer)… Molekyl Atomer som sitter ihop Kemisk förening Två eller flera sorters atomer som är bundna till varandra (Molekyler som består av olika atomsorter)

4 Ämnenas beståndsdelar III När vi ritar en atom eller en molekyl så ritar vi bara “modeller”, alltså inte hur atomerna och molekylerna egentligen ser ut. Den mest exakta atommodellen vi känner till idag är Schrödingers atommodell. Molekyler är lättare att veta hur de ser ut eftersom vi kan se dem i våra moderna, super-duper mikroskop. Men tänk på att modellerna vi ritar & modellerna vi ser i böcker & på internet osv. inte alltid stämmer! (Källkritik!)

5 Fast, flytande och gas I Nästan alla ämnen finns i tre former: Fast (s) Solid (s)IsH 2 O (s) Flytande (l)Liquid (l)Flytande vattenH 2 O (l) Gas (g)Gas (g)VattenångaH 2 O (g)

6 Fast, flytande och gas II Värme är partiklars rörelse! Absoluta nollpunkten = Inget ämne rör sig! Detta händer vid -273 °C (Celsius) eller 0 K (Kelvin)

7 Fast, flytande och gas III hdlkfhlakd

8 Blandning, lösning och rena ämnen I Blandningar består av minst två olika ämnen. Slamning = blandning med fasta ämnen i (vatten + lera) Emulsion = blandning med flytande ämnen i (vatten + olja) Lösning = alla partiklar är jämnt fördelade (vatten + socker) Rena ämnen består bara av en sorts molekyler eller atomer!

9 Blandning, lösning och rena ämnen II Sedimentera = låta de fasta ämnena sjunka till botten Dekantera = hälla av vätska utan att de fasta ämnena följer med Extrahera = lösa ett fast ämne i en vätska Filtrera = fånga upp fasta ämnen ur en vätska Indunsta = låta vätskan avdunsta tills det bara är ett fast ämne kvar Destillera = förångning och nedkylning av en vätska

10 Blandning, lösning och rena ämnen III Repetition, för att du inte ska blanda ihop dem: Molekyler

11 Om du hinner: https://www.youtube.com/watch?v=bhofN1xX6u0https://www.youtube.com/watch?v=bhofN1xX6u0 (6 min)


Ladda ner ppt "Sammanfattning Ämnenas beståndsdelar Fast, flytande och gas Blandning, lösning och rena ämnen (Sida 27 – 64 i kemiboken)"

Liknande presentationer


Google-annonser