Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Miljöenheten 30 st medarbetare Enhetschef och tre verksamhetsledare Tillståndsgivning Tillsyn Tillsynsvägledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Miljöenheten 30 st medarbetare Enhetschef och tre verksamhetsledare Tillståndsgivning Tillsyn Tillsynsvägledning."— Presentationens avskrift:

1 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Miljöenheten 30 st medarbetare Enhetschef och tre verksamhetsledare Tillståndsgivning Tillsyn Tillsynsvägledning

2 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Arbetsgrupper Prövning –Prövning, vattenskydd, Seveso m.m. Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Mark och vatten –Täktverksamhet, vindkraft, vattenverksamhet, markanvändning, artskydd m.m. Miljö och hälsa –Förorenade områden och tillsyn av miljöfarlig verksamhet

3 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Övriga arbetsuppgifter -Prövning enligt lag om handel med utsläppsrätter -Remisser, bl.a. planfrågor, statliga utredningar, förslag på förändringar i föreskrifter o.s.v.

4 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Anläggningar där Länsstyrelsen har tillsyn Gruvor-Smältverk Avfall/soptippar/deponier-Verkstadsindustri Avloppsreningsverk-Plastindustri Fiskodlingar Förbränningsanläggningar Trävaruindustri Flyg Ytbehandling Massaindustri

5 Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Miljötillsyn i Västerbotten Miljöfarlig verksamhetA-anl.B-anl.Täkter Antal41178256 Länsstyrelsens tillsynsobjekt263897 Kommunernas tillsynsobjekt15120159


Ladda ner ppt "Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Miljöenheten 30 st medarbetare Enhetschef och tre verksamhetsledare Tillståndsgivning Tillsyn Tillsynsvägledning."

Liknande presentationer


Google-annonser