Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS  -nätverks-RTK-tjänst. Status och framtida utveckling Peter Wiklund och Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS  -nätverks-RTK-tjänst. Status och framtida utveckling Peter Wiklund och Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS  -nätverks-RTK-tjänst. Status och framtida utveckling Peter Wiklund och Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se bo.jonsson@lm.se www.swepos.com

2 Hur det började Lantmäteriet Onsala Rymdobservatorium Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, SP SWEPOS utvecklades och etablerades i samarbete mellan 1991 1992 1994 1995 1995-99 2000- 1994 – ett nät på 21 stationer i drift

3 Ett stort steg framåt 1991 1992 1994 1995 1995-99 2000- SWEPOS finansierades av: Banverket Försvaret Lantmäteriet Luftfartsverket SJ Sjöfartsverket Telia Vägverket

4 SWEPOS 1991 1992 1994 1995-99 2000- Lantmäteriet ansvarar för drift och utveckling av SWEPOS i samarbete med användarna Syftet med SWEPOS är att: tillhandahålla GNSS data för efterberäkning tillhandahålla DGNSS och RTK korrektioner realisera det nationella referenssystemet tillhandahålla data för vetenskapliga studier monitorera GNSS systemens integritet

5 SWEPOS Stationerna 6 IGS- och 7 EPN-stationer 21 klass A stationer135 klass B stationer

6 Drift central Kontroll av: GNSS-data Ström Temperatur Data förbindelser Nätverks-RTK –program Support till användare

7 Etableringen av Nätverks-RTK Nya områden etableras i projektform tillsammans med andra intressenter, Vägverket, Banverket, kommuner, elbolag, mätkonsulter samt med bidrag från Länstyrelser och EU-strukturfonder Kommunikationskostnad och första årets kapitalkostnad finansieras via projektet Lantmäteriet ansvarar för det fortsatta driften efter projekttiden XYZAC- RTK

8 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Etableringsprojekt

9 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Etableringsprojekt Position Stockholm- Mälaren SKAN-RTK Väst-RTK

10 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Etableringsprojekt

11 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Mitt-Ost-RTK början av 2004 Etableringsprojekt Mitt-Ost- RTK

12 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Mitt-Ost-RTK början av 2004 Ost-RTK hösten 2004 Etableringsprojekt Ost-RTK

13 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Mitt-Ost-RTK början av 2004 Ost-RTK hösten 2004 Position-Mitt 2005 Etableringsprojekt Position Mitt

14 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Mitt-Ost-RTK början av 2004 Ost-RTK hösten 2004 Position-Mitt 2005 Gute-RTK våren 2006 Etableringsprojekt Gute- RTK

15 Fullständiga SWEPOS stationer 1992 – 1994 Sthlm-Mäl, SKAN-RTK and Väst-RTK 2002 Nätverks-RTK –tjänst 2004-01-01 – Mitt-Ost-RTK början av 2004 Ost-RTK hösten 2004 Position-Mitt 2005 Gute-RTK våren 2006 Nordost-RTK sommaren 2006 Etableringsprojekt NordOst- RTK

16 Aktuellt täckningsområde /planerad utbyggnad XYZAC- RTK Fjällområdena i Västerbotten och Norrbotten täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst. Aktuellt täckningsområde för SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst Planerad utbyggnad under 2007

17 Nätutformning Etableringsprojekt XYZAC-RTK

18 Status 1 september

19 Status 30 september

20 Aktuellt täckningsområde november 2007 Aktuellt täckningsområde för SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst

21 Planerad utbygggnad 2008

22 SWEPOS  tjänster Nätverks-RTK –tjänst Nätverks-DGPS –tjänst Beräkningstjänst Efterberäkningsdata (RINEX- data) SWEPOS-hemsida - Koordinattransformation - Satellitprediktion

23 Korrektioner för GPS eller GPS/GLONASS Noggrannhet i plan < 3 cm (95%) Noggrannhet i höjd < 5 cm (95%) Anslutning via GSM eller Mobilt Internet t.ex. GPRS* Dataformat RTCM 3.0 (RTCM 2.3 till ?) Ger även tillgång till Nätverks-DGPS - tjänsten * För anslutning via Internet måste GNSS- utrustningen ha ett GPRS modem och kunna hantera NTRIP. GPRS ger en billigare uppkopplingskostnad än GSM SWEPOS nätverks-RTK – tjänst

24 Prislista för SWEPOS nätverks-RTK -tjänst AbonnemangstypAntal anslutningarCirkaprisIntroduktionspris Nätverks-RTK (GPS) Anslutningsavgift5.000 kr/ anslutning* Obegränsade data1-515.000 kr/år/anslutning14.000 kr/år/anslutning Obegränsade data6-offert Per datauttag5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 15.000 kr/år 5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 14.000 kr/år Nätverks-RTK (GPS/GLONASS) Anslutningsavgift5.000 kr/anslutning* Obegränsad data1-520.000 kr/år/anslutning19.000 kr/år/anslutning Obegränsad data6-Offertoffert Per datauttag8.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 20.000 kr/år 8.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 19.000 kr/år

25 SWEPOS nätverks-DGPS - tjänst AbonnemangstypAntal anslutningarCirkapris Nätverks-DGPS Anslutningsavgift5.000 kr/ anslutning Obegränsade data1-59.000 kr/år/anslutning Obegränsade data6-offert Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Dataformat RTCM 2.3 Noggrannhet i plan ca, 3 dm Ingår i Nätverks-RTK -tjänsten

26 SWEPOS Nätverks-RTK Antal abonnemang och typ av abonnemang 2007-09-02

27 Vilka använder nätverks-RTK

28 2004

29 2005

30 2006

31 2006-2007

32 Vad har hänt ”Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverk- RTK-tjänst”, finns på SWEPOS hemsida Satellitprediktion även för GLONASS på www.swepos.comwww.swepos.com DOP –tal i satellitprediktionen Förhöjd noggrannhet i Göteborg och Stockholm Flytt av ref. stn. från Nyhamnsläge till Jonstorp pga, störningar

33 Projektanpassad Nätverks-RTK - Funktioner Samarbetsprojekt med Vägverket och Banverket Nätverks-RTK-tjänst för anläggningsprojekt (Stand avv plan = 9 mm och höjd 13 mm) Distribueras via radiomodem Beräkningstjänst för statiska mätningar

34 Enhetligt realtidssystem för hela arbetsområdet Monitorering av utsända korrektioner och ev. deformationer i stomnätet Förenklad kontroll av byggnationen för beställaren Beräkningstjänst för referenspunkter på marken Befrämjar standardisering för GNSS-mätning och maskinstyrning http://swepos.lmv.lm.se/monitorweb/monweb.asp Projektanpassad Nätverks-RTK

35 Test av RTCM 3.1 för broadcasting av nätverks-RTK korrektioner Test av Nordisk Mobiltelefoni NMT RINEX-data från virtuell referensstation, modul i nätverks-RTK programvaran Mer information som t.ex. jonosfärsaktivitet på webben Bättre SMS -utskick Vad händer under 2007

36 RTCM nätverks- meddelanden 1 RTCM standarden 10403.1 från oktober 2006 innehåller sk nätverksmeddelanden. Antalet stationer i (sub)nätet kan lämpligen vara mellan 5 och 20 stationer. Nätverksmeddelandena innefattar vanliga RTCM version 3.0 RTK meddelanden från en Master station och nätverksmeddelan-den från omkringliggande stationer. Dessa kallas då Auxiliary (hjälp) stationer.

37 RTCM nätverks- meddelanden 2 Auxiliary station A Auxiliary station B Auxiliary station C Control centreMaster station Auxiliary station D Nätverkskorrektioner: Φ geom =Φ geom,aux -Φ geom,mast Φ iono =Φ iono,aux -Φ iono,mast Rover

38 RTCM nätverks- meddelanden 3 Fördelar Inga krav på tvåvägs kommunikation. Bättre information om omgivande referensstationer. Tar mycket mindre plats än rådata eller RTCM ver.3. Erbjuder ”foglös RTK” dvs. mätning med fixerade periodobekanta över ett större område. Bra för fotogrammetri och precisionsnavigering.

39 RTCM nätverks- meddelanden 4 Nackdelar Obeprövat. Tveksamt om det fungerar i stora nät med 20 – 30 referensstationer.

40 Teleabonnemang genom Lantmäteriet (GPRS) Månadsavg0- MB Trafik per abonnemang (Telia Online Fast) 199 krObegränsad datatrafik ingår Prislista Telia Connect Online Inträdesavgift 0 kr/mån Fast månadsavgift 29 kr/mån Prislista Telia Connect Fast (obegränsad data- trafik ingår) Inträdesavgift 0 kr/mån RTCM-korrektioner mot 8 satelliter motsvarar 0.7 MB i timmen för RTCM 3.0 och 1.9 MB i timmen för RTCM 2.2/2.3/2.4. Det sk TCP/IP ’overheadet’ har satts till 40%. Månads avg 0-5 MB> 5 MB Trafikavgift per abonnemang (Online Rörlig) 0 kr12,80 kr/MB 10,80 kr/MB Månads avg 0-3 MB> 3 MB Trafikavgift per abonnemang (Online 3) 21 krIngår7 kr/MB Månads avg 0-10 MB> 10 MB Trafikavgift per abonnemang (Online 10) 55 krIngår5,50 kr/MB Månads avg 0-50 MB> 50 MB Trafikavgift per abonnemang (Online 50) 225 krIngår4,50 kr/MB

41 Mer information Broschyrwww.swepos.com SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se


Ladda ner ppt "SWEPOS  -nätverks-RTK-tjänst. Status och framtida utveckling Peter Wiklund och Bo Jonsson Lantmäteriet/SWEPOS"

Liknande presentationer


Google-annonser