Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leda och planera sokratiska samtal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leda och planera sokratiska samtal"— Presentationens avskrift:

1 Leda och planera sokratiska samtal ann.pihlgren@isd.su.se anns.pihlgren@norrtalje.se www.kunskapskallan.se

2 De dialogiska dygderna Bildbarhet Självdisciplin Underbyggnad Koncentration Uppriktighet Mod Respekt Generositet Hövlighet Ödmjukhet Lars Lindström med inspiration från Aristoteles och Burbules

3 Mortimer J. Adlers six great ideas Truth Goodness Beauty Liberty Equality Justice

4 Planera seminarium Studera underlaget noga och – Kontrollera antalet idéer i underlaget – Hitta möjliga analys/tolkningsfrågor Hitta den inledande frågan Försök hitta några möjliga värderingsfrågor

5 Den inledande frågan Bottnar i genuin nyfikenhet från ledarens sida Har inte ett enda svar som är rätt Drar in alla i samtalet Leder till fördjupad förståelse av idéerna i texten Kan besvaras bara genom att man hänvisar till den text som alla läst

6 Börja den inledande frågan… Hur/vad/vem skulle du välja… Om du var med i den här historien/bilden vad/vem/hur skulle du…. Välj den mening/det ord/den del som du tycker är viktigast…. Döp om underlaget… Håller du med eller inte om huvudidén? Motivera…

7 En god tolknings/analysfråga Bottnar i egen tveksamhet Har betydelse Går att diskutera Är klart formulerad Är väl avgränsad ?

8 Analys- och tolknings- frågor Förtydliga Undersök antaganden Undersök skäl bevis, orsak Undersök synvinklar Undersök förutsättningar Ifrågasätt Vad menar du? Vad är huvudpoängen? Vad antar du/det undersökta? Vad kan vi anta istället? Vilka är dina skäl för att säga så? Kan någon annan se det på ett annat sätt? Vilket antagande ligger bakom? Vilka konsekvenser skulle det få? Hur kan vi veta/ta reda på…? Hur kan vi utvärdera detta? Har du några bevis? Vad ledde fram till detta? Varför valdes den ståndpunkten? På vilket sätt är … lika/olika…? Vilken är skillnaden mellan… och…? Vad är underförstått? Vad händer om förutsättningar försvinner? Tolka Hur kan vi tolka…? Vad menas med…? Vad betyder….?

9 Värderings- frågor Välja Värdera Jämföra Uppleva Hur/vad/vem skulle du välja…? Om det var du, hur/vad/vem skulle du göra…? Hur skulle du döpa om texten/bilden/låten/…? Håller du med om…? Har du själv varit med om något liknande? Vilken känsla är starkast här? Vad skulle du vara beredd att göra för att…? Vem/vilka av alternativen skulle du vilja…? Skulle det göra skillnad om…? Välj den del/mening…. som du anser viktigast? Vad skulle du helst vilja undvika? Vad tror du/skulle du vilja händer…? Gissa och önska Vad skulle du tycka/känna om…? Under vilka förutsättningar skulle du…? Vilka anser du är mest lika/olika//sanna/osanna? Vad är/vem har mest rätt/fel av…?


Ladda ner ppt "Leda och planera sokratiska samtal"

Liknande presentationer


Google-annonser