Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Leda och planera sokratiska samtal

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Leda och planera sokratiska samtal"— Presentationens avskrift:

1 Leda och planera sokratiska samtal

2 De dialogiska dygderna
Bildbarhet Självdisciplin Underbyggnad Koncentration Uppriktighet Mod Respekt Generositet Hövlighet Ödmjukhet Lars Lindström med inspiration från Aristoteles och Burbules

3 Mortimer J. Adlers six great ideas
Truth Goodness Beauty Liberty Equality Justice

4 Planera seminarium Studera underlaget noga och
Kontrollera antalet idéer i underlaget Hitta möjliga analys/tolkningsfrågor Hitta den inledande frågan Försök hitta några möjliga värderingsfrågor

5 Den inledande frågan Bottnar i genuin nyfikenhet från ledarens sida
Har inte ett enda svar som är rätt Drar in alla i samtalet Leder till fördjupad förståelse av idéerna i texten Kan besvaras bara genom att man hänvisar till den text som alla läst

6 Börja den inledande frågan…
Hur/vad/vem skulle du välja… Om du var med i den här historien/bilden vad/vem/hur skulle du…. Välj den mening/det ord/den del som du tycker är viktigast…. Döp om underlaget… Håller du med eller inte om huvudidén? Motivera…

7 En god tolknings/analysfråga
Bottnar i egen tveksamhet Har betydelse Går att diskutera Är klart formulerad Är väl avgränsad ?

8 Förtydliga Undersök antaganden Undersök skäl bevis, orsak Analys-
Vad menar du? Förtydliga Vad är huvudpoängen? Vad antar du/det undersökta? Undersök antaganden Vad kan vi anta istället? Vilket antagande ligger bakom? Vilka är dina skäl för att säga så? Undersök skäl bevis, orsak Har du några bevis? Vad ledde fram till detta? Analys- och tolknings- frågor Undersök synvinklar Varför valdes den ståndpunkten? Kan någon annan se det på ett annat sätt? På vilket sätt är … lika/olika…? Vilken är skillnaden mellan… och…? Undersök förutsättningar Vad är underförstått? Vilka konsekvenser skulle det få? Vad händer om förutsättningar försvinner? Hur kan vi veta/ta reda på…? Ifrågasätt Hur kan vi utvärdera detta? Hur kan vi tolka…? Tolka Vad menas med…? Vad betyder….?

9 Välja Värdera Värderings- frågor Jämföra Uppleva Gissa och önska
Hur/vad/vem skulle du välja…? Välja Om det var du, hur/vad/vem skulle du göra…? Välj den del/mening…. som du anser viktigast? Hur skulle du döpa om texten/bilden/låten/…? Värdera Vad skulle du vara beredd att göra för att…? Under vilka förutsättningar skulle du…? Värderings- frågor Vem/vilka av alternativen skulle du vilja…? Vilka anser du är mest lika/olika//sanna/osanna? Jämföra Håller du med om…? Skulle det göra skillnad om…? Vad är/vem har mest rätt/fel av…? Har du själv varit med om något liknande? Uppleva Vilken känsla är starkast här? Vad skulle du tycka/känna om…? Gissa och önska Vad tror du/skulle du vilja händer…? Vad skulle du helst vilja undvika?


Ladda ner ppt "Leda och planera sokratiska samtal"

Liknande presentationer


Google-annonser