Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Position Mitt Styrgruppsmöte Position Mitt 13 juni 2006 Vägverket, Borlänge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Position Mitt Styrgruppsmöte Position Mitt 13 juni 2006 Vägverket, Borlänge."— Presentationens avskrift:

1 Position Mitt Styrgruppsmöte Position Mitt 13 juni 2006 Vägverket, Borlänge

2 Position Mitt Föregående minnesanteckningar Bl.a. Konstitution av styrgrupp Fastställande av projektbeskrivning Redovisning från de aktiviteter som hade varit Testmätningar, instruktioner och protokoll Ligger ute på SWEPOS hemsida Mitt_Styr_mötesanteckn_060216.doc Mitt_Styr_mötesanteckn_060216.doc

3 Position Mitt Nytt sedan förra mötet 2 nya tjänster sedan 1 april –GPS + GLONASS - korrektioner –Nätverks – DGPS Lindesnässtationen igång sedan 8 april Sven Johansson LM Västra Götaland ny i styrgruppen Sponsorskyltar ska ut på stationerna Låneinstrument har bytts ut Satellittelefoni – GlobalStar klart med Trimble och Topcon (Leica återstår)

4 Position Mitt Driftstatus Charlottenberg –mystiska avbrott till och från –antennbyte i februari –felsökningsmottagare inkopplad –PTS kontaktades i mars, störningarna upphörde Grövelsjön –mottagarbyte i maj Lofsdalen, Hamra, Hybo –har flera gånger blivit drabbade av avbrott då Telia har haft stora transmissionsfel i Norrland i vår

5 Position Mitt Funktionsrapporter (baserat på 154 inrapporterade mättillfällen)

6 Position Mitt Användarstatistik

7 Position Mitt Användarstatistik

8 Position Mitt Användarstatistik

9 Position Mitt Resultat från testmätningar Avvikelse i plan sorterat från minsta till största

10 Position Mitt Avvikelse i höjd sorterat från minsta till största Resultat från testmätningar Avvikelse i höjd sorterat från minsta till största 95% - 63mm

11 Position Mitt Avstämning aktivitetslista Utvärderingsfas Utvärdering av funktionsrapporter och mätningar för noggrannhetskontroll samt sammanställning av lägesrapporter. Produktionsmätningsfas Tjänsten är tillgänglig för obegränsad produktionsmätning och intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och testmätningar för noggrannhetskontroll.

12 Position Mitt Svar från grupparbete / diskussion vid användarseminariet Ligger ute på SWEPOS hemsida Grupparbete_med_svar.doc

13 Position Mitt Nytt användarseminarium? Så här tyckte deltagarna…

14 Position Mitt 54 st lämnade in, varav 44 st Ja 9 st Vet ej 1 st Nej

15 Position Mitt Utvärdering av användarseminariet och önskemål från användarna till nästa gång –Bra att få träffa andra användare –Bra med tips & trix –Bra erfarenhetsutbyte genom gruppdiskussionerna –Bra med instrumetgenomgång –Längre tid till instrumentleverantörerna –Längre tid till gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte –Längre tid till utvärdering –För mycket repetition av tidigare träffar och utbildningar –Fler presentationer från användare (gärna någon från tidigare RTK-projekt) –Mer info om GSM, GPRS, 3G, täckningsområden m.m.

16 Position Mitt –Mer kommunikationsfrågor mellan GPS-mottagare och SWEPOS –Mer rapporter från testmätningarna och analyser runt dem –Mer om framtiden för Nätverks-RTK –Praktiska övningar med ”Tips & trix” –”Beting” åt deltagarna att ta med sig ett antal frågeställningar hemifrån för att få igång en gruppdiskussion –Genomgång av allmän hantering och praktisk hantering –Grupparbete med diskussion i mindre grupper –Gärna paneldebatt –Ta upp mer SWEREF 99 – frågor, för systembyte i kommuner –Det vore bra att få en överblick i slutet av projektet på vilka erfarenheter deltagarna fått samt hur långt man har kommit med stomnätssambanden –Sammanställ gärna information, tips och ev. reportage och skicka ut via mail

17 Position Mitt Nästa styrgruppsmöte? Förslagsvis i mitten/slutet av oktober

18 Position Mitt Övrigt?


Ladda ner ppt "Position Mitt Styrgruppsmöte Position Mitt 13 juni 2006 Vägverket, Borlänge."

Liknande presentationer


Google-annonser