Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTVECKLINGSPROJEKT Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar ur trygghets- och jämställdhetsperspektiv ?...........…. Varför.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTVECKLINGSPROJEKT Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar ur trygghets- och jämställdhetsperspektiv ?...........…. Varför."— Presentationens avskrift:

1 UTVECKLINGSPROJEKT Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar ur trygghets- och jämställdhetsperspektiv ?...........…. Varför kör du inte in..............?

2 Bakgrund Boverket har beslutat stödja utvecklingsprojektet ”Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar” Övergripande syfte Stärka tryggheten i stads-/tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv Mål Ta fram ett verktyg som konkret tar hänsyn till trygghets- och jämställdhetsfrågor vid fysisk planering av parkeringsanläggningar Tidplan maj - oktober 2010

3 Underlag Urval bland Parkeringsbolagets anläggningar (olika typ, ålder, storlek, placering etc.) Checklista baserad på litteraturstudier inom området Inventering i fält Identifiera kritiska faktorer i anläggningens närmiljö Identifiera brister på gångväg till målpunkter Verifiera/fylla på checklista från litteraturstudier Analys av planeringsunderlag Närmiljö Koppling till bebyggelse Närhet till service Styrning i detaljplan Trygghetsinventeringar i området Brottsstatistik Skötselnivå

4 Värderos – underlag för analys Närmiljö Koppling till bebyggelse Trygghetsinventeringar i området Styrning i detaljplan Brottsstatistik Skötselnivå Närhet till service

5 Hjälp …………………. vara med i referensgrupp …………………. delta i seminarium …………………………….……. komma med idéer och synpunkter Resultat Rapport med checklista och konkreta exempel Seminarium

6 Kontakt Roland Ahlgren 0709 – 11 76 16 roland.ahlgren@landskapsgruppen.se


Ladda ner ppt "UTVECKLINGSPROJEKT Inventering och analys av utemiljö vid Parkeringsbolagets anläggningar ur trygghets- och jämställdhetsperspektiv ?...........…. Varför."

Liknande presentationer


Google-annonser