Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Planera och åtgärda landsbygdens avlopp. Vatten och avlopp i stadsplanering 1800-talet Sverige-urbanisering Epidemier, hygienproblem och odör 1900-talet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Planera och åtgärda landsbygdens avlopp. Vatten och avlopp i stadsplanering 1800-talet Sverige-urbanisering Epidemier, hygienproblem och odör 1900-talet."— Presentationens avskrift:

1 Planera och åtgärda landsbygdens avlopp

2 Vatten och avlopp i stadsplanering 1800-talet Sverige-urbanisering Epidemier, hygienproblem och odör 1900-talet vattentoaletter infördes, avloppsvatten i kulvertar Koleraepedimier bekämpades barnadödligheten sjönk och var 1930 den lägsta i Europa 1950-talet vattentoalett allmän på landsbygden Vattendrag, sjöar och hav förorenades

3 Uppdrag ur Havsmiljöanslaget ”Skit inte i havet” i samarbete med kommuner ta fram metoder och planeringsunderlag för åtgärder för minskad miljöpåverkan på havsmiljön från enskilda avlopp

4 Fixa avlopp – vilka rättsregler står till buds Juridisk utbildningsmaterial över förvaltningsövergripande VA- planering. Klart september 08. Planera och åtgärda landsbygdens avlopp – ett förvaltningsövergripande ansvar Utbildningsdag om planering och åtgärdande av landsbygdens avlopp. 14 maj 2008 Verktyg för skyddsnivåbestämning och planering av åtgärder TittskåpsGIS med handledning klart sept 08 Att kommunicera ett miljöbudskap Kompetensutveckling miljökommunikation Projektinnehåll Skåne

5 Att kommunicera ett miljöbudskap Kurs som resulterar i att deltagarna ska: känna till och använda metoder som syftar till att skapa delaktighet och dialog. Utveckla förståelse för de drivkrafter, perspektiv, intressen och argument som berörda aktörer har när det gäller enskilda avlopp. känna till hur berörda aktörers förståelse för miljötillsyn kan förändras och kunna tillämpa denna kunskap i vardagen. känna till konfliktförebyggande mötesteknik och modeller för konflikthantering utveckla sin förmåga att planera för och genomföra konstruktiva samtal och överläggningar i frågor där de som berörs har olika intressen, åsikter och perspektiv. 3,4 juni 3,4 september SLU Uppsala, institutionen för miljökommunikation

6 Program - planera och åtgärda landsbygdens avlopp 09.00-09.15Länsstyrelsens vägledning om små avlopp Stefan Fahlstedt Länsstyrelsen i Skåne län 09.15-11.35Fixa avlopp – vilka rättsregler står till buds? Jonas Christensen Ekolagen Miljöjuridik 11.35-12.00Plan- och bygglagen – ett verktyg för att lösa VA- problem  Vattenplanering i översiktsplanen  Kretsloppsanpassat byggande Bengt Larsén Boverket 12.00-12.40Lunch 12.40-13.40Planering av avlopp och bedömning av skyddsnivå  Fortsättning Länsstyrelsens vägledning  Åtgärdsplaner inom vattenförvaltningen Stefan Fahlstedt Länsstyrelsen i Skåne län Emma Östensson Vattenmyndigheten Södra Östersjön 13.40-14.50System för kommunalt avlopp på landsbygden  Staffanstorps erfarenheter av inkoppling och drift av lågtrycksanläggningar  Simrishamns erfarenheter av att ta ett helhetsgrepp om landsbygdens avlopp Olle Nilsson, fd VA-chef Staffanstorp och Mårten Wärnö, MGT-teknik Jan-Bertil Hansson, VA-chef Simrishamn 14.50-15.15 15.15-15.45 15:45-16:30 Kaffe Arbetsgång vid inrättande och drift av gemensamt avlopp, exempel från Tjörns kommun Omhändertagande och användning av kretsloppsprodukter,  Klosettvatten i kretslopp  Kretsloppsprodukter, kvalitet som gödselmedel och acceptans för livsmedelsproduktion Maria Hübinette Länsstyrelsen i Västra Götaland Anna Wilhelmsson-Göthe Miljö- och Marknadschef Lunds renhållningsverk Sven-Erik Svensson SLU Alnarp

7 Uppföljningsmöte i Naturvårdsverkets Road Show Naturvårdsverket erbjuder ett extra möte i Stockholm den 3 juni. Anmälningslista finns på verkets hemsida. Anmälningstid går ut den 26 maj

8

9 kommunalt avlopp, gemensamt avlopp, enskilt avlopp, kretslopp, planera, sanera, inventera, prioritera, förbjuda, samarbeta


Ladda ner ppt "Planera och åtgärda landsbygdens avlopp. Vatten och avlopp i stadsplanering 1800-talet Sverige-urbanisering Epidemier, hygienproblem och odör 1900-talet."

Liknande presentationer


Google-annonser