Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CHAPTER 43 Animal Reproduction.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CHAPTER 43 Animal Reproduction."— Presentationens avskrift:

1 CHAPTER 43 Animal Reproduction

2 Könscellers utveckling (gametogenes)
1. ”germ cells” 2. oogonier eller spermatogonier (2n) i fostret 3. Primära oocyter/spermatocyter (2n) 4. Meios  äggceller och spermier

3 Testiklarna Består av seminifera (sädesbildande) ledare i vilka spermierna bildas Leydig-celler som producerar testosteron Sertoli-celler skyddar och ger näring åt omogna sädesceller i de seminifera ledarna Ju längre differentierad en sädescell är, desto närmare mitten (lumen) av ledaren finns den Mogna spermier frigörs i lumen

4 Spermatogenesen Primär spermatocyt (2n)  Meios I  två sekundära spermatocyter (n)  Meios II  fyra spermatider Spermatidernas cytoplasma sammanhängande Differentiering till spermier

5 Spermiernas väg ut ur testiklarna
Bitestiklarna är hårt packade ledare ovanpå testiklarna Spermierna lagras, mognar, blir rörliga och kapabla att befrukta ägget Sädesledaren lagrar mogen sperma före ejakulationen och leder från bitestiklarna till urinröret Före ejakulationen tillförs de andra komponenterna i sädesvätskan, som utsöndras av flera olika körtlar

6 Sädesvätska Basiskt sekret (försats) från Cowpers körtlar, neutraliserar urinrörets surhet och fungerar som glidmedel Ca 5% spermier Ca 60% tjockflytande, energirikt sekret från sädesblåsorna Ca 30% tunt, basiskt mjölkigt sekret från prostatan, neutraliserar pH i urinrör och slida

7 Erectile tissue = erektilvävnad
Urethra = urinrör Glans penis = ollon Scrotum = pung Epididymis = bitestikel Vas deferens = sädesledare Seminal vesicle =sädesblåsa Bulbourethral gland = Cowpers körtel

8 Oogenesen Primär oocyt --> meios I profas under fostertiden
Differentieringen kan stanna upp där i åratal Oocyten växer i storlek Meios I fullbordas asymmetriskt  en sekundär oocyt och en polkropp som tillbakabildas Hos människan sker meios II först efter befruktningen (också då bildas en polkropp)

9 Äggstockarna Innehåller primära oocyter i follikler
Några follikler mognar i varje menscykel Follikelceller ger näring åt den mognande äggcellen Den största follikeln utvecklas och äggcellen mognar till en sekundär oocyt medan de andra tillbakabildas Follikeln spricker i ägglossningen och äggcellen frigörs Follikelcellerna bildar gulkropp som producerar östrogen och progesteron Om äggcellen inte blir befruktad tillbakabildas gulkroppen

10 Äggcellens väg till livmodern
Äggcellen mognar i äggstocken till en sekundär oocyt och frigörs i kroppshålan Äggcellen fångas upp av äggledarens tratt Eventuell befruktning sker i äggledaren Zygoten transporteras till livmodern m.hj.a. cilier i äggledaren, samtidigt som den utvecklas till blastocyst Blastocysten inplanteras i livmoderslemhinnan (endometrium) Om äggcellen inte befruktats avstöts en del av livmoderslemhinnan i menstruationen

11 Ovary = äggstock Ovulation = ägglossning Corpus luteum = gulkropp Oviduct = äggledare Uterus = livmoder Cervix = livmoderhals Vagina = slida Labia majora = stora (yttre) blygdläpparna Labia minora = små (inre) blygdläpparna Hymen = mödomshinna

12 Hormonell reglering hos män
GnRH (hypotalamus  LH, FSH (hypofysen)  testosteron (Leydig-celler i testiklarna Testosteron hämmar utsöndringen av GnRH, LH och FSH  homeostas I puberteten blir hypotalamus mindre känslig för testosteron  mera testosteron produceras  ny homeostas FSH och testosteron stimulerar spermatogenesen Testosteron inducerar utvecklingen av och upprätthåller sekundära könskaraktärer

13

14 Hormonell reglering av ägglossningen och menscykeln
Balansen GnRH/LH+FSH/könshormoner fungerar i stort sett lika som hos män och puberteten inleds på liknande sätt Dessutom fungerar en positiv feedbackloop under några dagar i menscykeln FSH+LH  äggstockarna börjar producera östrogen  follikler mognar  ännu mera östrogen Östrogenet stimulerar tillväxt av livmoderslemhinnan

15 Östrogenets positiva feedback till hypotalamus sätter in  mera LH  ägglossning
Den positiva feedbacken stängs av Gulkroppen producerar östrogen och progesteron som upprätthåller livmoderslemhinnan Då gulkroppen tillbakabildas bildas inget progesteron  mens Då könshormonhalten går ner börjar hypotalamus igen producera GnRH  FSH, LH

16

17 Befruktningen Spermierna blir aktiverade då de kommit in i honans fortplantningsorgan Spermien och ägget känner igen varandra med hjälp av speciella, artspecifika molekyler Spermien tränger sig igenom äggets skyddsbarriär (zona pellucida) med hjälp av enzymer i akrosomen i spermiens spets Zona pellucida släpper inte igenom spermier av fel art Spermiens bindning till äggets cellmembran och fusion med ägget medieras av andra proteininteraktioner

18 Förhindrande av dubbelbefruktning
då spermien trängt in frigörs kalcium från ER och initierar kortikalreaktionen: ”Kortikalkroppar” i äggcellen (cortical granules) fuserar med plasmamembranen Enzymerna som då utsöndras förstör de spermieigenkännande molekylerna i zona pellucida Inducerar komplettering av meiosen

19 Hormonbalansen under graviditet
Då blastocysten inplanteras i livmoderväggen börjar hCG (human chorionic gonadotropin) produceras hGC upprätthåller gulkroppen  östrogen- och progesteronproduktionen bibehålls Dessutom producerar moderkakan östrogen och progesteron och tar så småningom över Då FSH och LH inhiberas sker inga fler ägglossningar

20 Förlossningen I slutet av graviditeten produceras mera östrogen
Detta tillsammans med att barnet tänjer på livmoderväggen och barnets huvud trycker mot livmoderhalsen utlöser värkar Dessa mekaniska stimuli ger signaler till hypotalamus som stimulerar oxytocinutsöndring från hypofysen Oxytocinet ökar värkarna, stimulerar mjölkutdrivningen och lugnar modern


Ladda ner ppt "CHAPTER 43 Animal Reproduction."

Liknande presentationer


Google-annonser