Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SLUGs Medlemsundersökning Resultat och kommentarer från studenterna 2009-09-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SLUGs Medlemsundersökning Resultat och kommentarer från studenterna 2009-09-16."— Presentationens avskrift:

1 SLUGs Medlemsundersökning Resultat och kommentarer från studenterna 2009-09-16

2 Om respondenterna 372 personer svarade på undersökningen 77 procent av dessa läser något av Lärarprogrammen 79 procent är självdefinierade kvinnor

3 Vet du hur beslut fattas i SLUG?

4 Kommentarer ”Antar att det finns någon typ av fullmäktige som bestämmer övergripande saker och en kårstyrelse som sköter den dagliga verksamheten.” ”Medlemsmöten hade varit mycket bättre. Då kan alla engagera sig och vid valda tider.” ”Det finns information att hämta, men jag har inte detta högprioriterat.” ”Jag vet inte vart jag kan läsa eller informera mig om kårens arbete överhuvudtaget.” ”Efter en termin på skolan vet jag väldigt lite.” ”Misstänker att ni har en styrelse som väljs på årsmöten eller dyl.” ”Jag har inte engagerat mig, men det ligger inte på SLUGs organsiaion utan helt hos mig själv.” ”Är inte tillräckligt intresserad tror jag.”

5 På vilket sätt har du märkt av SLUG under din utbildning?

6 Kommentarer Väldigt många kommenterar kring hur man märkt av SLUG består av att man ”tvingats betala sin kåravgift.” Andra kommentarer: ”Gratisblock utanför expeditionen.” ”Rådfrågat SLUG i juridiska frågor.” ”Information vid kursstart.” ”Köpt begagnad kurslitteratur.”

7 Vet du hur du ska gå tillväga om du behöver hjälp från SLUG?

8 Har du under HT-08 och VT-09 träffat någon studentrepresentant som informerat om studentkårens arbete?

9 Kommentarer ”På uppropet då jag började i höstas.” ”Läser halvfart och informationen var inte riktad mot oss och viktig information saknades det kunskap om.” ”Det skulle vara bra om ni var närmare studenterna än innan. Jag tror inte att det är många som känner er. Jag hörde bara av er när jag hade avgifter att betala och jag har fått något erbjudande på mejlen.” ”Vi som är äldre skulle vilja ha information som är mer anpassad åt oss.” ”Representanten kunde inte besvara våra frågor, inte ens vad det kostade att vara med vid halvfartsstudier.” ”Representanten kom efter att vi bett om det…eftersom vi undrade vart våra pengar går!” ”De första dagarna av höstterminen (min första termin) var det representanter från SLUG och presenterade sig, men sedan har jag inte stött på någon.” ”Jag tror jag vet hur man får hjälp. Skulle gissa att man går till kontoret och säger till?” ”Bara under första informationsdagen plus något litet efter någon föreläsning.”

10 Genom vilka kanaler vill du få information från SLUG?

11 Kommentarer ”Mail, TV-skärmarna samt bordstalarna är de bästa kanalerna. Och dasspappret är oslagbart.” ”Mer perosnlig information, att SLUG kommer ut lite mer i klasserna.” ”Muntlig information är alltid bäst - kanske någon föreläsning om hur det hela funkar?” ”Information ska vara lättillgänglig, men inte påträngande. Dasspappret är briljant.” ”Mail absolut, eftersom man under större delen av studietiden inte befinner sig på Pedagogen.” ”Då inte alla studerar på Pedagogen är det bra med information över nätet.” ”Informera på Humanisten. Kanske genom dasspapper eller lappar på anslagstavlorna.” ”Skilj på politisk information och information av social typ. Då kan man ta del av det man är intresserad av.” ”Dasspappret rocks!” ”TV-skärmar på Humanisten.” ”Mail vore toppen.” ”Gärna mer information på Internet. Har en tendens att glömma bort när man får information så långt i förväg som det ofta blir i Spionen.”

12 Vilken typ av arrangemang tycker du att SLUG bör ägna sig åt? ”Arbetsmiljö, föreläsningar, studenthjälp av olika slag.” ”Förbättra studenternas villkor och inte slösa pengar på fåniga aktiviteter.” ”Sådant som rör studierna, social kan man vara på egen hand.” ”Studentrepresentation och platser där studenter umgås och utbyter erfarenheter med varandra.” ”Socialt och det som rör skolan. Det de gör nu verkar funka.” ”SLUG borde arbeta för att ge studenterna en plats att träffas på. Pedagogen blir inte denna plats, sedan de flesta studenter är på spridda institutioner.” ”Inte lägga krut på fester och dylikt utan jobba mera som facket gör i arbetslivet.” ”Öppna föreläsningar och kvällskurser hade det varit roligt att få ta del av.” ”Kanske träffar, så man får träffa fler andra studenter vid sidan av studierna. Jag tror främst att det är information om vad som händer som är dålig.” ”Att förbättra villkoren för oss studenter i frågor som framför allt berör vår studiesituation. Allt ifrån att man skall kunna kräva engagerade handledare under en uppsatskurs till att lärarledda seminarier ska vara mer frekventa.”

13 Ska du vara med i SLUG även när det inte längre är obligatoriskt?


Ladda ner ppt "SLUGs Medlemsundersökning Resultat och kommentarer från studenterna 2009-09-16."

Liknande presentationer


Google-annonser