Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård Dialogforum 5 december 2011. Frågor att ta upp: HSU- seminarium Träff med politiker Granskningar Akutmottagningar Aktuellt från VG PV-kontoret:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård Dialogforum 5 december 2011. Frågor att ta upp: HSU- seminarium Träff med politiker Granskningar Akutmottagningar Aktuellt från VG PV-kontoret:"— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård Dialogforum 5 december 2011

2 Frågor att ta upp: HSU- seminarium Träff med politiker Granskningar Akutmottagningar Aktuellt från VG PV-kontoret: - HPC-vaccin - gränssnittsarbete - vårdaktörsportalen Inkomna frågor: Patientenkät Extern provtagning

3 Tidsplan justering Krav- och kvalitetsbok 2013 – följduppdrag och ev. förtydliganden 2014 – inga förändringar om ej uppenbara behov av justeringar 2015 - större genomlysning av modellen och dess delar

4 Inför 2015 Juridiska aspekter inför ny avtalsperiod Fortsatt utveckling av ersättningsmodellen Översyn av vissa delar av VG PV exempelvis: - BVC - Läkarmedverkan i Kommunal hälso- och sjukvård - Psykisk ohälsa - Kvälls- och helgöppna mottagningar - Krav för godkännande? - Medicinsk revision - FoU - Hälsofrämjande och förebyggande insatser - rehab ? - Fotvård ? - MVC ? Förutsätter lång förankringstid i god tid

5 September Uppdrags- handlingar fastställs Oktober/November Inhämta Synpunkter HSN, MAS:ar, Sjukhus, berörda Avd/förv VGR Dec/Jan Summera Analysera Simulera Föreslå Korrigeringar Mars Förankring April Uppdatera KoK Maj /Juni HSU KoK fastställs inkl ev. följduppdrag RS/RF juni Förslag process justering Krav- och kvalitetsbok

6 Inhämtning av synpunkter HSN – spegla lokala förutsättning som behöver beaktas, förtydliganden och utveckling av uppdraget Sjukhus – fånga förbättringsområden utifrån samverkan mellan vårdnivåerna ex. vanligaste gränssnittsfrågorna, SVPL, remissförfarande, samverkansformer etc. MAS – hur samverkan upplevs kring gemensamma patienter och läkarmedverkan ex. tillgänglighet akuta läkarbesök, SVPL, läkemedelsavstämning, samordningsansvar och råd & stödfunktion etc.

7 Fortsatt utveckling av VG PV (2013) 1.Konsekvenser av VG PV, skuggning primärvårdsbesök på akutmottagningar 2.Utredning kring äldre sjukas omhändertagande inom VG PV 3.Psykisk ohälsa 4.Utvärdering av nya Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer (PINT) 5.Fortsatt utveckling Ekonomi, ersättning och kostnadsansvar 6.Underlag för ställningstagande om arbetsterapi och sjukgymnastik i primärvården ska ingå i vårdval eller ej 7.Öppna jämförelser för invånare om VG PV 8.Beskrivning av uppdrag för dietister och logopeder inkl. dimensionering på primärvårdsnivå. 9.Undersöka hur hälsofrämjande och förebyggande insatser kan stimuleras och ökas i linje med nationella/regionala riktlinjer 10.Undersöka möjligheter att underlätta inlämning av diagnoser från taxeläkare

8 PA Gränssnittsarbete Aktuellt: Pilotmodell: Bröstcancerprocessen AKO – Allmänläkarkonsult Vårdaktörsportalen: Tillgängliggöra vårdprogram mm

9 PA Regional bröstcancerprocess PA ”Alla” Mammografi Ultraljud/cytologiKirurg ”0 fynd” Patientansvar PVPatientansvar Sjh Patientansvar = kostnadsansvar Välgrundad misstanke Med patientansvar följer också ansvaret att informera patienten Utförargrupp 8/12HSU jan 2012?Konsekvensbeskrivn.

10 PA Allmänläkarkonsult (AKO) Nivå 1 (26 AKO) Nivå 2 (6 st AKO-koordinatorer) Nivå 3 (1 st AKO-samordnare/ledare) Kontaktpersoner sjh (51 st) Utförargrupp 8/12HSU jan 2012?

11 PA Vårdaktörsportalen Leverans 1 – klart i januari -Regionövergripande vårdprogram och riktlinjer, inklusive medicinska riktlinjer och utökade terapiråd, flyttas över från befintliga system till dokumenthanteringsystemet. -Tillfällig webbsida som presenterar dokumenten


Ladda ner ppt "VG Primärvård Dialogforum 5 december 2011. Frågor att ta upp: HSU- seminarium Träff med politiker Granskningar Akutmottagningar Aktuellt från VG PV-kontoret:"

Liknande presentationer


Google-annonser