Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundvatten - Miljöövervakning - Regional vattenförsörjningsplan Hillevi Hägnesten Miljö- och vattenstrategiska enheten 2011-10-04.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundvatten - Miljöövervakning - Regional vattenförsörjningsplan Hillevi Hägnesten Miljö- och vattenstrategiska enheten 2011-10-04."— Presentationens avskrift:

1 Grundvatten - Miljöövervakning - Regional vattenförsörjningsplan Hillevi Hägnesten Miljö- och vattenstrategiska enheten 2011-10-04

2 Miljöövervakning av grundvatten Ny rapport på gång: Utvärdering av regional provtagning 2007-2010 (fokus bekämpningsmedel)

3 Miljöövervakning av grundvatten 119 kommunala täkter 8 enskilda brunnar 14 övriga (golfbana, industri, obsbrunn m.m). 40 grv-förekomster i jord 11 grv-förekomster i berg

4 I 1/3 av proven hittades en eller flera bekämpningsmedels- substanser Av 33 undersökta substanser återfanns 18 st 40 % av proven med fynd innehöll tillåtna substanser Fynd av bekämpningsmedel

5 Fynd inom vattenskyddsområde Kommunala täkter med fynd totalt Kommunala täkter med fynd av idag tillåtna substanser

6 Fynd indelat efter brunnsgrupp Brunnar i berg Urberg/kambrisk sandsten ii.Lerskiffer iii.Sedimentärt berg

7 Regional vattenförsörjningsplan Skåne län Vilka vattenresurser är av regional betydelse för dricksvatten- försörjningen i Skåne idag och i framtiden?

8 Detta är bara början - viktigt med kommunernas fortsatta arbete! ”Vatten- och avloppsvattenplan” Åtgärd 37 ”Kommunal vattenförsörjningsplan” ”VA-plan” ”Vattenplan”

9 Kommunernas återrapportering Åtgärd 37: vatten och avloppsvattenplaner Fråga: Har kommunen någon form av vatten- och avloppsvattenplan?


Ladda ner ppt "Grundvatten - Miljöövervakning - Regional vattenförsörjningsplan Hillevi Hägnesten Miljö- och vattenstrategiska enheten 2011-10-04."

Liknande presentationer


Google-annonser