Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjövägen – miljövägen?. Sjöfartens miljöfördelar Låg energiförbrukning vid ”normala” hastigheter Måttligt behov av infrastruktur Få bullerstörda i relation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjövägen – miljövägen?. Sjöfartens miljöfördelar Låg energiförbrukning vid ”normala” hastigheter Måttligt behov av infrastruktur Få bullerstörda i relation."— Presentationens avskrift:

1 Sjövägen – miljövägen?

2 Sjöfartens miljöfördelar Låg energiförbrukning vid ”normala” hastigheter Måttligt behov av infrastruktur Få bullerstörda i relation till transportarbetet

3 Sjöfartens miljöproblem Dåliga bränslekvaliteter Ofta obefintlig avgasrening och därmed höga halter av partiklar och NOx Medvetna eller omedevetna utsläpp av oljeförorenat spillvatten Transport av främmande organismer vid ballastvatten Giftiga bottenfärger Mycket hög energiförbrukning vid höga hastigheter Problem relaterade till verksamheten i hamn

4 Bränslet Tjockoljor med svavelhalter uppemot 4 – 5% inte ovanliga Marindiesel med lägre svavelhalter mycket dyr Inga externa krav på bränslekvalitet möjliga annat än i landnära transportkorridorer, t ex Östersjön * IMO kan dock anta egna regler för bränslen – t ex i Östersjön.

5 Avgasrening Katalysatorrening med urea mycket effektiv men används sällan i oceangående trafik. Kommer dock starkt inom Europeisk närsjöfart Vatteninjekton – s k HAM-teknik (Humid Air Motor) - kan minska NOx-produktionen Scrubberteknik utvecklas för sjöfarten men är inte kommersiellt tillgänglig

6 Styrmedel Borde man inte förbjuda fartyg som bullar för mycket, eller släpper ut för mycket? Svar: Det är i praktiken omöjligt pga internationella konventioner. Däremot kan man använda differentierade hamnavgifter.

7 Oljeutsläpp Sjöfartens ”största” miljöproblem sett till opinionen Svårt att avgöra ansvarsfrågan vid utsläpp på öppet vatten

8 Transport av främmande organismer Stora ekologiska problem kan skapas när främmande organismer släpps ut med ballastvattnet – smörbulten i Östersjön ett exempel.

9 Giftiga bottenfärger Nödvändigt att hålla skroven rena från t ex havstulpaner o andra organismer Blyhaltiga bottenfärger fortfarande vanliga i internationell sjöfart Andra beläggningar kan minska problemen

10 Hastighet och energi Energiförbrukningen ökar med kvadraten på hastigheten. ”Snabb-färjor” kan ge väsentligt högre energiförbrukning än såväl flyg som landsvägstransporter.

11 Hamnen, landnära farleder och miljön Transporter till och från hamnen Omlastning med truckar, kranar Olycksrisker Buller och vibrationer Utsläpp till luft och vatten Erosion av strandzoner


Ladda ner ppt "Sjövägen – miljövägen?. Sjöfartens miljöfördelar Låg energiförbrukning vid ”normala” hastigheter Måttligt behov av infrastruktur Få bullerstörda i relation."

Liknande presentationer


Google-annonser