Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Provtagning i Åkerströmmen. Miljöövervakning- Vårt uppdrag  Att följa storskaliga trender i miljön, positiva och negativa  Att följa upp effekten av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Provtagning i Åkerströmmen. Miljöövervakning- Vårt uppdrag  Att följa storskaliga trender i miljön, positiva och negativa  Att följa upp effekten av."— Presentationens avskrift:

1 Provtagning i Åkerströmmen

2 Miljöövervakning- Vårt uppdrag  Att följa storskaliga trender i miljön, positiva och negativa  Att följa upp effekten av nationella och regionala miljöåtgärder  Att med egna och andras undersökningar fastställa ekologisk och kemisk status i länets vattenförekomster Samt  Att använda insamlade underlag för samhällsplanering, naturvärdesbeskrivningar mm  Föreslå åtgärder som förbättrar miljötillståndet  Medverka till att utforma olika åtgärdsstrategier och planeringsunderlag

3 Provtagning i Åkerströmmen Aktuell provtagning i Åkerströmmens avrinningsområde  Vattenkemi, Garnsviken 12 ggr /år (4 ggr/år)  Vattenkemi, Sparren 1 ggr/år  Inventering av vattenväxter Garnsviken, Sparren (1/6/ÅR)  Extensiv vattenkemisk karaktärisering vid 5 stationer i vattendrag, 4ggr/år  Påväxtalger i vattendrag vid 5 stationer

4

5

6 Kväve- och fosforhalter

7

8


Ladda ner ppt "Provtagning i Åkerströmmen. Miljöövervakning- Vårt uppdrag  Att följa storskaliga trender i miljön, positiva och negativa  Att följa upp effekten av."

Liknande presentationer


Google-annonser