Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kärnan i all kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kärnan i all kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 • Formgivning har som syfte att hjälpa mottagaren att ta till sig ett innehåll
Kärnan i all kommunikation. Att med ett språk föra ett innehåll från en hjärna till minst en annan. Språket vi använder oss för att föra fram våra budskap I den här kursen är visuell formgivning.

2 … kan utformas för att väcka uppmärksamhet, underhålla, provocera eller informera
Vi kan använda oss av olika strategier för att föra fram vårt budskap. Eller för att göra vårt budskap hört.

3 Grafisk formgivning handlar om att lära sig se, för att kunna förstå, göra alternativa lösningar, jämföra och styra formgivningen. För att kunna välja olika strategier måste vi kunna förstå hur människor fungerar och vilka mekanismer som styr människors tolkningar och seene. Vi måste behärska och förstå ett visuellt språk. Det finns väldigt många “regler” för formgivning och perception. Vi måste känna till dessa för att kunna leka med och bryta mot dem.

4 Allt för att underlätta för den som skall ta emot budskapet
All grafisk fomgivning syftar till att en mottagare ska kunna ta emot budskapet. (Det betyder inte att budskapet ska vara tillgängligt för alla). Ofta har man själv en väldigt tydlig bild av vad man vill förmedla. Tyvärr så är det inte alltid alla som har samma referensramar som man själv. Ta för vana att testa er design på andra personer. Är den begriplig?

5 Färg form och bilder som kommunikationsmedel
Vilket kan kännas nytt och obekant Vi är vana vid det talade eller skrivna språket. Vissa symboler har vi lärt oss tolka. De flesta människors bildspråk ligger kvar I den åldern då de slutar rita och kommunicera med bilder. Däremot har människors förmåga tt tolka bilder blivit större.

6 Dett gör att vi missar det mesta.
I vårt moderna kommunikationssamhälle fördubblas mängden information varje år. Samtidigt har vi allt mindre tid på oss att ta till oss information som vi utsätts för. Dett gör att vi missar det mesta. Hur och varför tolkar och ser människor saker?

7 Vad är det då vi ser? Förenklat kan vi säga att vi reagerar på saker vi blir provocerade av, förundrade av, intresserade av, det som bryter ett mönster- det som sticker ut.

8 Hur vill vi se? Vi uppfostras också att känna igen och tolka bilder på ett visst sätt. Dels genom uppväxten men också som en medveten strategi från grafisk formgivare och marknadsförare. Genom att profilera visuellt kan vi få vår omgivning att känna igen en produkt eller ett företag bara genom val av typsnitt, färgskala eller bildmanér.

9 Och här är deras förlagor

10 typografi Typografi är den konst som med hjälp av bokstäver och andra tecken åskådliggör tankar och ord för ögat.

11 Formspråkets historia
typografi Historia Bokstaven Text Formspråkets historia

12 Med layout menas att lägga ut text och bild på en yta.

13 I praktiken betyder det att bestämma format, satsyta, spalter och marginaler. Men även att disponera innehållet, välja typsnitt, bildmanér, färg och papperskvalitet.

14 Grafisk kommunikation

15 Grafisk kommunikation
Grafiska signaler I det offentliga rummet.


Ladda ner ppt "Kärnan i all kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser