Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Estrar, syraanhydrider, aminer, amider Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2010 Märit Karls.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Estrar, syraanhydrider, aminer, amider Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2010 Märit Karls."— Presentationens avskrift:

1 Estrar, syraanhydrider, aminer, amider Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2010 Märit Karls

2 Vad har dessa föreningar gemensamt? De är syraderivat –betyder:………………………………………………… –innehåller acylgrupp Rita bildning av –Ester –Syraanhydrid –Amid –Alla är ex. på …………………………………….reaktioner

3 Bilden från: http://www.colonialmanormotel.com/Default.asp?ID=1183 Repetera: reaktioner i biologisk kemi

4 Esterbildning Kondensationsreaktion –Två molekyler binds ihop, H 2 O avges –Karboxylsyra + Alkohol → Ester + H 2 O Ex. 15.2 s. 461 Egenskaper? Tab. 15.3 s. 464!

5 Reaktionsmekanism s.462 visar att –OH försvinner från syran, visar att –H försvinner från alkoholen

6 Namngivning

7 Jmf propylbutanoat och butylpropanoat

8 Träna på namngivning CH 3 CO 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 CH 3 (banan) CH 3 CH 2 CH 2 CO 2 CH 2 CH 3 (ananas) CH 3 CH 2 CH 2 CO 2 CH 3

9 Esterhydrolys Motsatsen till kondensation En molekyl sönderdelas till två mha H 2 O Ex. 15.3 s. 468 Kan vara sur eller basisk

10 Syraanhydrid Karboxylsyra + karboxylsyra→ syraanhydrid Ett nytt exempel på kondensationsreaktion

11 Fosforsyra pK a H 3 PO 4 2,15 pK a H 2 PO 4 - 7,20 pK a HPO 4 2- 12,35 hur ser ”fosforsyra” ut vid pH 7,2? hur ser ”fosforsyra” ut vid pH 7,4? Rita difosforsyra och trifosforsyra

12 Pyrofosfat, PP i Jonen från difosforsyra –Jmf två karboxylsyror ger syraanhydrid Kan bilda ester med alkohol, s. 471

13 Fosfatester karboxylsyra (kol)ester Fosforsyra Fosfoester (fosfatester)

14 ADP Adenosindifosfat Fosfoester mellan adenosin och difosforsyra Fig. s. 473 Fosforsyraanhydrid- grupper är cellernas energilager

15 ATP Varför frigörs energi när ATP hydrolyseras? Vad används energin till?

16 Byggstenarna i DNA Nukleotider Esterbinding mellan hydroxylgrupp på deoxyribos och trifosforsyra Fosfatester

17 Fosfodiesterbindning Binder ihop hydroxyl grupp på en nukleotid med hydroxylgrupp på nästa nukleotid Bildar ”ryggraden” i en DNA-sträng

18 Vätebindningar mellan baser i DNA OBS! Det saknas en väte- bindning mellan G och C. Mellan vilka atomer?

19 DNA

20 Aminer

21 Namngivning Trivialnamn Propylamin Dietylamin N,N metyl,propylamin Systematiskt namn 1-aminopropan N-etyl-1-aminoetan N-metyl-1-aminopropan < TARGET="display"> < TARGET="display">

22 Medicinskt viktiga aminer

23 Neurotransmittorer Ämnen som sänder signaler mellan nerv- celler http://www.hubin.org/images/brain_pictures/postsynapse/postsynapse_schematic.jpg

24 Aminer, kemiska egenskaper Baser, pK b ~ 3

25 Vätebindningar Fig. 7.5, s. 188 Se även fig. 16.1, s. 482

26 Aminer, fysikaliska egenskaper Tab. 16.1 s. 481 Kokpunkt Löslighet Jmf CH 3 CH 3 CH 3 NH 2 CH 3 OH M w 30 31 32 kp(ºC)-89 -6 65 OBS! feltryck s. 481 H 3 NH 2 skall naturligtvis vara CH 3 NH 2 H 3 OH skall naturligtvis vara CH 3 OH LÄS!

27 Amider Kondensationsreaktion mellan Karboxylsyra och amin Ex. peptidbindningar mellan aminosyror i proteiner


Ladda ner ppt "Estrar, syraanhydrider, aminer, amider Biologisk kemi, 7,5p KTH Vt 2010 Märit Karls."

Liknande presentationer


Google-annonser