Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hud- och mjukdelsinfektioner

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hud- och mjukdelsinfektioner"— Presentationens avskrift:

1 Hud- och mjukdelsinfektioner
Anna-Karin Larsson Infektionsenheten Helsingborg

2 10 % av antibiotikarecept i primärvården förskrivs för behandling av hud-och mjukdelsinfektioner.
Vanligaste diagnos (STRAMAs diagnos- och receptundersökning vuxna- bensår, erysipelas barn- impetigo, sårinfektion

3 Bakterier vid hudinfektioner
Streptokocker (GAS) Stafylokocker (S.Aureus)

4 Antibiotika vid hudinfektioner
Kåvepenin- Streptokocker Heracillin- Stafylokocker, blandinfektioner Dalacin- vid typ 1 allergi (anafylaxi) påverkan på tarmflora Fucidin- vid typ 1 allergi, stafylokocker

5 Bensår

6 Bakterier i sår Kolonisation Penetration Proliferation Invasion

7 Kolonisation - infektion
Ett sår är aldrig bakteriefritt! egna floran smitta från omgivningen Bakteriers benägenhet att orsaka sårinfektion (virulensfaktorer) Toxiner, ytproteiner, kapsel Människans försvar mot infektioner generellt nedsatt immunförsvar: steroidbehandling, lymfom, diabetes lokalt nedsatt immunförsvar: diabetes, nedsatt blodcirkulation Kvarvarande död vävnad

8 Behandling Kompressionsbehandling Tvätta med vatten Sårrevision vb
Arteriell insuff?

9 när såret är infekterat!
Tag sårodling när såret är infekterat!

10 Antibiotikabehandla en patient med symtom
inte ett odlingssvar!

11 Sår i normal läkning kan vätska och ha
gula beläggningar. Rodnad pga hydrostatiskt eksem, ischemi

12 Odlingsfynd Streptococcus pyogenes – alltid behandling
Grupp A Streptokocker (GAS), ß-hemolytiska streptokocker (erytrogent toxin) erysipelas: snabb utbredning av rodnad utmed lymfkapillärerna lymfangit: rodnad utmed lymfbanorna (“blodförgiftning”) Staphylococcus aureus – behandling ibland tjockt, gult sekret lokalt (koagulas).

13 Antibiotika - när? Djup sårinfektion Erysipelas (streptokocker)
Risk för spridning till viktiga organ Risk för spridning till senor, leder, proteser Feber och allmänpåverkan Patienter med sämre försvar mot infektioner Ej ytlig hudinfektion eller kolonisation

14 Antibiotikaval Kåvepenin® 1-1,6gx3 streptokockinfektioner
Heracillin® 750 mg-1gx3 rena stafylokockinfektioner och blandinfektion med streptokocker Dalacin® 300mgx3 vid penicillinallergi Fucidin® 250mg 1-2x3 vid penicillinallergi

15 Behandlingstid Bör hållas kort! 7-10 dagar

16 Terapisvikt ? - att överväga innan antibiotikabyte
Dåligt avflöde? Venös insufficiens, stram vävnad? Når antibiotika fram? Nedsatt arteriell cirkulation? Djup infektion? Kirurgisk dränering? Abscess, osteit? Bakomliggande sjukdom

17 Varför inte antibiotika?
Normala bakteriefloran slås ut och därmed en del av infektionsförsvaret ingen sund konkurrens i såret goda bakterier som producerar baktericida ämnen tas bort nya mer virulenta bakterier tar plats Biverkningar antibiotika-associerad diarré i 30% allergiska reaktioner Resistenta bakterier!

18 Impetigo

19 Icke bullös- Gulaktiga såriga utslag vanligen kring näsa och mun. Honungsfärgade krustor. Streptokocker, S. Aureus. Bullös- Eksemliknade förändringar med blåsor som går över i sårytor. S. aureus. Inga krustor. Beh- Ta bort skorpa, tvätta med tvål och vatten. Ev. Mikrocid. Nytt preparat AltargoR (Retapamulin). Ges 2 ggr dagligen i 5 dagar. Topikalt antibiotikum med ny verkningsmekanism (50S ribosomen) Utbredda fall T. Heracillin. Kåvepenin vid streptokocker.

20

21 Follikulit Furunkel Karbunkel Små pustler vid hårsäck
Djupare hårsäcksinfektion med abscess-bildning Karbunkel Sammansmältning av flera furunklar

22 Etiologi- Staph aureus
Behandling Vid ytliga infektioner i första hand rengöring, t ex baddning med Klorhexidinsprit. Vid abscessbildning incision och dränage. Antibiotikaindikation Utbredda infektioner eller spridning till omgivande vävnad, lymfangit/lymfadenit, feber. OBS! Infektioner i ansikte och lednära ökar antibiotikaindikationen. Antibiotikaval Förstahandspreparat: Heracillin gx dagar Pc-allergi: Dalacin 300mgx3 alt Fucidin 250mg1-2x3

23 Furunkulos Recidiverande furunklar
Virulent S.Aureus-stam har i regel koloniserat näsan. Tvättning med klorhexidinhaltig tvål dagligen + Microcid i näsan 2-3 ggr/dag i 2 veckor samtidigt med sanering av hemmiljö kan prövas. Går alltid över med tiden.

24 Erysipelas

25 Akut insättande feber, frossa, allmänpåverkan.
Skarpt avgränsad ytlig infektion med intensiv rodnad som sprider sig successivt. Svullnad, ömhet, värmeökning. Vanligt med blåsbildning. Etiologi- Streptokocker vanligen GAS.

26 Diffdiagnos- Trombos, flegmone (diffust avgränsat, inte så rött, smetigt sår, S.Aureus), hydrostatiskt eksem, nekrotiserande fasciit. Predisponerande faktorer- lymfödem, venös insuff, sårskada, svamp mellan tårna, eksem. Beh- Bensyl-Pc 1-3gx3 iv, Kåvepenin 1-2 g x3. Tid ca 10 dagar.

27 Djurbett

28 När profylax? (Tidig antibiotikabehandling < 5 dagar) Kan övervägas vid punktionsskador (Ffa händer, ansikte). Djupa skador som ej kan exideras Immunsupprimerade patienter

29 I akuta skedet alltid täcka Pasteurella multocida
PcV Amoxicillin Doxycyklin alt Trimsulfa vid Pc-allergi Ingen stafylokocktäckning initialt de egna stafylokockerna aktuella först efter 5-7 dagar

30 Odla!

31

32


Ladda ner ppt "Hud- och mjukdelsinfektioner"

Liknande presentationer


Google-annonser