Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Http://www.youtube.com/watch?v=1mebNNtuF7c (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Http://www.youtube.com/watch?v=1mebNNtuF7c (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures."— Presentationens avskrift:

1 (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my feet" 13:00

2 Välkomna – Marhaba bikoum

3 Madeleine Eriksson 3

4 Kontraster

5 Mångkulturella Möten Definition Kultur Tvärkulturell Kompetens

6 Kultur

7 Software of the mind (Hofstede)
Kultur är en evig och livslång programmering av tankar, känslor och beteenden 7 7 7 7

8 Programmeringen börjar:
Familjen, Grannarna, Skolan, Ungdomsgrupper, Arbetsplatsen, Samhället... 8 8 8 8

9 KULTURER VARIERAR: Land Region Religion Generation Företag Yrke 9 9 9

10 The Cultural Iceberg Värderingar Beteende Uppfattning
10 % Lätt att se Vad jag gör Beteende Uppfattning Vad jag tänker Attityder & Normer Vad jag känner Värderingar 10 10

11 När en kultur är lyckad blir våra värderingar normer.
Tar tid 11 11 11 11

12 Tvärkulturell Kompetens

13 En kontinuerlig process som ger oss förståelse för:
1) vår egen och andras kulturella bakgrund 2) varför andra personer handlar som de gör 13

14 Lärandeprocess 8 steg Introduktion Lär dig mer Testa Feedback
Reflektion & justering Genomförande

15 Tvärkulturell Kompetens
Steg 1: Rädsla 15

16 och känner oss därför hotade när våra värderingar ifrågasätts
Eftersom prövningen av våra värderingar överlåtits till andra har vi ingen kontroll över den egna värderingsprocessen 16

17 Vår rädsla för det okända
17

18 Byt rädslan för det okända mot nyfikenhet

19 Tvärkulturell Kompetens
Steg 2: Mentalisering 19

20 Att förstå sig själv är att förstå andra
20 20 20

21

22 TRADITIONELLA VÄRDERINGAR: SEKULÄRA – RATIONELLA VÄRDERINGAR:
religionen är viktig, starka familjeband, accepterar makt, emot abort, skilsmässa, dödshjälp och självmord. SEKULÄRA – RATIONELLA VÄRDERINGAR: Tvärtom traditionella värderingar ÖVERLEVNADS VÄRDERINGAR: Fokuserar ekonomisk och fysisk säkerhet. Låg tolerans och förtroendenivå. INDIVIDUELLA VÄRDERINGAR: Prioriterar miljö frågor, växande tolerans för invandrare, homosexuella, och andra jämställhetsfrågor. Efterfrågar större del i beslutstagande och politiska frågor

23 Individuella värderingar
Sekulära/Rationell Traditionella värderingar Överlevnadsvärderingar Individuella värderingar

24 http://www. socialamedier

25 Tvärkulturell Kompetens
Steg 3: Karaktär 25

26 Vår personlighet influerar vår kapacitet att förstå andras kultur
26 26 26 26

27 Personlighets faktorer
Intresse i andra Utåtriktad Medvetenhet Självkännedom Anpassningsförmåga Social kompetens Respektfull Empati och förståelse Motivation Flexibilitet 8/3/2011 11:45

28 Tvärkulturell Kompetens
Steg 4: Perspektiv 28

29 ljlkjlkjölhkhkj Var är Sverige ? 29 29 29

30 ljlkjlkjölhkhkj 30 30 30

31 ljlkjlkjölhkhkj 31 31 31

32 ljlkjlkjölhkhkj 32 32 32

33

34 Varför ska norr alltid vara uppåt ?

35

36 Hur ”dom” ser på ”oss” ? Tidspressade Kravpressade Strikta
Verkar inte ha kul Kallt socialt klimat Korrekta Organiserade 09:30 36

37 Tvärkulturell Kompetens
Steg 5: Etik 37

38 Din eller min kultur?

39 Finns inte Bara olika 39

40 Tvärkulturell Kompetens
Steg 6: Kommunikation 40

41 KOMMUNIKATION normer/värderingar ENDAST 7 %

42 Hög & Låg kontext kulturer

43 Låg Hög Få ord som väljs med omsorg Exakt, tydligt och rakt budskap
Säger det man menar Mål = skicka meddelanden, utbyta information, fakta och åsikter Skrivet & talat ord är viktigast Icke verbala aspekter är mindre viktiga - Svårt läsa kroppsspråk Står längre ifrån varandra Nyanserade, indirekta och subtila ord Se bakom orden - lyssna,tolka Kontextuella ledtrådar Mål = bygga långa relationer med starka band som gör att man förstår varandra Icke verbalt är viktigt - Kroppsspråket, situationen, relationen, sammanhang Space - står nära varandra https://www.youtube.com/watch?v=qaeP2aG2-04 13:50

44 Tvärkulturell Kompetens
Steg 7: Jämföra värderingar 44

45 Värdering 1: Makt

46 PDI ljlkjlkjölhkhkj I vilken utsträckning mindre mäktiga medlemmar i en grupp förväntar sig och accepterar att makt fördelas ojämlikt 46

47 PDI 0 (31) 100 (80) BNP relaterat - Jämlikt samhälle
0 (31) 100 (80) - Jämlikt samhälle - Föräldrar & barn jämlika - Elever och lärare jämlika - Platta organisationer - Manuellt arbete lika status - Oftast låg korruption - Makt = kunnighet & position - Ålder - Litar på varandra - Man förväntar sig orättvisa - Föräldrar förväntar sig lydnad - Elever respekterar lärare - Hierarkiska organisation/diktatur - Manuellt arbete lägre status - Oftast hög korruptionsnivå - Makt = kontakter, familj & tradition - Ålder = respekt - Känner sig osäkra på varandra 14:10

48 Värdering 2: Kollektivism

49 Individualism Kollektivism
Den grad till vilken individer förväntar sig välja sina egna associationer eller agera som medlemmar av en livslång grupp Kollektivism

50 Individualistiskt vs Kollektivt samhälle
BNP relaterat Staten är ditt ryggstöd Mina tillgångar är mina Vänskap är viktigt Inga kriterier för framtida make(a) Extroverta individer Högre mänskliga rättigheter Förväntas ha egen åsikt Familjen är ditt ryggstöd Jag delar med min familj Vänskap kan undvaras En brud ska vara ung och maken rik Introverta individer Lägre mänskliga rättigheter Åsikter är bestämda av gruppen 14:30

51 Kaffe paus i 1800 sekunder https://www.youtube.com/watch?v=TyZEwpDPCCw
14:30

52 Värdering 3: Osäkerhetsundvikande
15:00

53 Uncertainty Avoidance UAI
Den utsträckning i vilken medborgare hanterar stress genom att minimera osäkerhet. Kulturer med höga värden föredrar regler (religion, lagar..) och strukturerade sociala sammanhang ljlkjlkjölhkhkj 53

54 Låg UAI Mindre oroliga länder mindre uttrycksfyllda, aggressiva man visar inte sina känslor
Hög UAI Oroliga länder visade sig mer uttrycksfulla man talar med händer och hög röst

55 Låg UAI Hög UAI Osäkerhet = normalt Hög stress tolerans
Inga regler kring ”smuts” & tabu Osäkerhet är ett hot Låg stress tolerans Strikta regler kring ”smuts” & tabu Mindre oro kring hälsa Fler hjärtattacker Annorlunda är spännande Kreativitet & innovationer Oro för hälsa Färre hjärtattacker Annorlunda är farligt Avsaknad av kreativitet Öppen struktur i skolan Läraren kan säga ” jag vet inte” Läraren involverar föräldrarna Strukturera inlärningssituation En Läraren har alla svar Läraren informerar föräldrarna 15:20

56 Tvärkulturell Kompetens
Steg 8: Kunskapsinhämtning 15:20 56

57 Kunskapsinhämtning om den kultur vi möter
Arabvärlden: Definition arabvärlden Begreppsutredning Den arabiska kvinnan 57

58 Definition arabvärlden
58

59 Definition Arabvärlden
Etniskt ursprung: Arabiska halvön Religion: muslim, kristen, jude Språk: arabiska (skrivet/talat) 59

60 Arab Unionen 60

61 Begreppsutredning 61

62 Muslim = utövare av islam
Islam = religionen Muslim = utövare av islam 62

63 Islamism Politisk islam = bred politisk rörelse med olika förgrening-ar (1900-talet, muslimska brödrarskapet, Hizbuth Tahar) Införa Shaaria Finansieras av Qatar och Saudi Arabien. Finns fundamentalistisk teokratisk & sekulär inriktning. 63 63

64 Jag är muslimsk arab islam är min tro men jag avskyr islamism
15:35

65 Jihadister – Protest mot västvärlden
Al Qaida Daesh Khorasan Extremister rekryteras bland utslagna, fattiga & misslyckad integration. Extremism & moskéer

66 En fundamentalistisk arabvärld
Å ena sidan: En fundamentalistisk arabvärld 66

67 Å andra sidan: Rörelser för sekularism, demokrati och nytänkande i den muslimska världen
67

68 Den arabiska kvinnan / eller frågestund?
Klädsel Utbildning Arbete Familjen I samhället Den arabiska kvinnan / eller frågestund? 15:40 68

69 Den arabiska kvinnan Klädsel 69

70 Var krävs klädkod för kvinnor ?
- Klädkod krävs - Specifik klädsel efterfrågas - Begränsad efterfrågan på specifik klädsel - Kulturen som rättesnöre – ovanligt med slöja

71 Hur anser befolkningen att kvinnan bör klä sig officiellt ?

72 Burka/Niqab – religion eller kultur?

73 Hijab/Chandor Religion eller kultur ?

74

75 Den arabiska kvinnan Utbildning 75

76 Al –Fanar media ( News & opinion about higher education )

77 Universiteten har olika uttryck i olika länder
Saudi Arabien: separeras killar & tjejer

78 Den arabiska kvinnan Arbete 78

79 Tunisien: Förövrigt: - Stor medelklass
- De flesta kvinnor ute i arbetslivet - Föredrar kvinnor - Lönen Förövrigt: -Hög arbetslöshet efter revolutionen

80 Vilka länder ligger i toppen ?

81 World Economic Forum Sheika Lubna Al Qasimi Handelsminister UAE

82 Den arabiska kvinnan Familjen 82

83 Mannens roll, välja pojkvän, mannens släktingar, skönhet
83

84 Den arabiska kvinnan Ställning i samhället 15:30 84

85 Våldtäkter, analfabetism, könsstympning, arbetssituation, änkor, påtvingad prostitution, rösträtt Source: Thomson Reuters Foundation - Tue, 12 Nov :01 AM

86 Frågor 15:50

87

88 Ha en bra fortsättning på dagen
https://www.youtube.com/watch?v=S5wDVA9gDxg 88


Ladda ner ppt "Http://www.youtube.com/watch?v=1mebNNtuF7c (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures."

Liknande presentationer


Google-annonser