Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my."— Presentationens avskrift:

1 (Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my feet" http://www.youtube.com/watch?v=1mebNNtuF7c 13:00

2 Välkomna – Marhaba bikoum

3 Madeleine Eriksson

4 Kontraster

5 Mångkulturella Möten Definition Kultur Tvärkulturell Kompetens

6 Kultur

7 7 Kultur är en evig och livslång programmering av tankar, känslor och beteenden Software of the mind (Hofstede)

8 8 Programmeringen börjar: Familjen, Grannarna, Skolan, Ungdomsgrupper, Arbetsplatsen, Samhället...

9 9 KULTURER VARIERAR: Land Region Religion Generation Företag Yrke

10 Beteende Attityder & Normer Värderingar Uppfattning Vad jag känner Vad jag tänker Lätt att se The Cultural Iceberg Vad jag gör 10 %

11 När en kultur är lyckad blir våra värderingar normer. 11 Tar tid

12 Tvärkulturell Kompetens

13 En kontinuerlig process som ger oss förståelse för: 1) vår egen och andras kulturella bakgrund 2) varför andra personer handlar som de gör

14 Lärandeprocess 8 steg Introduktion Lär dig mer Testa Feedback Reflektion & justering Genomförande

15 Steg 1: Rädsla Tvärkulturell Kompetens

16 Eftersom prövningen av våra värderingar överlåtits till andra har vi ingen kontroll över den egna värderingsprocessen och känner oss därför hotade när våra värderingar ifrågasätts

17 Vår rädsla för det okända

18 Byt rädslan för det okända mot nyfikenhet

19 Steg 2: Mentalisering Tvärkulturell Kompetens

20 Att förstå sig själv är att förstå andra 20

21 http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp www.bikupan.s e

22 www.bikupan.s e http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp TRADITIONELLA VÄRDERINGAR: religionen är viktig, starka familjeband, accepterar makt, emot abort, skilsmässa, dödshjälp och självmord. SEKULÄRA – RATIONELLA VÄRDERINGAR : Tvärtom traditionella värderingar ÖVERLEVNADS VÄRDERINGAR: Fokuserar ekonomisk och fysisk säkerhet. Låg tolerans och förtroendenivå. INDIVIDUELLA VÄRDERINGAR: Prioriterar miljö frågor, växande tolerans för invandrare, homosexuella, och andra jämställhetsfrågor. Efterfrågar större del i beslutstagande och politiska frågor

23 Traditionella värderingar Sekulära/Rationell I ndividuella värderingar Överlevnadsvärderinga r

24 http://www.socialamedier.com/2014/01/17/sverige-ar-unikt-varldskartor-som-visar- hur/

25 Steg 3: Karaktär Tvärkulturell Kompetens

26 Vår personlighet influerar vår kapacitet att förstå andras kultur 26

27 Personlighets faktorer 8/3/2011  Intresse i andra  Utåtriktad  Medvetenhet  Självkännedom  Anpassningsförmåga  Social kompetens  Respektfull  Empati och förståelse  Motivation  F lexibilitet 11:45

28 Steg 4: Perspektiv Tvärkulturell Kompetens

29 Var är Sverige ?

30

31

32

33

34 Varför ska norr alltid vara uppåt ?

35

36 Hur ”dom” ser på ”oss” ? Tidspressade Kravpressade Strikta Verkar inte ha kul Kallt socialt klimat Korrekta Organiserade 09:30

37 Steg 5: Etik Tvärkulturell Kompetens

38 Din eller min kultur?

39 Finns inte Bara olika

40 Steg 6: Kommunikation Tvärkulturell Kompetens

41 KOMMUNIKATION normer/värderingar ENDAST 7 %

42 Hög & Låg kontext kulturer

43 Få ord som väljs med omsorg Exakt, tydligt och rakt budskap Säger det man menar Mål = skicka meddelanden, utbyta information, fakta och åsikter Skrivet & talat ord är viktigast Icke verbala aspekter är mindre viktiga - Svårt läsa kroppsspråk Står längre ifrån varandra Nyanserade, indirekta och subtila ord Kontextuella ledtrådar Se bakom orden - lyssna,tolka LågHög Mål = bygga långa relationer med starka band som gör att man förstår varandra Icke verbalt är viktigt - Kroppsspråket, situationen, relationen, sammanhang … Space - står nära varandra 13:50 https://www.youtube.com/watch?v=qaeP2aG2- 04

44 Steg 7: Jämföra värderingar Tvärkulturell Kompetens

45 Värdering 1: Makt

46 PDI I vilken utsträckning mindre mäktiga medlemmar i en grupp förväntar sig och accepterar att makt fördelas ojämlikt

47 - Man förväntar sig orättvisa - Föräldrar förväntar sig lydnad - Elever respekterar lärare - Hierarkiska organisation/diktatur - Manuellt arbete lägre status - Oftast hög korruptionsnivå - Makt = kontakter, familj & tradition - Ålder = respekt - Känner sig osäkra på varandra - Jämlikt samhälle - Föräldrar & barn jämlika - Elever och lärare jämlika - Platta organisationer - Manuellt arbete lika status - Oftast låg korruption - Makt = kunnighet & position - Ålder - Litar på varandra PDI 0 (31) 100 (80) BNP relaterat 14:10

48 Värdering 2: Kollektivism

49 Individualism Kollektivism Den grad till vilken individer förväntar sig välja sina egna associationer eller agera som medlemmar av en livslång grupp

50 Individualistiskt vs Kollektivt samhälle Staten är ditt ryggstöd Mina tillgångar är mina Vänskap är viktigt Inga kriterier för framtida make(a) Extroverta individer Högre mänskliga rättigheter Förväntas ha egen åsikt Familjen är ditt ryggstöd Jag delar med min familj Vänskap kan undvaras En brud ska vara ung och maken rik Introverta individer Lägre mänskliga rättigheter Åsikter är bestämda av gruppen 14:30 BNP relaterat

51 Kaffe paus i 1800 sekunder https://www.youtube.com/watch?v=TyZEwpDPCCw14:30

52 Värdering 3: Osäkerhetsundvikande 15:00

53 Kulturer med höga värden föredrar regler (religion, lagar..) och strukturerade sociala sammanhang Uncertainty Avoidance UAI Den utsträckning i vilken medborgare hanterar stress genom att minimera osäkerhet.

54 Hög UAI Oroliga länder visade sig mer uttrycksfulla man talar med händer och hög röst Låg UAI Mindre oroliga länder mindre uttrycksfyllda, aggressiva man visar inte sina känslor

55 Låg UAI Hög UAI Osäkerhet = normalt Hög stress tolerans Inga regler kring ”smuts” & tabu Osäkerhet är ett hot Låg stress tolerans Strikta regler kring ”smuts” & tabu Mindre oro kring hälsa Fler hjärtattacker Annorlunda är spännande Kreativitet & innovationer Oro för hälsa Färre hjärtattacker Annorlunda är farligt Avsaknad av kreativitet Öppen struktur i skolan Läraren kan säga ” jag vet inte” Läraren involverar föräldrarna Strukturera inlärningssituation En Läraren har alla svar Läraren informerar föräldrarna 15:20

56 Steg 8: Kunskapsinhämtning Tvärkulturell Kompetens 15:20

57 Kunskapsinhämtning om den kultur vi möter Arabvärlden: Definition arabvärlden Begreppsutredning Den arabiska kvinnan

58 Definition arabvärlden

59 Språk: arabiska (skrivet/talat) Etniskt ursprung: Arabiska halvön Religion: muslim, kristen, jude Definition Arabvärlden

60 Arab Unionen

61 Begreppsutredning

62 Islam = religionen Muslim = utövare av islam

63 Politisk islam = bred politisk rörelse med olika förgrening- ar (1900-talet, muslimska brödrarskapet, Hizbuth Tahar) Islamism Finns fundamentalistisk teokratisk & sekulär inriktning. Finansieras av Qatar och Saudi Arabien. 63 Införa Shaaria

64 Jag är muslimsk arab islam är min tro men jag avskyr islamism 15:35

65 Jihadister – Protest mot västvärlden Extremister rekryteras bland utslagna, fattiga & misslyckad integration. Extremism & moskéer Al Qaida Daesh Khorasa n

66 Å ena sidan: En fundamentalistisk arabvärld

67 Å andra sidan: Rörelser för sekularism, demokrati och nytänkande i den muslimska världen

68 Den arabiska kvinnan / eller frågestund? 15:40 Klädsel Utbildning Arbete Familjen I samhället

69 Den arabiska kvinnan Klädse l

70 - Klädkod krävs - Specifik klädsel efterfrågas - Begränsad efterfrågan på specifik klädsel - Kulturen som rättesnöre – ovanligt med slöja Var krävs klädkod för kvinnor ?

71 Hur anser befolkningen att kvinnan bör klä sig officiellt ?

72 Burka/Niqab – religion eller kultur?

73 Hijab/Chandor Religion eller kultur ?

74

75 Den arabiska kvinnan Utbildnin g

76 Al –Fanar media ( News & opinion about higher education )

77 Saudi Arabien: separeras killar & tjejer Universiteten har olika uttryck i olika länder

78 Den arabiska kvinnan Arbet e

79 Tunisien: - Stor medelklass - De flesta kvinnor ute i arbetslivet - Föredrar kvinnor - Lönen Förövrigt: -Hög arbetslöshet efter revolutionen

80 http://www.arabianbusiness.com/100-most- powerful-arab-women-2012-448295.html Vilka länder ligger i toppen ?

81 Sheika Lubna Al Qasimi Handelsminister UAE World Economic Forum

82 Den arabiska kvinnan Familjen

83 Mannens roll, välja pojkvän, mannens släktingar, skönhet

84 Den arabiska kvinnan 15:30 Ställning i samhället

85 ¦ Våldtäkter, analfabetism, könsstympning, arbetssituation, änkor, påtvingad prostitution, rösträtt http://www.trust.org/item/20131111115632-hn9t2/?source=hptop Source: Thomson Reuters Foundation - Tue, 12 Nov 2013 12:01 AM

86 Frågor 15:50

87 http://www.xenaconsulting.se /

88 Ha en bra fortsättning på dagen https://www.youtube.com/watch?v=S5wDVA9gDx g


Ladda ner ppt "(Mahatma Gandhi) "Let my house not be walled on four sides, let all the windows be open, let all the cultures blow in but let no culture blow me off my."

Liknande presentationer


Google-annonser