Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIVSLÅNGT LÄRANDE 2.0 Petri Salo Professor in Adult Education.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIVSLÅNGT LÄRANDE 2.0 Petri Salo Professor in Adult Education."— Presentationens avskrift:

1 LIVSLÅNGT LÄRANDE 2.0 Petri Salo Professor in Adult Education

2 LIVSLÅNGT LÄRANDE 2.0 Petri Salo Professor in Adult Education

3 DET LIVSLÅNGA LÄRANDETS LANDSKAP 2010 DET NYA FÖRÄNDRING UTVECKLING FRAMGÅNG VISION MISSION STRATEGI PROFILERING INTERNATIONALISM KUNSKAPSEKONOMI STRUKTUR KVANTITET TOPPENHET LÄRANDEMÅL KONKURRENS FRIA MARKNADER GENOMSTRÖMNING RESULTAT PRODUKTIVITET ANTINGEN-ELLER FORTBILDNING LEDARSKAP CENTER

4 DET LIVSLÅNGA LÄRANDETS LANDSKAP 2010 ??? http://www.princeton.edu/~hos/h398/398syl.html Technologies and Their Societies: Historical Perspectives Professor Michael S. Mahoney PRINCETON UNIVERSITY - DEPARTMENT OF HISTORY T.ex. kunskapsfabriken Åbo Akademi Det ser mörkt ut.... In the Black Box

5 t.ex. i jämförelse med Ivy League universitetet Princeton

6 Happy Hacking

7 DET LIVSLÅNGA LÄRANDETS LANDSKAP 2010 DET NYA FÖRÄNDRING UTVECKLING FRAMGÅNG VISION MISSION STRATEGI PROFILERING INTERNATIONALISM KUNSKAPSEKONOMI STRUKTUR KVANTITET TOPPENHET LÄRANDEMÅL KONKURRENS FRIA MARKNADER GENOMSTRÖMNING RESULTAT ANTINGEN-ELLER FORTBILDNING LEDARSKAP CENTER ANCIENT HISTORY !

8 Vaddå Varifrån Vem initierat För vad Hur Varför På vilka villkor Vad berör För vem Med vilka följder Form eller innehåll Struktur eller kultur FÖRÄNDRING ?

9 Ledarskap Planering&Kontroll Utförande Lärande&Kunskap     ORGANIZATION TRIBE

10 Learning as collective meaning making and identity construction as practising a practice

11 Teori eller praktik Ledning eller planering eller utförande ANTINGEN-ELLER Statiskt, veta Rätt eller fel Utbildning Struktur Lärare – ledare Innehåll (utfall) Yttre motivation (lön) Yrkesidentitet, stolthet Utvärdering = konstatera Teori och praktik Ledning&planering&utförande BÅDE-OCH Dynamiskt, kunna Både rätt och fel Inlärning-i-arbete/yrkesprov Kultur Tutor – mentor Form (kontext) Inre motivation (lärande) Flytande identitet Utvärdering = förutse

12 Teori eller praktik Ledning eller planering eller utförande ANTINGEN-ELLER Statiskt, veta Rätt eller fel Utbildning Struktur Lärare – ledare Innehåll (utfall) Yttre motivation (lön) Yrkesidentitet, stolthet Utvärdering = konstatera Teori och praktik Ledning&planering&utförande BÅDE-OCH Dynamiskt, kunna Både rätt och fel Inlärning-i-arbete/yrkesprov Kultur Tutor – mentor Form (kontext) Inre motivation (lärande) Flytande identitet Utvärdering = förutse PROSUMERS TEACHDENTS

13 Från grafosfär till videosfär

14

15 Du har tappat ditt ord och din papperslapp, du barfotabarn i livet. Så sitter du åter på handlarns trapp och gråter så övergivet. Vad var det för ord-var det långt eller kort, var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu-förrn vi föser dej bort, du barfotabarn i livet. - Nils Ferlin

16 På jakt efter den försvunna papperslappen

17 SOCIALT OCH IDENTITETSKAPITAL LIVSKVALITET OCH LIVSLÄNGD

18 FAITH POPCORN TRENDS 2010 99 LIVES: Too fast a pace, too little time, causes societal schizophrenia and forces us to assume multiple roles. ANCHORING: A reaching back to our spiritual roots, taking what was secure from the past in order to be ready for the future. ATHMOSFEAR: Polluted air, contaminated water and tainted food stir up a storm of consumer doubt and uncertainty. BEING ALIVE: Awareness that good health extends longevity and leads to a new way of life. CASHING OUT: Working women and men, questioning personal/career satisfaction and goals, opt for simpler living. CLANNING: Belonging to a group that represents common feelings, causes or ideals; validating one’s own belief system. COCOONING: The need to protect oneself from the harsh, unpredictable realities of the outside world. DOWN AGING: Nostalgic for their carefree childhood, baby boomers find comfort in familiar pursuits and products from their youth EGONOMICS: To offset a depersonalized society, consumers crave recognition of their individuality. EVEOLUTION: The way women think and behave is impac-ting business, causing a marketing shift away from a hierarchical model toward a relational one. FANTASY ADVENTURE: Modern age whets our desire for roads untaken. FUTURETENSE: Consumers, anxiety-ridden by simultaneous social, economic, political and ethical chaos, find themselves beyond their ability to cope today or imagine tomorrow. ICON TOPPLING: A new socioquake transforms mainstream America and the world as the pillars of society are questioned and rejected. PLEASURE REVENGE: Consumers are having a secret bacchanal. They’re mad as hell and want to cut loose again. SAVE OUR SOCIETY: The country rediscovers a social conscience of ethics, passion and compassion. SMALL INDULGENCES: Stressed-out consumers want to indulge in affordable luxuries and seek ways to reward themselves. VIGILANTE CONSUMER: The consumer manipulates marketers and the marketplace through pressure, protest and politics.

19 FAITH POPCORN TRENDS 2010 HÅLLBARHET: MÄNNISKA – MILJÖ SPIRITUALITET - EXISTENTIALISM TILLHÖRIGHET - TRYGGHET JÄMLIKHET - INDIVIDUALITET NÖJE FANTASI MEDVETENHET

20 Vad är vuxenpedagogik? Systematisk och förutsättningslös studie av de vuxna människors verksamhet, lärande och utveckling i diverse sammanhang (familj, lokalsamhälle, arbete, samhälle) under hela levnadsloppet Analys av de historiska, kulturella, sociala och politiska villkoren och förutsättningarna och villkoren för meningsskapande genom vuxnas lärande VUXENHET?

21 Studiecirkeln definieras som ett möte, ett samtal eller en dialog mellan jämbördiga parter som lär sig och utveck-las genom att formulera och ge uttryck för sina egna upplevelser, erfarenheter och synpunkter samt genom att ta del av andras erfarenheter och synsätt. Studiecirkeln = ett vuxenpedagogiskt ideal

22 SOCIAL LIFELONGACTIVE CAPITAL CITIZENSHIP LEARNING Popular and community education Adult and continuing education Från folkbildning i närsamhällen till fortlöpande kompetensutveckling

23 Det livslånga lärandets sammanhang NONFORMELLA Arbetslivet Produktion/marknad INFORMELLA Fritid Kultur Spontant i vardagen FORMELLA Utbildningssystem Samhälle

24 ARBETSLIVETVUXENUTBILDNING @ Deltagande i vuxenutbild- ningsorganisationers verk- samhet (motiv/hinder) @ Rekrytering @ Nyttan och effekterna av deltagande @ Studieidentiteter @ Undervisning och inlärning @ Lärarroller och identiteter Validering @ Personalutveckling @ Lärande organisationer @ Lärande-i-arbete @ Handledning, mentorskap @ Tyst kunskap @ Kunnande, kompetens, expertis, yrkesidentitet

25 SOCIALT KAPITAL Nätverk, föreningsliv, familjen, vänner Social dimension IDENTITETSKAPITAL Självkänsla, förmåga att förverkliga sig själv Etnisk-kulturell dimension HÄLSA OCH VÄLMÅENDE HUMANKAPITAL Utbildning, kvalifikationer, kunskaper och färdigheter Politisk dimension ”Das Kapital 2010”

26 KUNSKAPEMOTION SOCIAL LEDNINGINTELLIGENS KAPITAL KOMPETENS Vuxen pedagogik Ekonomi Organisations- teori Företags- ledning VUXENPEDAGOGIK SOM EN MÖTESPLATS


Ladda ner ppt "LIVSLÅNGT LÄRANDE 2.0 Petri Salo Professor in Adult Education."

Liknande presentationer


Google-annonser