Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben"— Presentationens avskrift:

1 GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben
(+ om Geoteknisk Sektorsportal) Mats Öberg, SGI SGF-seminarium ”Riskhantering i Göta älvutredningen” Stockholm 20 maj 2013

2 Datakällor och metodik för skredriskanalys
Uppdraget: Skredriskkartering Göta älvdalen m h t klimatförändringar. Ca 40 rapporter inkl. kartbilaga A3 1: (se Vissa delar ingår i INSPIRE Theme 12 Natural Risk Zones (lagstadgat tillhandahållande). Skredriskmodellen (Risk = Sannolikhet x Konsekvens) Sannolikhet Geoteknisk bedömning/analys baserad på fältunder-sökningar (sonderingar) och beräkningar (topo-grafi, hydrologi, mm) – ca 60 av 100Mkr Risk Konsekvens (Mkr) Data från SCB, LM, Trafikverket, kommuner, Lst m fl

3 Sannolikhet Släntstabilitetsberäkningar i ca 260+ sektioner
Terrängmodell (laserscanning land, multibeam-ekolodning älven) Släntstabilitetsberäkningar i ca 260+ sektioner Kvalificerad geoteknisk bedömning (och digitalisering) baserat på en mängd underlag: jordartgeologi (borrhål, jordartskartor), geometri (detaljerad terrängmodell), hydrologi, tidigare utredningar mm

4

5 Handläggarnas dagliga tittskåp, närmare 100 lager, mycket symbologi
Handläggarnas dagliga tittskåp, närmare 100 lager, mycket symbologi. ESRI WebADF (”2008 års teknologi”)

6

7 Konsekvenser C(VSL) = (Pp · ep + Pi · ei + Pe ·ee) · V · VSL Liv + Transportinfrastruktur + Bebyggelse + Energi + Miljö = SUMMA Lokala Konsekvenser + = Beräkning… 100m-rutor Sammanslagning av deltotaler Lokala konsekvenser Ackumulerade konsekvenser Bedömning 

8 Deltotaler

9 Hade skredytan varit känd hade man kunna summera lokala konsekvenser med ArcGIS-verktyget ZONAL…

10 Men skredytan är inte känd – vi fick tillämpa en halvmanuell (likväl ArcGIS-baserad) metod för summering…

11 Fördelning av bidrag från konsekvenser
Skredyta SUMMA; 457 Mkr Hade E45 varit med i denna antagna skredyta hade Transportinfrastruktur givet ett stort bidrag till konsekvenskostnaden GÄU: Bidrag från deltotaler konsekvenser för SKLASS=3,4,5

12 INTERSECT av SKLASS och KKLASS  RISK
Sannolikhet Konsekvens (Mkr) Risk Ohanterligt att göra ”engångskörningar”. Förutsättningarna ändras under gång måste kunna köra modellerna om och om igen (~100tals gånger)

13 Kartproduktion – ArcGIS Data Driven Pages
Mycket användbart för att skapa en t ex pdf kartserie (t ex i 1:4000, 1: etc) Generera ut ett större antal pdf-er refererat till ett fastlagt rutnät Påföra dynamisk text så som PageNumber, Date etc [Går autogenerera rutnät] [Går vrida, ha autoöverlapp mm]

14 Utdrag ur slutrapport, Del 3- kartor

15 Digital kartmaterial GÄU – info till kommuner, myndigheter m fl
April 2012: 33 kartblad A3 1: på som visar Dagens risknivåer och Klimatpåverkan mm. Efter remissomgång aug 2012: WMS-tjänster*) på (nationella portalen för svenska geodata). Presenteras i ”alla” koordinatsystem inkl. SWEREF Om/när uppdatering av riskkartorna görs, kommer dessa att bytas ut på Aktualiteten kommer att framgå av metadata. Leveranspaket: Nedladdningsbara shp-filer med koordinatssystem SWEREF99TM och 1200. SGI’s egna webbtittskåp med vissa funktioner (som inte finns på geodata.se) och olika bakgrundkartor i anslutning till gis.swedgeo.se *) Internationell standard, starkt etablerad. Lagstadgad i INSPIRE

16 Leveranspaket "Skredriskpaketet" "Borrhålspaketet GÄU" (kommunvis)
Dagens risker, polygoner Klimatpåverkan, polygoner Utredd sektion, linjer Längdmätning, linjer (och textpunkter) Bladrutnät, polygoner "Skredriskpaketet" "Borrhålspaketet GÄU" (kommunvis) "Borrhålspaketet tidigare undersökningar” "Stabilitetsberäkningspaketet" (pdf) Utförda borrhål attribut, punkt Utförda borrhål CAD2k CAD4k CAD15k, linje Profilritning (jpg) CAD planritning Beräkningssektion

17 Externa tittskåp, exempel (http://gis.swedgeo.se)

18 3D visualisering, några exempel (gis.swedgeo.se)
A3 pdf-er med hillshade Körbar 3D-pdf (gjord i FME) Körbar 3D-modell

19 Geoteknisk Sektorsportal

20 Geotekniska undersökningsområden, finns ca 5000 objekt nu
GeoSuite-projekt med korrektplansymbol, profilritning samt ev. RGeo/MUR Geodata.se – 2 WMS-er av hundratals andra från svenska myndigheter och dataleverantörer

21

22 Projektets startsida: http://gis.swedgeo.se/startgsp/

23

24 Webbapplikation – punkter, linjer, ytor
Webbapplikation – punkter, linjer, ytor. Rita eller ladda upp shp enligt fastlagt attributstruktur Om vissa obligatoriska fält ej fylls i rödmarkeras dessa vid försök att spara

25

26 Leverantörer (konsulter)
GeoSuite Leverantörer (konsulter) Markera område (för uttag av x antal borrhål) i webbkarta SQL Server

27 Dataleverantörer Data levereras av utförare av undersökningar –
geotekniska konsulter på uppdrag av: Kommuner – planeringsunderlag och bygglov Byggherrar inom offentliga och privata sektorn – projektering och byggande Myndigheter – utredningar om t.ex. risker för naturolyckor, karteringar av geologi och geoteknik


Ladda ner ppt "GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben"

Liknande presentationer


Google-annonser