Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben (+ om Geoteknisk Sektorsportal) Mats Öberg, SGI SGF-seminarium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben (+ om Geoteknisk Sektorsportal) Mats Öberg, SGI SGF-seminarium."— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 1 GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben (+ om Geoteknisk Sektorsportal) Mats Öberg, SGI SGF-seminarium ”Riskhantering i Göta älvutredningen” Stockholm 20 maj 2013

2 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 2 Datakällor och metodik för skredriskanalys Uppdraget: Skredriskkartering Göta älvdalen m h t klimatförändringar. Ca 40 rapporter inkl. kartbilaga A3 1:10.000 (se www.swedgeo.se). Vissa delar ingår i INSPIRE Theme 12 Natural Risk Zones (lagstadgat tillhandahållande). www.swedgeo.se Skredriskmodellen (Risk = Sannolikhet x Konsekvens) Geoteknisk bedömning/analys baserad på fältunder- sökningar (sonderingar) och beräkningar (topo- grafi, hydrologi, mm) – ca 60 av 100Mkr Sannolikhet Data från SCB, LM, Trafikverket, kommuner, Lst m fl Konsekvens (Mkr) Risk

3 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 3 Sannolikhet Släntstabilitetsberäkningar i ca 260+ sektioner Kvalificerad geoteknisk bedömning (och digitalisering) baserat på en mängd underlag: jordartgeologi (borrhål, jordartskartor), geometri (detaljerad terrängmodell), hydrologi, tidigare utredningar mm Terrängmodell (laserscanning land, multibeam-ekolodning älven)

4 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 4

5 5 Handläggarnas dagliga tittskåp, närmare 100 lager, mycket symbologi. ESRI WebADF (”2008 års teknologi”)

6 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 6

7 7 Lokala konsekvenser Ackumulerade konsekvenser Bedömning  Konsekvenser C(VSL) = (Pp · ep + Pi · ei + Pe ·ee) · V · VSL Liv + Transportinfrastruktur + Bebyggelse + Energi + Miljö = SUMMA Lokala Konsekvenser ++++= Beräkning… 100m-rutor Sammanslagning av deltotaler

8 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 8 Deltotaler

9 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 9 Hade skredytan varit känd hade man kunna summera lokala konsekvenser med ArcGIS- verktyget ZONAL…

10 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 10 Men skredytan är inte känd – vi fick tillämpa en halvmanuell (likväl ArcGIS- baserad) metod för summering…

11 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 11 Skredyta Fördelning av bidrag från konsekvenser Hade E45 varit med i denna antagna skredyta hade Transportinfrastruktur givet ett stort bidrag till konsekvenskostnaden SUMMA; 457 Mkr GÄU: Bidrag från deltotaler konsekvenser för SKLASS=3,4,5

12 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 12 Sannolikhet Konsekvens (Mkr) Risk Ohanterligt att göra ”engångskörningar”. Förutsättningarna ändras under gång  måste kunna köra modellerna om och om igen (~100tals gånger) INTERSECT av SKLASS och KKLASS  RISK

13 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 13 Kartproduktion – ArcGIS Data Driven Pages Mycket användbart för att skapa en t ex pdf kartserie (t ex i 1:4000, 1:10.000 etc)  Generera ut ett större antal pdf-er refererat till ett fastlagt rutnät  Påföra dynamisk text så som PageNumber, Date etc [Går autogenerera rutnät] [Går vrida, ha autoöverlapp mm]

14 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 14 Utdrag ur slutrapport, Del 3- kartor

15 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 15 April 2012: 33 kartblad A3 1:10.000 på www.swedgeo.se som visar Dagens risknivåer och Klimatpåverkan mm.www.swedgeo.se Efter remissomgång aug 2012:  WMS-tjänster *) på www.geodata.se (nationella portalen för svenska geodata). Presenteras i ”alla” koordinatsystem inkl. SWEREF99 1200. Om/när uppdatering av riskkartorna görs, kommer dessa att bytas ut på www.geodata.se. Aktualiteten kommer att framgå av metadata.www.geodata.se  Leveranspaket: Nedladdningsbara shp-filer med koordinatssystem SWEREF99TM och 1200.  SGI’s egna webbtittskåp med vissa funktioner (som inte finns på geodata.se) och olika bakgrundkartor i anslutning till gis.swedgeo.se *) Internationell standard, starkt etablerad. Lagstadgad i INSPIRE Digital kartmaterial GÄU – info till kommuner, myndigheter m fl

16 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 16 Leveranspaket "Skredriskpaketet" "Borrhålspaketet GÄU" (kommunvis) "Borrhålspaketet tidigare undersökningar” "Stabilitetsberäkningspaketet" (pdf) Dagens risker, polygoner Klimatpåverkan, polygoner Utredd sektion, linjer Längdmätning, linjer (och textpunkter) Bladrutnät, polygoner Utförda borrhål attribut, punkt Utförda borrhål CAD2k CAD4k CAD15k, linje Profilritning (jpg) CAD planritning Beräkningssektion

17 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 17 Externa tittskåp, exempel (http://gis.swedgeo.se)http://gis.swedgeo.se

18 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 18 3D visualisering, några exempel (gis.swedgeo.se) Körbar 3D-pdf (gjord i FME) Körbar 3D-modell A3 pdf-er med hillshade

19 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 19 Geoteknisk Sektorsportal

20 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 20 Geotekniska undersökningsområden, finns ca 5000 objekt nu Geodata.se – 2 WMS-er av hundratals andra från svenska myndigheter och dataleverantörer GeoSuite-projekt med korrektplansymbol, profilritning samt ev. RGeo/MUR

21 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 21

22 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 22 Projektets startsida: http://gis.swedgeo.se/startgsp/ http://gis.swedgeo.se/startgsp/

23 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 23

24 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 24 Webbapplikation – punkter, linjer, ytor. Rita eller ladda upp shp enligt fastlagt attributstruktur Om vissa obligatoriska fält ej fylls i rödmarkeras dessa vid försök att spara

25 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 25

26 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 26 GeoSuite Leverantörer (konsulter) Markera område (för uttag av x antal borrhål) i webbkarta SQL Server

27 mats.oberg@swedgeo.se/2013-05-16 27 Dataleverantörer Data levereras av utförare av undersökningar – geotekniska konsulter på uppdrag av: Kommuner – planeringsunderlag och bygglov Byggherrar inom offentliga och privata sektorn – projektering och byggande Myndigheter – utredningar om t.ex. risker för naturolyckor, karteringar av geologi och geoteknik


Ladda ner ppt "1 GIS-verktyg för skredriskanalys & kartdatatjänster på webben (+ om Geoteknisk Sektorsportal) Mats Öberg, SGI SGF-seminarium."

Liknande presentationer


Google-annonser